Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "kabinet" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Minister Weckx zit momenteel waarschijnlijk nog in zijn studiefase, maar kan allicht enkele mensen van zijn kabinet en zijn administratie bijeenbrengen om hierover een beleidsnota uit te werken

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Het wordt gegarandeerd drummen in de gangen van het kabinet

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Dat laatste is niet onbelangrijk, omdat Rogiers ook verbonden was aan het kabinet van Van den Brandes voorganger Gaston Geens, waar hij een van de bedenkers was van de 'filosofie' van Flan-ders...Het is dan ook geen wonder dat Rosas aanvankelijk — in een eerste fase, toen het kabinet-Van den Brande eraan dacht slechts een half dozijn Culturele Ambassadeurs te installeren — niet tot de...uitverkorenen' behoorde, aangezien het gezelschap door de initiatiefnemers als 'marginaal' werd beschouwd (wellicht zegt dat laatste meer over het vermogen tot cultureel onderscheid bij het kabinet dan over Rosas

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Een telefoontje van de Minister Zover stond het met de werkzaamheden van de Staten-Generaal van het Theater, toen op dinsdag 22 februari een telefoontje binnenkwam van het Kabinet van de

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Voor deze bewezen diensten mag De Buck tot in de eenentwintigste eeuw op het kabinet de nieuwe, socialistische, Schepen van Cultuur van advies dienen

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De administratie durft de gegevens immers niet lossen zonder toelating van het kabinet

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten, Johan Wambacq • Redactioneel
Op het kabinet van minister Luc Martens werd ons verteld dat men voor 1997 hoopte een beleid uit te werken dat soelaas zou brengen voor literaire en kunstkritische tijdschriften, waaronder Etcetera

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Het gevolg is dat de politiek-vrije zone2 waaruit het dansbeleid werd gedacht (want van denken over dans heeft het kabinet noch de administratie ooit veel blijk gegeven) failliet kan worden verklaard

Nr. 60, Juni 1997 • Johan Thielemans • Het decreet en de creativiteit
Af en toe kreeg een lid van de Raad wel een paniektelefoontje om 'meer uitleg' bij de uiterst vage tekst, maar niemand wist meer te antwoorden dan: vraag het op het kabinet, want daar is het allemaal...Er gingen dan geruchten dat het kabinet de gezelschappen samenriep en dat daar onduidelijke dingen werden verteld

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Omdat de adviesraad zo furieus is, schrijven de vier gezelschappen op 24 september een brief naar het kabinet om ook de voorzitter en/of de ondervoorzitter van de adviesraad uit te nodigen op de...Tijdens deze vergadering wordt nog eens door administratie en kabinet mondeling bevestigd dat de 22 miljoen bestemd is voor de samenwerkingsverbanden...Een slagvaardige professionele adviesraad dus, die een transparante visie ontwikkelt en hierover een dialoog aangaat met het veld, het kabinet en de administratie

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Haar tweede gespreksdag organiseerde Kunst en Democratie in samenwerking met het Antwerpse kabinet voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg, waarvan Eric Antonis

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Van Agt was toen nog minister van Justitie en zou in het volgende kabinet premier worden

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Het kabinet van Minister Dewael becijfert dat er jaarlijks 250.000.000 fr

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
rare-kwieten-kabinet' vormen...choreograaf als William Forsythe en zijn horde dansers'. Reden om te zoeken in die 'horde', want die dansers zijn ook 'straffe individuen' en ze vormen - naast het 'rare-kwieten-kabinet' - een 'kabinet op zich...Maar die rand is niet neutraal, en raakt 'de zaak zelf'. Een aantal voorstellingen lijkt effectief in het 'rare-kwieten/straffe madammen-kabinet te passen, of biedt in elk geval weinig

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Zeker met de waarschuwingen tegen 'versnippering' van het vorige kabinet en van de in grote mate gelijkaardig samengestelde adviesraden in het achterhoofd, is het gevaar van opgelegde centralisatie

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
grote artistieke activiteit en voor het uitbouwen van de noodzakelijke administratief-technische omkadering', luidde het op het vorige kabinet van Cultuur

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Dient er overlegd te worden in verschillende fasen, tussen de aanvragers, commissie, administratie en kabinet of legt ieder autonoom een stuk van het parcours af...Frankrijk is het dan weer de minister en zijn kabinet die zelfstandig optreden zonder allerlei tussenschakels

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Het 'zal verder kunnen gefinancierd worden vanuit de "projectenpot", bestemd voor de financiering van experimenteel theater,' laat het kabinet van minister van Cultuur Patrick Dewael weten

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
Vlaanderen zijn we hier nog ver vandaan, maar de samenstelling van het kabinet van minister Anciaux met experts in plaats van partijpolitiek gekleurde namen suggereert wel een mogelijkheid in die


Toon volgende resultaten