Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


152 document(en) met "klank" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Elke zin, elke klank met een levensgevaarlijke precisie

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Als je de woorden als louter klank beschouwt, zonder betekenis, zonder gevoel, abstract, kom je toevallig uit op een heel puur en summier element van expressie

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Nooit heeft Gerardjan Rijnders zulk een sterk uitroepteken geplaatst (en tegelijk een vraagteken) bij het naakte acteren, het geïsoleerde gevecht tussen letter en klank, tekst en speler

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Bijvoorbeeld de dirigent Michael Schonwandt, die alleen tot een schone klank komt, maar verder volledig in de valstrik trapt die deze vroege partituur van Verdi spant

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Haar stem heeft een onechte klank die nooit een ziel zal ontroeren

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Maar het wezen van de klank, de stem, het geluid is een motor die andere grote liefdes in beweging zet: de dans b.v...Dit is geen toevallige vergelijking, want zoals het lichaam zich tot de ruimte verhoudt, schept de klank een ruimte waarin mensen, gebeurtenissen hun leven gaan leiden

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De toonaangevende parameters van de voorstelling hebben te maken met ritme, kleur, ruimte, klank en beweging

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het onderscheid tussen geluid (klank, muziek zelfs) en beeld (als zo'n vel trilt, trilt het hele beeld) wordt vaag: een aparte sensatie...Muziek, zowel het instrument als de klank, wordt een theatraal object, een element van de vertelling, en zeker geen vrijblijvende vondst

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Ik zie de opvoering van De Vrek als een gesproken opera: hoe een noot gemaakt wordt door een andere noot; hoe een klank meer kleur krijgt door andere klanken; hoe een acteur bestaat bij gratie van een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
houden met tekst, klank en geluid, maar ook omdat deze kunstvorm in de loop van zijn geschiedenis een duidelijke evolutie van dionysisch zijn naar apollonische schijn had doorgemaakt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Muu hebben we heel lang op adem gewerkt, op vitale dingen, dan komt er klank bij, maar woorden zijn soms verhullend...Die eenheid tussen muziek, klank, beweging, licht, woord als in een muziekcompositie is dat de nieuwe richting van het Speeltheater...Als je nu die emoties kunt pakken, in klank en beweging, in taal, maakt het niet zoveel uit voor wie je speelt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Ongetwijfeld probeert in het tweede geval de vertaler -- terecht -- de klank en de struktuur van het Duitse "verkommen" vast te houden, want anders was er, naast "verwaarloosd", nog de keuze tussen...perfect naar klank, betekenisgelaagdheid en gevoelswaarde, maar dat eindresultaat zal de vertaler niet zomaar uit zijn duim hebben kunnen zuigen...Maar er is een betere reden om "glanzen" en "slijk" te gebruiken Ín plaats van "schitteren" en "modder". De klank van eerstgenoemde woorden staat dichter bij "glanzen" en "Schlamm" en in allebei wordt

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
22 oktober: workshops en lezingen -- ERNST BOREEL (NI) stem/klank/beweging -- PAÜLINE DANIELS (NI) dans/beweging -- BORIS GERRETS (D) theater en beeld -- WOLFGANG KOLB

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De klank, met zijn ruimtelijke en historische dimensie, paste perfect op het spel met ruimtelijke diepte in de eindeloze smalle gangen van de Dailly-kazerne...Alle ingrediënten (kostuums, klank, licht,...) klitten samen, horen samen, zijn elk de verwerkelijking van hetzelfde gevoelen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De marktkraamster Margot wil haar waren luid roepend aanprijzen, maar ze krijgt geen klank over haar lippen, alhoewel ze vervuld is van wat ze wil roepen...Laat uit de buidel klinkelen kronen met helle klank, laat een goudstroom ruisen en rinkelen geel om m'n voeten blank

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Wil theater benaderen als "klank, ritme en muziek om zo te komen tot alle elementen die eigen zijn aan de droom

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wat ver van de toeschouwers is verwijderd, wordt door de klank dichterbij gebracht

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Het bos spreekt een taal zonder klank, zonder adem, zonder structuur en het is een en al zoete koude onbegrijpelijkheid

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Hij zette zich scherp af tegen de te rhetori-sche manier van spreken van zijn oudere collega's. Hij ging op zoek naar een authenticiteit, en die vond hij vooral in de metalen klank van zijn stem

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Een enkele keer stijgt er een vertrouwde klank op: das Ganse stimmt


Toon volgende resultaten