Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "leerkrachten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jonathan Dit geld werd rondgehaald bij de leerkrachten voor Empyrex...Maar de arbeiders zijn in stilte jaloers op de leerkrachten en de leerkrachten staan onverschillig tegenover het lot van de arbeiders

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
leerkrachten voor wie het bijwonen van een toneelopvoering als een leuk moment van bezighouden wordt beschouwd binnen die zee-van-verveling-die-school-heet; - bij de theaterkritiek - en we steken hiermee

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
pedagogische opleidingen, leerkrachten en begeleiders in het onderwijs, docenten dansexpressie, maar ook voor geïnteresseerden in de relatie tussen dans en opvoeding

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
wat het aanstellen van nieuwe leerkrachten betreft - aan de schoolgemeenschap zelf ontsnappen: een op termijn onwerkbaar systeem...Elke school zou een raad van bestuur krijgen alsook een pedagogisch college (een afvaardiging van de leerkrachten) bevoegd of adviserend (dat is vooralsnog niet duidelijk) voor artistiek-pedagogische

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
Etcetera: De laatste tijd zijn er nogal wat vragen en twijfels gerezen omtrent schoolvoorstellingen, zowel vanuit de makers als vanuit de organisatoren en leerkrachten...Ik merk nog altijd dat de leerkrachten het daar eerder moeilijk mee hebben dan de kinderen

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
interviewde de directie en de leerkrachten voor en na de voorstelling...Wij vonden dat dit moest gebeuren door de leerkrachten en de begeleiders aan wie wij uitgebreid informatiemateriaal gaven

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
zijn inleiding tot de workshop publieksbegeleiding voor leerkrachten op het Signaalfestival stelde hij dat lesmappen niet nodig mogen zijn, maar dat ze wel een meerwaarde kunnen betekenen...Het maakt de taak van ouders en leerkrachten er niet eenvoudiger op

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Op 8 oktober 1994 beet Patrick Allegaert de spits af van een reeks studiedagen voor leerkrachten die het Vlaams Theater Instituut organiseert in samenwerking met het Cultureel Centrum Hasselt

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
De Ecole Cirque de Bruxelles (Ecole sans Filet) geeft onderwijzers, leerkrachten lichamelijke opvoeding en anderen een pedagogische opleiding in de circuskunsten

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Een interessant initiatief op dit terrein is het Eendagjestheater dat Bronks totnogtoe in een aantal middelbare scholen introduceerde, tot grote tevredenheid van de betrokken leerlingen, leerkrachten...Toekomstige leerkrachten leren omkaderende activiteiten (zoals inleiding en nabespreking) uitwerken, nemen deel aan workshops toneelspelen en sommigen maken zelfs een volledige theatervoorstelling

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
Het is vrij evident dat leerkrachten nu een vak doceren waar zij in hun scholierentijd ook al enige aanleg voor hadden

Nr. 69, Januari 1999 • Clara Van den Broek • Geen lichaam voor ballet
Ik stelde me dat Instituut voor met een nog zwaardere, nog wittere poort en nog strengere leerkrachten

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
door er niet alleen 'kenners', maar ook leerkrachten en vooral jongeren bij te betrekken

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Onlangs werden een aantal gedetacheerde leerkrachten die zeer dicht bij de artistieke praktijk stonden door de minister, onder druk van het nuttigheidsdenken én de pure machtswellust van de

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
proberen de toekomstige leerkrachten te motiveren, maar tegelijk wil ik hen ook waarschuwen dat ze niet zo gauw een modelsituatie zullen tegenkomen in hun praktijk...Naar ons gevoel is er veel vooringenomenheid tegenover leerkrachten, het onderwijs en zijn regels...Sommige leerkrachten zijn geboren kunstenaars

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Uit het grote aantal aanvragen van leerkrachten leid ik af dat mensen die geen kunstspecialisten zijn de waarde van de opera erkennen

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
gedetacheerde leerkrachten meer aanstellen, mb) werd hun werk nergens meer gehonoreerd...jaren ontwikkeld zijn, met een heel grote inzet van leerkrachten en andere mensen, blijft het zo dat de inbedding van cultuur in het onderwijs grotendeels van projectmatige aard is. Dat brengt een grote

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
De CANON Cultuurcel, die deze projecten coördineert, heeft tevens de taak om leerlingen, leerkrachten en vormingsmedewerkers op een actieve manier in contact te brengen met kunst en cultuur...Leerkrachten en scholen die zich ook zonder de nieuwe eindtermen al engageerden op het vlak van kunsteducatie krijgen nu van de overheid een moreel steuntje in de rug om op hetzelfde élan...leerlingen en leerkrachten de nodige sleutels aanreikt om de zich steeds ontwikkelende artistieke talen te kunnen volgen

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
pauwels In onze hogeschool is er een voortgezette lerarenopleiding muzische vorming, gericht op afgestudeerde leerkrachten en opgenomen in het decreet lerarenopleiding, en daarnaast een voortgezette

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Een blik op de website leert dat veel leerkrachten dankbaar gebruik maken van dit aanbod...Misschien zullen leerkrachten gemakkelijker de stap zetten om met een klas naar een museum of theater te gaan...Identificatie Individuele ontplooiing en persoonlijke ontmoeting Een school die zijn leerkrachten de ruimte geeft om zich individueel te ontplooien en te profileren, ook naar