Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "labyrint" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Jongeheer De Kuyper zocht er naar een plek om te flaneren maar ontdekte dat de passage - het woord is veel te groot - eerder een omweg was, een labyrint zonder begin of einde dat je steevast de

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Les liaisons dangereuses van Feria Musica wagen, zoals de titel letterlijk suggereert, een tiental mensen zich door een labyrint van touwbruggen, schommels en vangnetten en proberen zij de gordiaanse

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Om de boog te kunnen realiseren die wij voor ogen hadden, moest ik mijn acteurs houvast geven in het labyrint van inhoud en vorm

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
complex labyrint van stoombootgegalm, watergeklots, voorbijden-derende treinen, ademhalen, walvisgeluiden, flarden tekst ('It's always fading') en dies meer

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Misschien kan de virtuele ruimte die in de video Ogni Pensiero Vola van Stefan Franck en Bart Van Dessel wordt opgeroepen dienst doen als metafoor voor het labyrint waarin de recensent - en bij

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Dan verwijs ik met name naar Het Labyrint (1997), een soap met een overtuigend realiteitsgehalte waaraan Van Woensel meeschreef, en vooral naar de korte film Koppels (1998), met behalve de vier vaste...de televisiesoap Het Labyrint is het familieverband zo goed als onbestaande, want de kijker krijgt het wedervaren te zien van een groepje studenten dat toevallig onder hetzelfde dak woont

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
luidt: 'We herinneren ons een labyrint omdat het de vorm heeft van onze hersenen', een zin/een gedachte die zichzelf in de staart bijt...De kronkelige structuur van de hersenen lijkt op een labyrint; in de hersenen zijn onze herinneringen gelokaliseerd; omtrent het labyrint vraagt Peter Verhelst zich af wat zijn doel is: 'het vinden...Het labyrint is ook het paradijs waaruit wij verdreven zijn en dat we ons nog enkel kunnen herinneren via onze hersenen, enz

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Maria Salomé: ‘Het labyrint veranderde in een tuin van vlees omdat het labyrint veranderde in een tuin van vlees...Het labyrint veranderde in een tuin van vlees omdat het labyrint veranderde in een tuin van vlees...Het stuk opent met de zin ‘We herinneren ons een labyrint’. Daarna worden we rondgeleid in dat labyrint

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
moderne stad bij uitstek, de fysieke plek maar ook het fantasmatische punt waar de moderniteit en dus het moderne denken zich in al hun tegenstrijdigheden en paradoxen ensceneren: de stad als labyrint, als

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
Ik kijk en zie lichamen op elkaar liggen, handen en benen verstrengeld in een ondoordringbaar labyrint, krioelend als mieren of wormen

Nr. 83, Januari 2002 • Sally De Kunst • Spreken of niet spreken?: to you, the...
Ze vertelt hem dat zij hem uit het labyrint zal leiden, met een draad...Dit in analogie met het verhaal van haar zus Ariadne, die uit vurige liefde Hippolytus' vader Theseus redde uit het labyrint van de Minotaurus op Kreta

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Eric Joris: 'We zouden de resultaten van onze experimenten eigenlijk het gevallen man opgesloten bleef in het labyrint van zijn eigen hoofd, gekluisterd aan de technologie van zijn vleugels

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die...plek in het labyrint, en die bewoner richt zijn plek in en ontvangt er iemand...Bij het labyrint van Enrique zit je er zelf middenin, je ondervindt het, je moet het ook ondervinden, je moet ook onderzoeken wat je plek is in dat labyrint, je moet ook zelf je verhaal construeren

Nr. 86, April 2003 • They will love me for that wich...
Wie er zich in waagt, zit gevangen in het psychotische labyrint van een doem-denkende logica die bij Kane slechts één uitweg kent: zelfdoding

Nr. 88, September 2003 • (colofon)
Labyrint Enrique Vargas / Time Festival 2003 24 Oraculos Enrique Vargas / Klapstuk 1999 24 Tragedia Endogonidia Romeo Castellucci / Societas Raffaello Sanzio 4^ Visitors Only Meg Stuart / Damaged Goods 46 WOLF

Nr. 88, September 2003 • Geert Sels • Strengen van toevalligheid: Luk Perceval regisseert tweemaal...
Maar meestal is het een ijzingwekkend serieus spiegelpaleis, een labyrint waarin mensen hun weg zoeken zonder er veel plezier aan te beleven...Tekstueel behoort het Von Mayenburg-labyrint eerder tot het verhullende en mistige type...Slechts naar het einde toe wordt het een Bor-ges-achtig labyrint, een ontzagwekkend supersysteem van aan elkaar gekoppelde kennis

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Vargas' labyrint Oraculos, te gast op Klapstuk 1999, kwam je na een eenzame tocht een aantal andere bezoekers van het labyrint tegen in een ruimte waar vers brood gebakken, geroken en samen opgegeten...Het idee om het publiek een tocht door Gent te laten maken vooraleer het labyrint te betreden, en zo op een poëtische manier iets te zeggen over het collectieve bewustzijn van leven en dood in Gent...De bezoeker van het labyrint kan niet anders dan volledig meegaan in het parcours, zoals een kind volledig opgaat in het spel met zijn pop

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
Het labyrint van Enrique Vargas, Het Sprookjesbordeel van Peter Verhelst, de dark room van Het Toneelhuis, Love Zero Control van Buelens Paulina, het zijn maar enkele voorbeelden van de variëteit aan

Nr. 99, December 2005 • Charlotte Vandevyver • Spelen met de grenzen van het verlangen
Telkens hij een deur achter zich sluit, krijgen we een labyrint van trappen en gangen op de schermen geprojecteerd

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
De mens doolt rond in New Babylon als hypermobiele homo ludens, een ‘creatieve dopper’ die thuisloos ronddoolt in een steeds veranderend labyrint waarin alle ruimte collectief en tijdelijk is: een


Toon volgende resultaten