Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "kolonisatie"Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
De kolonisatie van het Oosten door het Westen is volop aan de gang

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Een tweede voedingsbodem voor het verhaal is het boek De Fatale Kust, van Robert Hughes, over de kolonisatie van Australië en de import van Britse gevangenen, tegelijk ook het begin van de uitroeiing

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
Het eerste deel van het verhaal speelt zich af in Noord-Amerika tijdens de ontdekking van het continent en de brutale kolonisatie ervan door de blanken

Nr. 73, Januari 2000 • Moussa Diagana • DE KWETSBAARHEID VAN AFRIKA
die pogingen tot rechtvaardiging neemt de kolonisatie een bijzondere plaats in. Door de politieke overheersing en de diepgaande sociaal-economische en culturele verschuivingen die zij veroorzaakt...heeft, heeft de tijd de wonden van de kolonisatie niet helemaal geheeld...weten dat er mogelijk een rechtstreeks verband is met de kolonisatie

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
137-138, juli-augustus 1957 * M. Vandepitte, F. Merckx, P. De Vos en D. Van Duppen, NGO's, missionarissen van de nieuwe kolonisatie, EPO, 1994 * Human Development Report 1997 en 1998

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Een belangrijk aspect is de kolonisatie van Rwanda, een proces dat tot haat en verdeeldheid heeft geleid

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Dit antwoord gaat voorbij aan al wat de kolonisatie heeft aangericht of ontkent dat, maar tegelijk zegt de vader dat hij de zoon uit zijn relatie met de zwarte vrouw wil en aanvaardt...De oude vrouw, die de kolonisatie en twee burgeroorlogen heeft meegemaakt, antwoordt: ‘Est-ce que j’aurais pu ne pas l’aimer

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
zijn verengde subalterne identiteiten (subaltern – ondergeschikt - verwijst hier naar het effect van de kolonisatie, EJ). Borderline zelf was evenmin zonder contradicties

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
kolonisatie en dekolonisatie, collaboratie, enz: die willen wij op de agenda plaatsen, er met makers over spreken, tot concrete projecten komen die we dan gaan bemannen en op poten zetten

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Maar tegelijkertijd heeft de Franse kolonisatie volgens R. Baffert ook geleid tot de ontdekking van de alteriteit en het conflict...Vandaar dat het Algerijnse theater ten tijde van de kolonisatie gehoorzaamde aan een existentiële noodzaak...Het betreft hier een linguïstisch gevolg van de kolonisatie, dat zorgvuldig verzwegen wordt, zowel in de Encyclopaedia Universalis, als in de studie van A. Abul Naga, waarin enkel gesproken wordt over

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
Kop van jut zijn steevast de maatschappelijke tendensen die zich schuldig maken aan de zogenaamde 'kolonisatie van het lichaam'. Die curieuze uitdrukking wordt door een aantal filosofen en...Plaats van protest is uiteraard het lichaam, en vooral de unheimliche kant ervan die telkens opnieuw aan alle vormen van kolonisatie weerstand biedt

Nr. 83, Januari 2002 • Oscar Van Woensel • In het theater moet de theatermaker de...
Onze wereld vol geweld, uitbuiting, misbruik, exploitatie, kolonisatie, terreur, onderdrukking, landmijnen, clusterbommen, vliegtuigen en wolkenkrabbers

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
verkeerd begrepen heeft: 'De kolonisatie was een glorietijd waar we maar beter allen samen trots op zouden zijn

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
Veel traditionele dansen waarvan wij denken dat ze zeer oud zijn, dateren van de jaren vijftig, van tijdens de kolonisatie

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
Wij denken hetzelfde over de rol van de kerk tijdens de kolonisatie en tijdens de genocide, maar wij kunnen daar nog niet zo over spreken'. Er waren zelfs universiteitsprofessoren die ons dat kwamen