Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "kunstkritiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
kunstkritiek, dansgeschie-denis, enz

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Adriaan Verhulstprijs voor Johan Thielemans Johan Thielemans ontving de Adriaan Verhulstprijs 1986 voor kunstkritiek van het Willemsfonds

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Misschien kan de Vlaamse verankering van het festival een aansporing zijn voor de media in Vlaanderen om de kunstkritiek meer aandacht te geven

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Bij een te zeer op de inhoud gefixeerde theaterproduktie, die daardoor nog weinig artisticiteit heeft, zou immers geen sprake meer zijn van kunstkritiek

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
heeft: ofwel de kunst en de kunstkritiek, ofwel de brede, vooral economische Umwelt

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
Helden zijn marktfenomenen Marianne Van Kerkhoven over kunst en kunstkritiek

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
Dat geldt voor elke vorm van kunstkritiek

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
De kunstkritiek is een burgerlijk, 19de eeuws concept...De kunstkritiek is een burgerlijk concept; ze heeft een vrije beoefening van kunst, een vrije markt voor de kunst, een ongebonden smaak en een angstwekkende anonimiteit van doen om te ontstaan en te

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
Kunstkritiek is heden ten dage veranderd in kunst-journalistiek: een gebeuren dat het eindpunt markeert van een zich terugtrekken in de behaaglijke en rimpelloze, want door geen enkele ondoordachte...Toch is er ook nog een ander gevaar verbonden aan al deze emotionele verwikkelingen rond de wezenlijke actualitieit van de kunstkritiek: zij verduisteren immers al te sterk een ander, en zeer

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Over kunstkritiek, nr 50 p 22 Pieters, Jürgen, Voor een kritiek van onbegrip en ironie

Nr. 64, Juni 1998 • Marleen Baeten • 'De kunstenaar schept, terwijl de criticus schaapt'
Met veel genoegen citeert hij uit de Tranen waarin Schwitters in het begin van de jaren '20 de kunstkritiek op de korrel nam

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
De kunstkritiek is volgens Jones al te zeer een ontlichamelijkte zienswijze, veeleer dan een inter- subjectieve en steeds ook belichaamde en singuliere omgang met

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Het simpele, ja simplistische beroep op emoties of ervaringen, laat staan op tranengehalte, leidt wég van de vraag waar het in de kunstkritiek zou moeten om gaan: 'waarom is dit een geslaagd of een

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Maar misschien is dat wel juist de taak van de kunstkritiek: irriteren door te 'complexifiëren' (te theoretiseren), en dat vanuit de simpele veronderstelling dat een goed kunstwerk letterlijk te

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Een Marokkaanse jongen Etcetera: Hoe staat het met de reactie van de kunstkritiek op jullie sociaal-artistiek werk

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
De grenzen van de kunstkritiek, een lezing die socioloog Pascal Gielen vorig jaar tijdens de Thersites-dag gaf, lijkt hij de eerste stelling te ondersteunen

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Ik hoop op een kunstkritiek die zich niet alleen richt op de sector, op een interne logica, op de artistieke productie alleen, maar die in staat is de artistieke productie in de samenleving te duiden...Maar goed, het gaat toch steeds weer om de creatie van artistieke producten en dus moet de kritiek kunstkritiek blijven...Maar die kunstkritiek moet ook zelfreflexief worden, zich bewust zijn van de eigen referentiekaders en van de particuliere culturele inbedding van die referentiekaders

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
De interessante opvatting dat de kunstkritiek vandaag eigenlijk toch geen 'niveau' meer haalt, laat ik hier buiten beschouwing...kunstkritiek als aan onderzoeksjournalistiek te doen

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
voor kunstkritiek...Voor een meer uitvoerige beschouwing over de poëticale functie van de beschrijving in kunstkritiek, zie Jeroen Peeters, 'The impossible pas de deux of iooking and writing', Sarma, nov

Nr. 85, Februari 2003 • Tom Rummens • Wij zijn jong en onervaren. En verliefd
Misschien kan men, heel concreet, van de krantenredacties op afdwingbare wijze eisen dat zij gedegen kunstkritiek, en theaterkritiek in het bijzonder, terug als een onderdeel van hun takenpakket gaan