Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "kunstensector" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Mijnheer, de staat mag toch geen inhoudelijke keuze maken in de kunstensector

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
markteconomie waarbij de economische functio-neringsmechanismen van andere maatschappelijke sectoren met losse hand op de kunstensector werden overgedragen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Pas dan bestaat de kans dat de globale kunstensector zich volwaardig verdedigd weet door een adviescollege

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
En waar is het geroemde management in de kunstensector

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
voeren in de kunstensector, die becijferd worden op een totaal van 45 miljoen gulden; en ik heb dit speciaal voor u omgerekend, dat is ongeveer 900 miljoen Belgische franken

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
de kunstensector gaan de commissies zeer eigenzinnig te werk

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
De kunstensector houdt er een merkwaardig compensatiegevoel aan over

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
Multicultureel" is in, ook in de kunstensector) hóórt het

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Terwijl de krant schreeuwt om meer lezers, roept een deel van de kunstensector om kwaliteitskritiek

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Ik ben daarom zeer boos dat het laatste decreet voor de culturele centra volledig onbewaakt tot stand is gekomen, zonder enig overleg met de kunstensector...Iets, trouwens, waar de kunstensector door haar desinteresse zelf ook mede voor verantwoordelijk is. Het is een slecht decreet met veel gemiste kansen voor de spreiding van artistieke projecten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Democratisering van het kunstonderwijs vormt in dergelijke context een loos begrip en het elitaire imago van de kunstensector wordt alleen maar versterkt

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
De kunstensector is er steeds prat op gegaan op dit vlak weerwerk te bieden en zijn niet-nuttige, niet-commerciële uitgangspunten te vrijwaren

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
De kunstensector vreesde voor een verdere verslapping van de aandacht voor moeilijker toegankelijke vormen van cultuur

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
De meeste aanwezigen spraken hen niet tegen, maar in hun getuigenissen, vragen en oproepen legden nogal wat interveniënten ongewild de gapende kloof bloot tussen de invalshoeken van de kunstensector

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Vanuit financieel oogpunt stelt sponsoring - zeer bescheiden - doch niettemin extra gelden bovenop het subsidiëringsbeleid van de overheid ter beschikking van de kunstensector...Zo riskeert zich een verdere polarisering van de kunstensector door te zetten

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Het komt er integendeel op aan nieuwe vormen van overheidstussenkomst in de kunstensector te ontwikkelen

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Dat de kunstensector enkel door een artistieke rationaliteit geleid wordt, is een romantische en naïeve gedachte

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Daarnaast rijst de vraag waarom men niet meer rekening heeft gehouden met de verzuchtingen van de kunstensector zelf

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Voor de kunstensector komt deze identiteit evenwel weinig overtuigend over

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
kunstensector mogelijk (in de intellectuele of de academische wereld wordt daarentegen al langer dan vandaag openlijk om aanzien en erkenning, om prestige en symbolisch gewin gestreden). Deze zelfbevraging kan