Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "labyrint" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
labyrint a la Borges

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Diegene die zich een weg baant door het labyrint van de voorstelling, de aangeboden tekens vertaalt en samenbrengt tot betekeniseenheden...Er bestaat ook veel werkloosheid onder de toeschouwers : wanneer het labyrint b.v

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
enige aankondiging laat Strauss Titania Cypriaan plots als Daedalus aanspreken, hiermee verwijzend naar de grote geniale architect, die te Knossos het labyrint bouwde waarin de Minotaurus zijn gang kon gaan

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Ik vlucht van de baarmoeder, om het labyrint van mijn eigen lichaam te ontdekken

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Voor je het weet vaar je mee op de stroom van bestaande verhalen of raak je verloren in het labyrint van woorden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De titel verwijst naar de bouwmeester van het labyrint van Kreta, tevens vader van Icarus

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Brod stond daarmee voor een belangrijk probleem, want Kafka had in 1922 zijn roman niet afgemaakt; het lijkt wel of hij zelf in de logica van zijn tekst verstrikt was geraakt: het was een labyrint

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Mor-tin is een soort conférencier, zowat de Monsieur Hulot van het theater, een individu opgesloten in een mentaal labyrint, gevormd door de taal, door het schrijven en de moeilijkheden bij dat

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Een echt labyrint ware beter geweest, maar je kan dansers niet vragen een avond lang te dansen naargelang er publiek binnenkomt

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het labyrint wordt bovendien bevolkt door allesbehalve onnozele halzen

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Brussel moet passeren; voor de theatermakers die dicht op mekaars lip zitten; voor de toeschouwers (en zeker de Vlaamse Brusselaars) die slechts moeizaam hun weg vinden in het Brussels labyrint van steeds

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Men leest Strauss als een spiegel van de verwarring en de onzekerheid van onze tijd, terwijl het een labyrint is, een onderwereld waar je, als Orfeus die zich omdraait, enkel leegte vindt...Als projectievlak voor niet in de tekst thuishorende behoeftes is dit labyrint stellig bruikbaar, maar het speelt wel zijn eigen spel met die behoeftes...Men gaat uit van een soort van 'ideale receptie' die de gangen van het labyrint kan overzien en de talrijke verwijzingen terug kan voeren tot een of andere mythe die aan de tekst van Strauss ten

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Icarus wentelt zich in het labyrint dat in het zand op de scène werd getekend, en illustreert aldus het menselijke gebrek aan verheffingsvermogen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Antigone bestaat het decor uit tafels die slangvormig - als een labyrint- staan opgesteld...Iedereen ziet de 'anderen'. In het centrum van het labyrint zetelt Kreoon, de machtige, democratisch verkozen vorst, die heerst vanuit de rede...Zo zijn er de geheime luiken in het labyrint, die zich alleen voor Kreoon ontsluiten

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Roland Barthes: "... c'est étoiler Ie texte au lieu de Ie ramasser" (2). Hier pretendeert de acteur niet te kunnen binnendringen in het psychologisch labyrint van het personage, iets wat hem dus ook

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Om de tien minuten baant een groepje bezoekers zich een weg door een pikdonker labyrint, dat eindigt bij een schaars verlichte, zeer brede en weinig diepe opstelling met zitbankjes ervoor

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
herinterpreteren en daartoe graag geheel zijn fantasie en alle leugens ooit uitgedacht inzet; dat nooit op essentiële zekerheden een beroep kan doen; dat zoekende is in het labyrint, wars van dogma's, pausen en...bemind labyrint'(Almanak, 1982). Is het pijnlijk of integendeel heilzaam te moeten constateren dat de socio-kulturele geschiedenis van een volk niet eens en voor altijd vaststaat, dat wij

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
Hoe meer ik mij verdiepte in de fundamenten van deze mythe, hoe scherper ik m'n eigen labyrint onder ogen zag

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Kafka's werken worden het menselijk leven en de maatschappij een labyrint, een absurditeit waaruit niet meer te ontkomen is, een wereld die je achtervolgt en waarop je geen vat krijgt

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
het schrijven komt de dans als het ware weer naar boven als een labyrint van verlangen en verdringing, als een schim van het beeld dat er volgens ons ooit op het podium te zien was; daarnet