Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


123 document(en) met "lectuur" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het wordt dus een opetnvolging van taferelen, spektakelnummers, zonder veel verband (alleen de lectuur van de roman verraadt, bijvoorbeeld, wat de vriend van Cremer komt doen in de Noordafrikaanse

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Langs analoge weg kunnen ook de andere momenten uit zijn loopbaan aan een kritische lectuur worden onderworpen: zijn medewerking aan de Vlaamse Vereniging voor Toneel-en Voordrachtkunst (1909-1914) en

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
ook nog die scène waarin zowel Thomas en Jenna als Frank en Katarina gelijktijdig mekaar uitkafferen: de chiastisch opgebouwde dialoog, die bij lectuur van het stuk duidelijk zijn maakselkarakter

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
De vernieuwing van de Muntschouwburg werd bewust gepresenteerd als een zichtbaar te maken dialoog tussen traditie en moderniteit, een schouwburg die metafoor wordt voor de "radicale lectuur" van het

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Het losweken van Oedipus uit zijn autochtone dramatische context en hem op basis van een op zijn minst gedateerde filologische lectuur van de oorspronkelijke tekst op allerlei (psychologische

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Het is hen niet te doen om de presentatie van een tekstgeheel, wel om het eigen traject daarin, de uiting van wat de eigen lectuur aan betekenissen opgeleverd heeft; of omgekeerd vertrekt men vanuit...Die lectuur is vooral als denkkader en ruime inspiratiebron bedoeld

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Door hun eenduidige lectuur, minder gericht inhoudelijke interpretatie dan wel op bepaalde spelmogelijkheden, worden beide teksten het formele kader waarbinnen het veel complexere stuk De dans van de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Momenteel is Jelinek mijn bed-lectuur...Wanneer ik een stuk lees, dan cast ik meteen, dat geeft de lectuur meteen een extra dimensie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Daarbij gaat hij heel anders te werk dan Guy Joosten of Luk Perceval dat doen bij de Blauwe Maandag Cie of dan de ingrijpende lectuur waarmee Ivo Van Hove en Klaas Tindemans voor De Tijd Macbeth

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Toch is er, in subjectieve lectuur, iets van het proces reconstrueerbaar, de ontwikkeling afleesbaar

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
lukt vandaag in een minder gespannen Oost-West verhouding wel: er is een ruime delegatie van theatermakers uit het Oostblok, die blijk geven van een andere omgang met het materiaal, van een andere lectuur

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Maar een nieuwe lectuur van de tekst en de herinnering aan de kracht die fragmenten uit dit stuk kregen in Bartok/Aantekeningen van Anne Teresa De Keersmaeker, spreken de stelling van 'gedateerd-zijn

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Deze verschuivingen zijn bij uitstek textuele verschuivingen, netwerken van betekenis die pas tot hun recht komen bij een herhaalde lectuur

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Door de lectuur van Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, wordt zijn belangstelling gewekt voor de mentaliteitsgeschiedenis zoals de Franse historicus Emmanuel Le Roy Ladurie die beoefent

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
lectuur, om de kaft van het boek te bestuderen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Regisseren, zeker Tsjechow regisseren, is geen spelleiding, mag geen poging zijn om voor de onbestemde, niet-geëngageerde betekenis van Tsjechows dialogen bij een eerste-graads-lectuur, een passende

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Ik geloof dat het theater van morgenvroeg van de acteurs is. We komen uit een periode van regisseurstoneel, van dramaturgische lectuur, wat zeker zijn belang had: we hebben geleerd een stuk anders te

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
appreciërend) Ces marxistes ! Hertog (wijst naar L. als exempel van zijn lectuur) Il excelle à conduire un char dans la carrière, A disputer des prix indignes de ses mains, A se donner lui-même en

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
de jury hier niet achterop ? Zijn deze auteurs hun amateurachterban vooruit ? Want je kan voor de interessantere auteurs in deze groep toch moeilijk hard maken dat zij het materiaal dat zij uit lectuur

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Soms ontstaan er directe beelden op basis van de lectuur, soms gaat het erg associatief


Toon volgende resultaten