Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "kunstbestel"Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Carlos Tindemans) "Binnen het kunstbestel wordt vaak Schubert beloofd maar Chopin gespeeld

Nr. 72, Juni 2000 • Redactioneel
En toch lijkt het hele kunstbestel georganiseerd rond de illusie van een dergelijk kunst(enaars)begrip

Nr. 101, April 2006 • 
Dat het paradoxale functioneren van een flink deel van de hedendaagse kunstcommunicatie zo weinig verbazing wekt, heeft te maken met de dominante quasi-sociologi-sche lezing van het kunstbestel (niet...De democratie van de hedendaagse kunst Het kunstbestel is dus na de institutionalisering van 'het Ducham-pisme' in een situatie van radicale heterogeniteit beland

Nr. 101, April 2006 • 
Die dominantie zorgt er ook voor dat het kunstbestel bij uitstek een domein is waarin de distinctiedrift ongebreideld kan excelleren

Nr. 101, April 2006 • 
Tot hier vers één, mijn tweede kritische kanttekening betreft de vertaling van de politieke verwachting dat het kunstbestel niet enkel de jure maar ook defacto voor iedereen toegankelijk kan zijn

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
De impliciete aanname luidt dat het kunstbestel op dezelfde manier toegankelijk zou kunnen, zelfs moeten zijn als het politieke systeem...Daarom worden er nauwelijks vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid van een zowel universele als onvoorwaardelijke inclusie, los van het autonome functioneren of de complexiteit van het kunstbestel