Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "lehmann" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Hans-Thies Lehmann, theaterwetenschapper, Arnd Wesemann, theatercriticus, Janny Donker, dramaturge en Curtis L. Carter, kunsthistoricus

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Zijn pleidooi voor het gezond verstand, voor het zoeken van oplossingen in de theaterpraktijk werd in een totaal andere context geëchood door Hans-Thies Lehmann tijdens de conferentie: eerder dan

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
via een gesprek met Hans-Thies Lehmann die aan de Goethe-universiteit van Frankfurt theaterwetenschappen doceert...dat gesprek zei Hans-Thies Lehmann omtrent onze indeling in drie acteervarianten: 'Een zeer intelligent persoon kan naar een Stanislavski- of een Strasberg-school gaan, een zeer emotioneel acteur...Hans-Thies Lehmann in de inleiding tot De Acteur, Theaterschrift 7, 1994, p. 27-29 (2) Jan Ritsema, Pamflet over de leugen, Etcetera/Toneel Theatraal, augustus 1995, p. 4-5 (3) Peter

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
Patrice Pavis, Hans Thies Lehmann, Geert Opsomer, Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
een aantal opmerkelijke bijdragen van onder andere Hans-Thies Lehmann, Geert Opsomer, Marianne Van Kerkhoven en Paul Pourveur wordt beschreven hoe de echte actualisering van de Brechtiaanse erfenis...Tegenover de concrete voorbeelden van Opsomer plaatst Hans-Thies Lehmann een meer filosofisch en utopisch discours...En in navolging van Walter Benjamins concept van een 'politiek van louter middelen' die het revolutionair basismodel van actie en reactie vervangt door een anarchistische 'non-act', besluit Lehmann

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Ik denk aan Herbert Blau, Anne Ubersfeld, Erika Fischer-Lichte, Patrice Pavis, Hans-Thies Lehmann, Josette Féral, Philip Auslander, Peggy Phelan,... Natuurlijk moeten deze auteurs niet allemaal

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Fabre, Troubleyn / Dominik Mentzos kelingen van de laatste decennia, is Lehmann duidelijk over de grenzen van zijn studie...een van zijn zeldzame geschriften die specifiek over het theater handelen, ontwikkelt Lyotard het begrip 'energetisch theater', een begrip dat voor Lehmann bijna synoniem is met 'postdramatisch...dit kader geeft Lehmann aanzetten tot het ontwikkelen van een esthetica van de verschrikking die zich o.a

Nr. 73, Januari 2000 • Inhoudstafel
Erwin Jans over het boek Postdramatisches Theater van Hans-Thies Lehmann 60 Het geheugen van ballet Gerald Siegmund over het werk van William Forsythe 66 Het lichaam als medium

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
navolging van Hans-Thies Lehmann probeer ik in wat volgt de Griekse tragedie te begrijpen als etcetera 79 O O O 7 Mind the Gap stefan hertmans, cerardjan...Fabels van het menselijke driftleven Hans-Thies Lehmann omschrijft de tragedie dubbelzinnig als 'im Zentrum der Polis verankert - oder sollte man sagen: eingeschlossen' (p. 167) In het centrum...Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997, p. 12 9. Hans-Thies Lehmann, Theater und Mytltos

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Tot het spook spreken: de kunst van de voegen In een recent nummer van Theater der Zeit schrijft Hans-Thies Lehmann over de politieke dimensie van het postdramatische theater...Met Derrida is Lehmann van mening dat deze dimensie theatraal werkzaam kan worden, niet door het aanhalen van expliciet politieke vertogen, maar eerder door het stilleggen van het politieke: "Dit zou

Nr. 86, April 2003 • Johan Thielemans • Het verschrikkelijke hart van de stilte: 4.48...
Zo schreef Kane, op het einde van haar korte carrière, een tekst die volledig breekt met haar eerste stukken en heel duidelijk tot het 'post-dramatische' theater behoort, dat Hans Thies Lehmann zo

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
zijn studie over het postdramatische theater zet Hans-Thies Lehmann de analyse van Szondi verder...Erwin Jans) 3 in: Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1999 (vert

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
postdramatisch theater' is ontleend aan het gelijknamige boek van de Duitse theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann en verwijst naar vormen van theater waarin de tekst (het drama) niet langer de alomvattende

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann niet op dezelfde manier geduid...p.98 16 Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, 1999, p. 409 17 Timothy Murray (ed

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
En inderdaad, het toneel kent in de jaren tachtig in alle westerse samenlevingen een enorme opgang (met als gevolg de ontwikkeling van het postdramatische theater, zoals Hans-Thies Lehmann dat

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
Onze hedendaagse wereld is post-dramatisch (Hans-Thies Lehmann). onze hedendaagse wereld is 'post-dramatisch'. dat wil niet zeggen dat het drama als theatrale vertelvorm heeft afgedaan...Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Lehmann zet een nieuw begripskader uit om over dit actuele theater te kunnen spreken, hij bedenkt nieuwe formules waarmee het theater dat zich op de Europese scène afspeelt in kaart gebracht kan...Want bijna vijfhonderd pagina's verder komt Lehmann tot een veel avontuurlijker besluit: het post-dramatisch theater is uit op confrontatie en een desoriëntering 'die gerade durch "unmoralisch...Kunnen we de lege scène die Lehmann aan het einde van zijn boek voorstelt, radicaliseren

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Indien we theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann mogen geloven, is het hele theaterlandschap zelfs in een 'proces van muzikalisering' verzeild geraakt

Nr. 96, April 2005 • Erwin Jans • De speler weggecijferd: Acteren in een tijdperk...
de omvangrijke studie Das Postdramatische Theater (1999) van Hans-Thies Lehmann, een synthese van de belangrijkste ontwikkelingen in het theater van de voorbije twee decennia, speelt de acteur geen...Peter M. Boenisch, körpPERformance 1.0 Theorie und Analyse von Körper- und Bewegungsdarstellungen im zeitgenössischen Theater, ePodium Verlag, München, 2002 Hans-Thies Lehmann, Das Postdramtische

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
zijn boek over het Postdramatische Theater wijst Hans-Thies Lehmann op het belang van de widerständige Qualität van de tekst in een dergelijke context, zijn weerbarstigheid, zijn capaciteit om