Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


891 document(en) met "komen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Die erop wijzen dat de verandering die zal komen zich onder 'verpletterende omstandigheden' zal voordoen...Waar is mijn slachtersmes ? 'Al twintig jaar komen een paar vreedzame notabelen in een klein Frans provincieplaatsje wekelijks bij elkaar om te kaarten...wij' en 'u' worden niet meer gebruikt: de tegenwoordige tijd en de gebiedende wijs komen evenmin voor in de replieken

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Veel vrouwen komen er blijkbaar niet aan te pas...Veel van mijn collega's komen uit amateurtoneelkringen...Zijn ambitie dit stuk er kost wat kost te doen komen, zet hem ertoe aan 14 uur per dag te stuwen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
feite gaat De Voetwassing echter over de eenzaamheid van jonge mensen, de communicatiestoornissen, de onmogelijkheid om met mekaar tot een vergelijk te komen...Alle clichés die bij improvisaties naar boven zouden komen, vallen onmiddellijk weg

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Dat veroorzaakt natuurlijk de nodige spanningen en misverstanden die in de buurt liggen van wat Pirandello (Zes personages op zoek naar een auteur) hierover deed: op het einde komen de personages...Verwonderd kijkt hij om zich heen naar al die zetstukken die de scène komen opgewaaid of uit de toneeltoren gevallen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Het stuk contrasteert immers de sprookjesachtige, zonovergoten wereld van Belmonte waar liefde zou moeten heersen en vergane schepen weer terecht komen, met een Venetië waar geld en machtswellust

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Fase (Anne Teresa De Keersmaeker) Foto Cor Hageman De nieuwe strekkingen in de dans komen de jongste jaren behoorlijk aan bod in België...recht te laten komen...Zo wil hij dichter bij het 'leven' komen

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Omdat de meesten buitenlanders zijn (ze komen uittwaalf landen) wordt er veel Engels gesproken...deze houding verstarren ze, ze gaan af, komen bij de volgende doorgang net zo terug doch tonen daarbij nog een ander 'complex'. Dit gebeurt viermaal, tot ze uiteindelijk, door alle bochten waarin ze...Later zullen de critici zich het schrandere hoofd breken om de achterliggende boodschap op het spoor te komen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En als we dan weer zijn uitgesproken, laat dan de mensen maar komen...Ik zie al lang Tasso komen...Op deze manier komen we niet dichterbij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Vooreerst heeft hij een ruimte gecreëerd waarin de spanningen maximaal tot uiting kunnen komen...Er is teveel ruimte voor de enkele personages die in dit drama aan bod komen...die ruimte komen gestaltes prachtig uit

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
het isolement gezonder dan de structuur ? Is slopen beter dan bouwen ? Is nadenken zonder tot daden te komen beter dan doen wat eigenlijk niet mag...Een voorstelling moet al in zichzelf professioneel behoorlijk zijn, wil ze als aanzet tot kritische analyse in aanmerking komen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Groepen als de Sluipende Armoede, Generatie in de Zwarte Sneeuw en Akt komen uit met opvallende produkties maar er blijkt geen geld voor te zijn...er geen bezinning nodig, eer er weer een aantal op de gemeenschappelijke loonlijst komen...Daarover sprekend komen we uit bij de figuur van Elvis

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hoe kan je op zo'n manier tot een serieuze Vlaamse dramaturgie komen ? Het feit dat we het voortdurend hebben over "theatervernieuwing" en niet over "theaterrevolutie" is een curiosum op...komen waar ze eigenlijk over gingen

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Deze instellingen lijken tegemoet te komen aan het theaterwerk dat de klassieke schouwburg wil ontvluchten...Comedie komen de winstgevende activiteiten (café en bioscoop), het beheer van de infrastructuur (kapitaalinbreng via bankleningen) en de personeelsaanwerving (twee zaakvoerders). Alle

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
hebben geen budget en zijn voor elk project volkomen afhankelijk van het geld dat moet komen van het ministerie van WVC (Weivaartzorg, Volksgezondheid en Cultuur, vroeger CRM) waarmee we gelukkig een...Gezamenlijk komen we tot de conclusie dat het zinvol is presentaties in het buitenland te verrichten, die geen losse flodder zijn, maar passen in een gestructureerd geheel, een gebundelde presentatie

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Frankrijk heeft een bloedbad nodig en de dag zal komen...Eens zal DE ANDER me tegemoet komen, de antipode, de dubbelganger met mijn gezicht van sneeuw...Intussen zal Napoleon van Frankrijk een kazerne maken en van Europa wellicht een slagveld, de handel floreert in elk geval, en vrede met Engeland zal er ook wel komen, wat de mensheid samenhoudt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Komen aan bod: het vroeg-journalistieke werk (Muller als poëzierecensent) ; een overzichtelijk portret van Der Lohndrücker (1956) tot Die Wamleimasehine (1977); de taal, verzen, woorden ; hoofdstuk

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Muller schrijft een 'spreektheater', alleen de uiterste concentratie op de taal, als hoorspel dus, kan het stuk tot zijn recht doen komen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio, die reeds enkele malen van achter een wand is komen loeren, treedt nu binnen, met een grote leren handschoen - een vrij letterlijk symbool voor 'manipulatie'? - en een wijnglas...De schijnoplossingen waarmee Leonore en Antonio komen aandragen verwerpt hij, hij doet alleen moeite om zichzelf nog meer te overtuigen...Haar agressie brengt hetzelfde effect teweeg bij de andere personages die verschrikt komen toegelopen en compleet tegen alle zogenaamde logica in, partij kiezen tegen Tasso

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Acteurs komen zowel op boven aan de trap als onder uit de orkestbak...Ook de later in het stuk optredende Acaste en Clitandre komen vanuit de orkestbak de trap op met een bloementuil voor Célimène...Hij geeft het haar, een onhandige poging om terug in de gunst te komen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Er is slechts één wanklank: de tekst beweert dat iemand als Abbado het orkest van de Vlaamse opera zou komen dirigeren...De teaterconventies die gebruikt worden zijn zo goed gekend dat ze onzichtbaar worden en de toeschouwer toelaten, als het goed is, direct in contact te komen met de maatschappelijke stof