Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "klemtoon" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State werkt met straattoneel, processies, rituelen en gigantische shows (voor 10.000 en meer mensen), met de klemtoon op het scheppen van een voor het hedendaagse Groot-Brittannië relevante

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Als acteerschool leg je natuurlijk de klemtoon op het spel, op acteer-onderzoek

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Half misdaadfeuilleton, half mythe, met een sterke klemtoon op het verband tussen erotiek en macht

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De klemtoon van deze enscenering lag op de geschematiseerde dramatische ontwikkeling

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De regie legt bovendien (zeer terecht) de klemtoon op die sterke tekst en op zegging ervan

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Hier ligt de klemtoon veeleer op individuele gevoelens en wordt, voor het eerst in literatuur en kunst, de invloed van Nietzsche en Freud (wiens Uber Trau-me und Traumdeutungen in 1900 verschenen was

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
was de klemtoon reeds verschoven : wég van de homoseksualiteit die trouwens met de jaren minder tot de taboesfeer ging behoren, minder vanzelfsprekend tot marginaliteit (of zelfs misdadigheid) aanleiding

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
En het kleinste Boontje is nog altijd een nobel boontje, of ligt de klemtoon op nobel...van de Velde en Walter Heynen, anderzijds percussie-effecten die de beelden ondersteunen: opnieuw een theater-als-theater-klemtoon, zonder realistisch alibi

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Naast Lucinda Childs - waarover verder meer - zijn er nog zeven produk-ties, waarbij de klemtoon meer nog dan bij vorig Klapstuk op experimenteel werk lijkt te liggen

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Het is wellicht niet toevallig dat uitgerekend dit stuk bij het NTG werd geridiculiseerd tijdens de opvoering van Claus' Hamlet). Voorts wordt de klemtoon gelegd op de vrolijke intrige en de

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Qua repertoire veranderde er nauwelijks wat: Eysselinck selecteerde een vrijblijvend en blijmoedig 'tutti frutti'-programma met de klemtoon op Angelsaksisch werk

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
aan het Department of Performance Studies van New York University (thuishaven van M. Kirby, R. Schechner en Drama Review). In Jowitts kritische werk ligt de klemtoon op de accurate descriptie

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De klemtoon komt nu te liggen op het artistieke- en kwaliteitstheater

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Bij Verdi zat dit nog duidelijk in een burgerlijk perspectief, zodat de klemtoon volledig op de pijnlijke lotgevallen van de helden viel

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
De klemtoon ligt hier enkel op het produceren...hebben er door de samenwerking met de acteurs een persoonlijke lezing van gemaakt, met de klemtoon op het individuele, op het erotische

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Waar legt hij de klemtoon, waar last hij een pauze in? Lorca's spaarzame gebruik van interpunctie maakt het interpreteren er niet makkelijker op

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
de roman valt er geen enkele klemtoon op

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
De klemtoon ligt op het werken met tekst...De klemtoon ligt op teksten...Klemtoon op tekstfragmenten uit film en toneel

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Ook verderop legt het stuk vooral de klemtoon op de rol van de Vader als beschermer, tegen het onbekende dat angstaanjagend kan zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Ook door de klemtoon op de fysieke presentatie van handeling, houding en verhouding knoopt deze produktie aan bij wat er elders in het Vlaamse theater gebeurt