Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "kolonie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het conservatorium is een kolonie voor het NTG, waar niet alleen (slechtbetaalde) figuranten geronseld worden maar waar ook acteurs eenzijdig gevormd worden voor het grote NTG-toneel

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Een overblijfsel van de Franse kolonie speelt ook hier het "jeu de boules". Zelfs de drugdealers blijven vriendelijk

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Een lid van de Vlaamse kolonie die voor de gelegenheid in Kassei neergestreken was, verklaarde achteraf op de receptie dat zulks begrijpelijk was: het Duitse publiek kent het werk van Fabre niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Dit publiek kan men, steeds volgens Teiriinck, vinden in de Vlaamse Brusselse bourgeoisie en de Hollandse kolonie

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Wij of jullie ! " Wanneer de kolonie onafhankelijk dreigt te worden, wordt het wingewest veilig gesteld, de oorlog der geslachten krijgt lijfelijke vorm

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Löws paraplu legt op sobere en efficiënte wijze de band tussen de morele repressie van de oud-kolonie en het moederland, van "Old" en "New England". De psychoanalytische interpretatie duidt de

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
CHOREOGRAFE Agressie, irritaties, schuldgevoelens, hoofdpijn, maagklachten, koncentratieproblemen, suicide, flauwtes... VRIEND Hij heeft een kolonie mieren uitgemoord, in zijn

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Generatie van 98', die rond de eeuwwisseling optrad en het verlies van de laatste Spaanse kolonie aan de Verenigde Staten in 1898 aangreep om af te rekenen met de illusies van het grote Spaanse

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Het stuk moet opgevoerd zijn in een periode waarin de gehele stad voorbereidingen tot de oorlog trof en een grote legermacht Atheners Potidaea belegerde, een kolonie van Korinthe

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Ze komt er in de artistieke Amerikaanse kolonie

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
onderzoek in de Antwerpse Zoo concentreert zich op een kolonie van enkele tientallen dieren, die in een vrij beperkte ruimte leven

Nr. 65, Januari 1998 • Ellen R. Van't Hof • Holland, Michigan
Ze begonnen daar hun kolonie te bouwen...De kolonie bleef groeien

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Dat heeft grote consequenties voor de kunstenaar uit de diaspora of de in Europa werkende kunstenaar uit de ex-kolonie en uit de migratielanden

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Antonio Lobo Antunes (Lissabon, 1942) werd na zijn studies geneeskunde door het Salazar-regime naar Angola (toenmalige Portugese kolonie) gestuurd als militair arts

Nr. 73, Januari 2000 • Steven Van Wolputte • DE DOOD VAN DE POSTKOLONIE
De onafhankelijkheid bleek noodzakelijk voor het bestendigen van de onevenwichtige relatie tussen 'moederland' en 'kolonie', 'kolonisator' en 'gekoloniseerde'.1 De kolonie was dus dood...ÉTAT SORCIER Wat men doorgaans bestempelt als de 'post-kolonie' is wezenlijk de zoektocht van het Afrikaanse, verstedelijkte middenveld naar een eigen identiteit...Zo wordt na de kolonie nu ook de postkolonie afgeschud: ze maakt plaats voor een nieuwe identiteit die voornamelijk wordt gekenmerkt door hybriditeit

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
Op school was men beknopt over de kolonie...Er werden nu in de kolonie in allerijl een aantal activiteiten uit de grond gestampt om de indruk te wekken dat men het noodsignaal had begrepen en er wat aan ging doen

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Hetzelfde Frankrijk dat amper vijftien jaar eerder de nazigruwel in alle toonaarden tot moreel verwerpelijk verklaart, acht het toepassen van repressieve baldadigheid in de opstandige kolonie volkomen

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Rupert Sheldrake heeft het idee van een 'genetisch geheugen' gelanceerd, omdat in een kolonie uogels die een specifiek gedrag aangeleerd hebben, en dat gedrag dan omwille van een of andere

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Het was ook nooit een echte kolonie, waardoor antropologen en andere vorsers er minder gauw aan veldwerk gingen doen

Nr. 80, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Who the fuck was in control?
van schaamte konden besluiten om de gekozen premier te elimineren van een voormalige kolonie die groter is dan Nederland, België, Frankrijk en Italië samen