Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "kringen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Men kan hierbij opperen dat hij zich in een traditionele manier van de Mozartuitvoering plaatst, maar de keuze is meer dan een toegeven aan een traditie, die in muzikale kringen thans sterk ter

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Hij wint uit zijn contact met de hogere kringen een pacifistische levenshouding...uitdrukking van het onbehagen in bepaalde Vlaamse kringen in die tijd

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik dwaal in donkere kringen en zoek de wierookstaaf, de paasklok, het bevrijdend woord

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Arenbergstraat 28, 03/233.64.08) Scalpel Nog een uitlaatklep voor ontgoochelingen in het officiële bestel, ditmaal uit RVT-kringen: Eddy Asselbergs, Marnix Verduyn en anderen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
zeker niet onverstandig dat een mens het produkt van zijn geestelijke akti- viteit in bredere kringen bekend wil maken Sabine deze monsterachtigheden deze indiskreties

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Helemaal schrijnend werd het wanneer ze intellectuelen moesten uitbeelden: Vlaamse acteurs komen dat slag mensen nooit tegen en kunnen zich dan ook nauwelijks inbeelden hoe in die kringen gesproken

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Dit moment wordt getoond in een visioen dat Duryodhana oproept door kringen van vuur aan te leggen op de vloer

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
kringen) omwille van zijn universitaire background...kringen van het Gents liefhebberstoneel was er onvrede omdat het KNS-gebouw niet meer beschikbaar was als schouwburg...nieuwe gezelschap in KNS- en KVS-kringen smalend genoemd werd

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het is pas in de jaren zeventig dat hierin (enige) verandering zal komen, wanneer er vanuit sommige academische kringen een behoefte ontstaat aspecten van het Vlaamse theater systeem tijdens het

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
De vooruitgang van de technologie maakt veel mogelijk, maar stuit in culturele kringen op veel conservatisme

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
Op toneelgebied verdedigt Sabam niet alleen de rechten van de toneelauteurs, maar stelt zij ook een Toneelbibliotheek ter beschikking van de kringen die Belgische werken wensen op te voeren

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Ik wilde vooral tonen hoe die hogere kringen stinken...Ik heb er wel voor gezorgd dat het mensen uit de hoge kringen blijven

Nr. 24, December 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een tweede gedachte is die van het omgekeerde 'steen-in-de-vijver'-effect, waarbij de steen in het water geen kleine kring zou veroorzaken, die in steeds grotere kringen uitdijnt, maar meteen een...grote kring, die in steeds kleinere kringen naar zijn kern terugkeert...laten zien of het gefantaseerde verschijnsel van de concentrische kringen die zich niet naar buiten maar naar binnen, naar het midden toe, bewegen

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het merkwaardige is echter dat als in deze kringen het Nederlands wél manifest aan bod komt (Jan Decorte, Willy Thomas), de betrokken theatermaker in de traditionele Vlaamse theaterwereld niet voor

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Frankrijk en Nederland, nog nauwelijks tot de Belgische politieke en bureaucratische kringen is doorgedrongen

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
grata was, bekleedt hij nu een verantwoordelijke functie in de hoogste politieke kringen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Het bewijst hoe weinig de leidende kringen in het Westen bereid zijn met inzicht of met zin voor tegenspraak de Duitse geschiedenis in ogenschouw te nemen : het gevecht om de macht is belangrijker dan

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
later zal datzelfde clubje geradbraakt, met kringen om de ogen, zadelpijn van 2 x 12 uur busrit met luchtvering, het hoofd topzwaar van acht uur toneel en met een stukje Berlijnse Muur op zak de bus weer

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Wil een kunstenbeleid slagen dan zal het een gevoeligheid moeten ontwikkelen voor die moeilijk te omschrijven, moeilijk te traceren kringen naar binnen

Nr. 35, September 1991 • Konrad Maquestieau • De theatraliteit van de cinematografie
liefde -1978 naar een roman van Camilo Castelo Branco) en Francisca (1981 naar een roman van Augustina Bessa Luis); of het latente kannibalisme in aristocratische kringen in de burleske Os Canibais (1988