Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "lehmann" • Resultaten 21 tot 25 worden getoondNr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Thies Lehmann (1999; 2006) noemde deze modus van perceptie ook in het kader van het ‘postdramatische’ theater: ‘Rather one’s perception has to remain open for connections, correspondences and clues...Thus, meaning remains in principle postponed’ (Lehmann 2006: 87). Deze parate luisterbereidheid om niet meteen alles te interpreteren en ook open te staan voor onbewuste verbanden is misschien wel dé...Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, vert

Nr. 112, Juni 2008 • Elke Decoker, Geert Sels, Elke Van Campenhout • Boek
De publicatie bevat nog een paar andere interessante theaterwetenschappelijke teksten van onder meer Hans-Thies Lehmann, die een grondige analyse maakt van de voorstelling Karl Marx: Das Kapital

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Volgens Hans-Thies Lehmann leidt deze onthechting (hij noemt het ‘détachement’) tot de verzelfstandiging van de acteur tot zelfbewuste, autoreferentiële performer, maar ook tot de verzelfstandiging...Lehmann wijst er terecht op dat deze verzelfstandiging ook de aandacht vestigt op de lichamelijkheid van de acteurs...Lehmann Hans-Thies, ‘Détachement

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Je zou het boek van Lehmann kunnen zien als een kritisch vervolg op Theorie des Modernen Dramas - 1880- 1950 van Peter Szondi (1956). Daarin bespreekt Szondi het theater van de renaissance tot de...Het sluit aan bij een traditie die gaat van Artaud over Grotowski naar The Living Theatre tot Robert Wilson, al wijst Lehmann erop dat die traditie nauwelijks aandacht of kansen kreeg zolang de...Theater after Theater behandelt Hans- Thies Lehmann hetzelfde gegeven, maar dan vanuit het perspectief van de toeschouwer

Nr. 114, December 2008 • Martin Nachbar • Doe mij na
Struikelend, trillend, zwevend... vertaling Johan Wambacq Martin Nachbar © Fabian Lehmann