Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "kolonisator"Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
de nieuwe potentiële kolonisator al aan, de economie

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Een spiegelpaleis van verhalen
Ook het superioriteitsgevoel van de kolonisator klinkt door in de vertaling

Nr. 73, Januari 2000 • Steven Van Wolputte • DE DOOD VAN DE POSTKOLONIE
De onafhankelijkheid bleek noodzakelijk voor het bestendigen van de onevenwichtige relatie tussen 'moederland' en 'kolonie', 'kolonisator' en 'gekoloniseerde'.1 De kolonie was dus dood...Door een herbronning en recuperatie van het eigen 'nationale' culturele erfgoed wou men breken met het negatieve beeld dat de kolonisator Afrika had voorgehouden, en een 'terugkeer' naar de eigen...Door de vooronderstellingen van het Westen te gebruiken onttrekken de bewoners van het Afrikaanse continent zich zo aan de controle van de kolonisator

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Concreet staat hier de verhouding tussen de kolonisator en het moederland enerzijds, en de gekoloniseerde Afrikaanse staat anderzijds op het spel

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Volgens hem is de wederzijdse haat tussen Hutu's en Tutsi's het gevolg van een decennialange ontwrichting van de Rwandese samenleving door de Belgische kolonisator, niet het minst door de Kerk

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • On monte à Paris, on monte à...
Als la Francité vroeger een cultureel kolonisator was met het Frans als absolute wereldtaal, dan is het nu een instrument geworden ter verdediging van het Frans op alle niveaus

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
De kleurlingen zouden met hun gemengd bloed immers aanspraak kunnen maken op de plaats van de blanken en worden daarom door de kolonisator apart gehouden

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Slechts met tegenzin liet deze auteur zijn militante tekst in de taal van de kolonisator, het Frans, verschijnen...expliciet becommentarieerd: van de taalkwestie, over de door het kolonialisme vernietigde cultuur en een aanklacht tegen het huidige regime (beschuldigd van collaboratie met de kolonisator), tot het moorddadige

Nr. 91, April 2004 • Geert Sels • Look back in wonder...: 'Zien en Zien'...
Als ze wel een ziel hebben, heeft de kolonisator geen morele grond meer om zijn beleid voort te zetten

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Voor de komst van de kolonisator kan je spreken van performatieve vormen, maar niet van (dramatisch) theater in de strikte zin van het woord...Amine wijst er op dat het Marokkaanse theater ontstond in een context van verzet en subversie tegen de Franse kolonisator

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
De boeren kunnen gedwongen worden om ofwel winstgevende gewassen als katoen te telen, ofwel elke combinatie die het meest voordelig is voor de kolonisator