Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


533 document(en) met "kunstenaar" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
zijn honger (die honger waar een kunstenaar recht op heeft, die nooit groot genoeg kan zijn). Binnen de beperkingen had hij toen een serieuze stem in repertoire en casting

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Een acteur is een kunstenaar die onmiddellijk resultaat moet hebben

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
onoverzichtelijke groep van 'opiniënten'. Jan Fabre is een beeldend kunstenaar die zijn beelding ook in theatrale vormen giet...Dit document, bij deze bijzondere gelegenheid opgevat als een inleiding tot de eigenlijke tentoonstelling, bevat fragmenten uit een vrij geanimeerde dialoog tussen de kunstenaar en kunstcriticus Leo...Bij Mesrine gaat het niet om het prototype van de schelmachtige schurk, maar om zijn gedragspatroon binnen de gangsterstructuur - zoals de handelingen van een kunstenaar binnen een bepaalde

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Contrabas (Raam-theater), het gevecht van een muzikant met zijn instrument of de indringende invloed van een professioneel op een privé-leven; Honger (De Witte Kraai) omtrent de integriteit van een kunstenaar en

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Alles mag' is het gevaarlijkste principe waaraan een kunstenaar zich houden kan

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Luk Van den Dries kijkt terug op het werk van deze eigenzinnige kunstenaar...Ten slotte wil het simultane spel van ontwerper en uitvoering ook een onderzoek zijn naar de relatie tussen kunst en kunstenaar...Theater geschreven met een 'K'.:. toonde de héle kunstenaar, in Het is theater... is het héle kunstwerk en zijn verhouding tot de kunsttraditie onderwerp van het spektakel

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Bij ons is hij niet ontdekt geworden, maar was hij altijd al de belangrijkste kunstenaar...las ik Humo van 8 juni) Ik dacht dat Jan Fabre een beeldend kunstenaar was van oorsprong, wel ik moet je zeggen dat mijn zoontje van acht beter kan tekenen dan de tekeningen die ik van Jan

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
De totale mens Zoals blijkt uit bovenstaande opsomming, is Brasch een bedrijvig kunstenaar die zich op verschillende terreinen beweegt

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Manifesten Kantor, een veelzijdig kunstenaar (schilder, graficus, scenograaf, theaterman) met een boeiende visie op kunst en theater, baseert zijn werk op gefundeerde theater-theoretische en...Kantor weerlegt echter krachtig die voor de hand liggende link theatermaker- plastisch kunstenaar

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
En Béjart is een religieus bevlogen kunstenaar, besluit Jacques Franck zijn zoektocht naar de bronnen van Béjarts kunst...Men vindt er de drie voornaamste bronnen terug van Béjarts danskunst -- muziek, poëzie en theater-- en zijn grote spirituele bekommernis, onmisbaar om hem als mens en als kunstenaar te kunnen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Hiervoor hanteert Cassiers een stijl die erg aanleunt bij het expressionisme van Schoenbergs Erwartung, waar de muziek de uitdrukking wordt van het 'ik' van de kunstenaar, veel meer dan van de

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Dat komt omdat de overheid daar zulke structuren aan gegeven heeft maar ook omdat de kunstenaar dat zelf gewild heeft

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Hij verklapt aan de kunstenaar Cypriaan (een heel verrassende en schitterende omduiding van Shakespeares Puckfiguur) een tovergeheim: Cypriaan moet een erotisch amulet maken...Alle verhoudingen draaien op een katastrofale mislukking uit: Cypriaan is de mislukte kunstenaar geworden, die zijn verlies in de drank compenseert en op die manier aan zijn bitter eind komt...punkscènes goed tot zijn recht komt), maar worden artistiek produk-tief in de figuur van Cypriaan, de kunstenaar

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Dat geeft blijk van een groot vertrouwen in de kunstenaar en een flair voor artistieke risico's. Jan Fabre en Steve Paxton zijn het vertrouwen meer dan waard: hun produkties behoren tot het beste van

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Oscar Wilde, zelf natuurlijk niet vrij van ironie, heeft eens gezegd: de grootste fout die een kunstenaar kan maken is ernstig te zijn, en de op een na grootste fout die hij kan maken is niet ernstig...Net als Fabre is Van Gijsegem beeldend kunstenaar...Dat kan, op voorwaarde dat de "ambtenaar" weer "kunstenaar" wordt

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Torquato Tasso en Mythologies had Jan Decorte het, althans in mijn ogen, over de verhouding kunstenaar-samenleving-geschiedenis, in Anatomie werkte hij rond speelsheid en geweld

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
De kunst en de kunstenaar "Er zijn vier soorten kunstenaars...Ik geloof dat de kunstenaar iets diepzinnigs probeert te geven en de grote overwinning nadien is dat deel te maken aan zoveel mogelijk mensen, zonder het daarom te vervalsen

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Peter Brook schreef zelf in 1968 (2): 'De kunstenaar probeert soms nieuwe rituelen te vinden, met enkel zijn verbeelding als bron: hij bootst de uiterlijke vorm van ceremoniëlen na, heidense

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het gevecht tegen de recuperatie is een uitdaging voor iedere kunstenaar...Daarop antwoordt Hans Sachs verontwaardigd dat de meesters de Duitse kunst hebben laten voortleven, en dat het dus geen schande maar een eer voor een man van adel moet zijn om als kunstenaar door hen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
ook plastisch kunstenaar Albert Szukalski meewerkte - bleef steken in het repetitiestadium


Toon volgende resultaten