Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


463 document(en) met "kunstenaars" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De inbedding van creatieve kunstenaars in een democratische organisatie levert in dit geval duidelijk een meerwaarde op: het maakte van de Schaubühne een succesrijke theaterwerkplaats

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
een periode waarin de kunstenaars die aan het theater nieuwe impulsen geven op vrij directe en intense wijze bezig zijn met een gevecht tegen de clichés (cfr

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Nog weinig kunstenaars in Europa kunnen zulke doeken maken

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
De kunstenaars zijn de enigen die Europa een gezicht gegeven hebben' Nauwelijks vier jaar geleden werd Gerard Mortier directeur van de Nationale Opera...Echte kunstenaars en kunstmanagers zoeken naar een weg om uit die consumptiesfeer te geraken...De kunstenaars zijn de enigen die Europa een gezicht hebben gegeven

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Vaak is het een bijzondere belevenis dicht bij het podium de uitvoerende kunstenaars gade te slaan

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
De vertoningen die ze opzetten, getuigen meteen van dezelfde uitdagende bluf die men vindt bij plastische kunstenaars als Joseph Beuys (genie, zegt Hoet; oplichter, zegt Boenders). Deze activiteit van

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
De kunst en de kunstenaar "Er zijn vier soorten kunstenaars...Er zijn kunstenaars die aan het publiek denken, aan de andere...En ten slotte is er, naar ik meen, een vierde ras kunstenaars die zich ten dienste van de kunst stelt

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
De choreografie zou op het voorplan staan, maar de inbreng van de andere kunstenaars zou een niet te miskennen stempel op het gebeuren drukken...Het samenwerken van kunstenaars uit verschillende genres roept onvermijdelijk de herinnering aan Diaghilev op, of de balletten aan de vorstenhoven in het Ancien Régime

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
en dit is een internationaal fenomeen - hebben plastische kunstenaars een belangrijke invloed op het theater: strikt genomen zijn het 'amateurs'. In de geschiedenis van het Vlaamse theater zijn er

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Liever dan een op welke wijze dan ook ideologisch bepaalde selectie van produkties aan te bieden, verkoos het Stuc een beeld te schetsen van hoe verschillende kunstenaars, vanuit totaal andere...Belangrijker is dat het Klapstuk Vlaanderen een venster biedt op dans, zoals die op zovele, soms fundamenteel verschillende wijzen benaderd wordt door kunstenaars, choreografen en dansers uit diverse...Behalve Lucinda Childs, wier choreografieën in opzet, daarom niet in impact, a-emotioneel zijn, probeerden alle kunstenaars die op het Klapstuk te gast waren hun eigen positie te bepalen tegenover

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Elke gemeenschap kent zijn kunstenaars, kende zijn kunstenaars

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De indeling van de referaathouders (drie kunstenaars, drie theoretici en drie mensen "uit de praktijk" die praatten over resp...Smithuizen pleitte voor een meer rechtstreeks contact tussen de kunstenaars en de beleidsmensen: een Kunstparlement (ook voorgesteld door Lamers), een Kunstraad naar Amsterdams model, moet door de...Er bestaat geen grotere onzin dan jonge kunstenaars helpen

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Het valt me op dat ook integere kunstenaars willen dat hun werk het publiek aanspreekt...Vijftien jaar geleden had je kunstenaars die vonden: 'Dit moet ik doen; of ze 't nu leuk vinden of niet, ik verander er niets aan

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Dialoog: ritter het is alleen maar om een jonge kunstenaar te helpen voss jonge kunstenaars zijn niet te helpen er bestaat geen grotere onzin dan jonge...kunstenaars helpen überhaupt kunstenaars helpen is onzin kunstenaars moeten zichzelf helpen vooral jonge kunstenaars moeten zichzelf helpen er komt niets van jonge kunstenaars terecht als...Elke gemeenschap kent zijn kunstenaars, kende zijn kunstenaars, herkende zijn kunstenaars

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Terecht merkte hij echter op dat op dit moment te veel geld gaat naar de bevoogders van kunst en te weinig naar de kunstenaars zelf

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Zoals ook een bloeiend net van muziekonderwijs en amateurmu-ziekbeoefening een wezenlijke basis oplevert voor de professionele mu-ziekpraktijk (kunstenaars én publiek), zo kan ook een intelligente en

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
de middelmatigheid van een groot aantal politici niet overtreft"? Als er twee kunstenaars zijn in Vlaanderen die boven vele anderen uittorenen, dan toch wel die twee zeker

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Kunst bestaat omdat er kunstenaars zijn; niet omdat er een publiek voor is. Een goed cultuurbeleid geeft carte blanche aan de kunstenaars en helpt hen bij hun zoektocht naar...Ook hier weer: er zijn alleen kunstenaars

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Omdat kunstenaars gepassioneerd zijn door hun werk, zijn ze ook bereid dit in de slechtste sociale voorwaarden uit te voeren


Toon volgende resultaten