Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


920 document(en) met "komt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Voor de aandachtige toeschouwer zijn na een half uur spel alle variabelen gekend, komt er geen verdere ontwikkeling meer, tenzij op enkele zuivere momenten, waar Ivo Van Hove een zeer specifieke...van dolle, amoureuze perikelen van een individu, maar veeleer een schildering van een aantal opmerkelijk realistische situaties waarin een groep mensen terecht komt...Dus hier komt de aap uit de mouw

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
En de sfeer van het NTG komt op ons over...liggen telkens plat als hij de scène opgeschreden komt...Bij iedereen komt de trac boven

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Eerder komt het aan op wat verteld wordt, dan op hoe men het vertelt

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Volgens Gordon is Anne Teresa De Keersmaeker op het vasteland de meest beloftevolle choreografe in de 'minimal dance'. En Time Out voegt eraan toe: 'Ze is nauwelijks 21, komt uit België, is niet

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het conflict tussen individu en sociaal milieu komt er in een huiveringwekkende stroomversnelling...de plaats komt iets als een naar binnen gekeerde hysterie...Dan komt het ook niet over bij het publiek

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Dashs boek komt geenszins over als een feministisch pamflet maar vormt een evenwichtige studie geargumenteerd met citaten uit Shakespeare, Simone de Beauvoir, John Stuart Mill, Kate Millett en

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Uit de zwarte achtergrond van de scène komt een indrukwekkend ijzeren gevaarte met zachtblauwe lichtbakens naar voor geschoven

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Regelmatig, als iets hem niet zint, komt hij tussenbeide: hij moeit zich met de spelers of richt zich tot het publiek ter verklaring van enkele al te bruuske verhaalwendingen : "We spotten weer met

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Voor Shylock komt het er op aan om niet op te vallen...Uit het stuk", zegt hij, "komt een vrij somber wereldbeeld te voorschijn...het personage komt helemaal niet uit de verf: als vader van Jessica - nochtans een erg belangrijk element in het verhaal - blijft Tuinman helemaal afwezig

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Maar het resultaat hiervan komt archaïsch over...Er komt geen onverwachte herkenningsscène die Richard en zijn stuk op een hoger niveau tilt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Een spinachtig wezen komt de met wit zand bestrooide ruimte ingerold...De dansante uitdaging uit het buitenland, is nog niet beantwoord, maar het is wel met spanning uitkijken of er een antwoord komt en hoe het dan zal klinken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De Complexen' als een circusnummer, de muziek klinkt luid en vlot, daarbij komt Luis P. Layag met commentaren in het Filippijns). Het motief van het tonen De dansers stellen zich...Pina komt soms dagen later terug op een bepaalde beweging of een gelaatsuitdrukking, die soms erg moeilijk te reconstrueren zijn...Ze zoekt een logica die niet uit het intellect komt, maar die aanvoelt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Traag zet hij zijn stappen, staat soms opeens stil, besluiteloos, komt dan weer sneller op ons toe, en talmt alweer...En als de zuster van Urbino komt, komt ze haast even goed om jouwentwil als om haar broer en zuster...Laat me in vrijheid, alleen vandaag, dat mijn geest goed komt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De ruimte komt ook als abstract over, zodat die kwaliteit aanleiding geeft tot de oppositie abstract/concreet: de witte kamer zal telkens opnieuw geconfronteerd worden met citaten uit de gekleurde...De vermenigvuldiging gaat verder: Publius (Jules Bastin) komt het gezelschap vervoegen...Het komt er op neer dat ik de schouwburg niet aanvaard als een gegeven ruimte

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Er moet enige reden bestaan waarom een tijdschrift over theater in Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is en er nu een komt ? Dat volstaat me niet...Vanuit de freudiaanse schouwburgholte komt de betere toeschouwer al vanzelf tot weerstand en weerzin

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Duik zorgeloos de vakantie in. Voor u valiezen en reiskoffers pakt, komt u best eens langs bij de KB

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hier komt Piet Balfoort op de proppen, alleen op het toneel met enkel een stoel als decorelement en met het publiek als toehoorders...Die Soldaten Die Soldaten (Opera van Frankfurt) Maar het sterkste moment van de voorstelling komt vrij vroeg op de avond...Engelen: een verzameling van feiten, waardevol voor een ooit nog eens te schrijven geschiedenis van het Vlaamse theater; en een brief van Achilles Gautier aan een beginnend toneelschrijver: deze brief komt

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Vanaf dat moment krijgt ook het begrip "kwaliteit" een kwalijke betekenis, omdat het label gehanteerd dreigt te worden voor alles en om het even wat vanuit de zijlijn komt en dus in letterlijke...eens een SERIEZE polemiek op gang komt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het artistiek risico wordt niet geschud: Epigonentheater, Karnaval, Peloeze, Guido Lauwaert en De Sluipende Armoede komt men haast alleen in de nieuwe centra tegen...Tenzij de overheid ter hulp komt

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
komt er in Berlijn een gebundelde presentatie van Nederlandse beeldende kunst, architectuur, podiumkunsten