Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "kunstwereld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabre keert de rollen om: in de 'kunstwereld' wordt van kunst gewoonlijk verwacht dat zij geld opbrengt zoniet voor de kunstenaar, dan toch voor de galerij en de belegger...Zoals Fabre hem voorstelt, negeerde én volgde Duchamp de klassieke kunsttraditie, steeds het commerciële aspect van de kunstwereld uitbuitend wanneer hem dat paste

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Nu is het 1982 en de kunstwereld zucht en steunt onder het juk van bezuinigingen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Daarom geloof ik in een sterkere managementsbena-dering van de kunstwereld

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Er is de succesformule in het samenwerken van de fine fleur uit de kunstwereld

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
pleidooi voor meer privé-initiatief vanuit de kunstwereld

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Als zo'n artistiek resultaat interessant, vruchtbaar bleek, werd dit opgepikt: zeker in de kunstwereld, in het beste geval in een brede context

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Maar anderzijds zijn er ook vernieuwende bewegingen in de kunstwereld, die de traditie af en toe onderuit halen en die hun vragen en principes ook in een andere aanpak van de opleiding vertaald willen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Hebben uw 'verandering van samenleving en die bureaucratie iets met elkaar te maken ? Het 'buitensmijten' van de zanger Wolf Biermann in 1979 was voor vele mensen in de kunstwereld een teken

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
zijn voorstellingen, maar ook als 'instituut'. Jan Fabre is een apart verschijnsel binnen de internationale kunstwereld : hij maakt met zijn werk geraffineerd gebruik van de meedogenloze

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Ze hebben carrière gemaakt in de uitgeverswereld en de kunstwereld en de keuzes die ze in hun leven maken worden niet door het noodlot of een schuldgevoel gedetermineerd

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
De basiskenmerken in de hedendaagse kunstwereld zijn de volgende: een zeer agressie

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Commentaar geven op de toestand in de kunstwereld is de groep altijd blijven doen

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Mijn onderzoek heeft me geleerd dat er veel gelijkenissen bestaan tussen de zuidafrikaanse Apartheid en de uitsluiting door de Westerse kunstwereld

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
De kunstwereld heeft er zelf toe bijgedragen dat al te veel idolatrie rond de opvoedende waarde minstens gerelativeerd werd...Hoe scherp sommigen vanuit de kunstwereld afstand namen van kunst en educatie, nooit is de relatie volledig afgesprongen...teneur, werd door de kunstwereld in de jaren tachtig op niet veel enthousiasme onthaald

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
De kunstenaars en het gestruikel Wordt de kunstwereld van de jaren '90 inderdaad steeds minder een onderonsje van kunstenaars of een salongesprek tussen geletterde mensen

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
de lijn van zijn oeuvre is ze meer dan waarschijnlijk gericht tegen de gecommercialiseerde kunstwereld

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de kunstwereld wel af en toe lijkt op een nest ganzen of eenden die net als in de proeven van Lorenz het eerst bewegende voorwerp of wezen achternalopen

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
opmerking dat ook die discussie voortkomt uit de wanhoop van de kunstwereld om zich te legitimeren

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Enkele jaren eerder, in 1992, hadden de verkiezingsuitslagen een soortgelijk effect op de kunstwereld

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Geldt dat ook voor alle kunstenaars of voor al diegenen in de kunstwereld werkzaam...De dwang om steeds met iets 'nieuws' voor de dag te komen, om voortdurend te scoren (de snelheid) heeft de hele organisatie van de kunstwereld aangetast...Dit soort van nuanceringen moeten wij - zeker in de kunstwereld -toch kunnen blijven maken