Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


123 document(en) met "lectuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Met name Mieke Verdin (in een fragment uit Gelukkige Dagen) en Willy Thomas (in een fragment uit Stappen) voegden aan de bij lectuur cryptische teksten een verhelderende anekdotiek en humor toe

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
De produktie lukt in het afbreken van de romantische lectuur van de tekst, maar faalt in de sprong zelf een positieve lezing te presenteren

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik wil de parallel duidelijk maken zonder zijn naam te noemen, maar ik krijg via lectuur zo'n schat aan informatie dat ik stukken uit zijn leven in de tekst verwerk...Van een themanummer van een tijdschrift verwacht men, dat aan het einde van de lectuur een motivatie duidelijk wordt die alle artikels stuk voorstuk verbindt en in analyse overstijgt: een puzzel die

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Tot eind jaren zeventig is de lectuur over Heiner Müller erg versnipperd: veel losse artikels in kranten en tijdschriften, enkele bladzijden in literatuuroverzichten, polemieken rond bepaalde stukken...Verhelderende lectuur

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
driehoeksverhouding die theoretisch na te trekken is, maar de lectuur nodeloos compliceert

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hun verhouding staat centraal in deze produktie, de waarheid speelt zich in kikkerperspectief af onder haar kleed (de blauwe ruimte). In deze lectuur is het logisch dat zij ook de herder speelt die

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
De lectuur heeft te lang geduurd maar het theaterbeeld van Jan Decorte boeit me...Halfweg de lectuur dringt tot me door dat we er dertig jaar geleden stapels schriften over volgekrabbeld hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De lectuur heeft te lang geduurd maar het theaterbeeld van Jan Decorte boeit me...Halfweg de lectuur dringt tot me door dat we er dertig jaar geleden stapels schriften over volgekrabbeld hebben

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de voorstelling zelf vormt de 'lectuur' op ieder ogenblik de maatstaf voor het bewustzijn van de relatie tussen de originele schrijfwijze en de nieuwe schriftuur

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Weliswaar doen de acteurs hun best er getormenteerd uit te zien, maar de gekozen lectuur is té smal om zo'n complexe tekst op uit te bouwen, én niet bijster origineel in aangeboden beelden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
83) Regisseur Dirk Buyse kiest voor een zorgvuldige lectuur van de tekst

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Maar deze toneeltekst is een novelle en de toneelopvoering een lectuur

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
die opvoering op dat het stuk eigenlijk best tot zijn recht kwam bij lectuur of bij lyrische declamatie

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Niet alle hoofdredacties zijn er zo van overtuigd dat toneelbesprekingen - en kunstrecensies in het algemeen - de interessantse lectuur vormen die zij hun lezerspubliek kunnen aanbieden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Bij het ETA worden toneelbewerkingen van typische humaniora-lectuur (Ruyslinck, Elsschot) gecombineerd met jeugdstukken

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Hij nam alles aan het theater au sérieux: geen natte-vinger-werk zoals dat gemeenlijk bedreven wordt, maar weldoordachte keuzes vanuit een nauwkeurige lectuur van de tekst

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Bérengers tweede vrouw Marie: zowel in deze voorstelling (en zo was het ook, naar mijn herinnering, in de KNS-produk-tie van zovele jaren geleden) als in een lectuur en herlectuur van de tekst komt

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Moet je daarom de eredienst veranderen, nee toch ?" Ik heb nogal wat mensen ontmoet die naar aanleiding van Lucio Silla opmerkten dat je, om opera te kunnen genieten, eerst flink wat lectuur

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
De verscheurende lectuur van een O'Neill door The Wooster Group, de belachelijke triviale maar o zo herkenbare behandeling van de Drie Zusters van Globe, de acteursregie en ruimtelijke ingreep van

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zijn onvrede werd opgewekt door zijn lectuur van Antonin Artaud en zijn ontmoeting met Grotowski...Zulke lectuur leidde hem tot drie belangrijke overtuigingen: zijn visie op de mens werd grondig pessimistisch, een thema dat Kenneth Tynan heel overtuigend heeft aangetoond in het reeds geciteerde