Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "lengte" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Voor Woyzeck, Büchners laatste stuk voor hij in 1837 op 24-jarige leeftijd stierf, geldt dat des te meer: het bleef onafgewerkt en bestaat uit een verzameling min of meer losse scènes die in lengte

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dit zet zich ook door in de structuur : de scènes hebben de lengte van een gemiddelde Dallas-scène, telkens onderbroken alsof er elk moment een reclame-spot kan volgen

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
De lengte, het repetitief karakter en het trage, plechtstatige ritme verlenen de opera een nadrukkelijkheid die een rationele verklaring uitsluit : je wordt meegevoerd of geïrriteerd

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Nelken / Palermo, Palermo
Bij het begin van de voorstelling is de scène over de ganse lengte aan het zicht onttrokken door een immense muur van betonblokken

Nr. 35, September 1991 • Gunther Sergooris • Wagners magnum opus in De Munt
Door de lengte van de zangpartijen en de omvang van het orkest worden aan de hoofdrollen dermate hoge vocale eisen gesteld, dat slechts weinig zangers in staat zijn een aanvaardbare Siegfried

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Over de hele lengte van de weg stempelde ze een bloedige poot op de kasseien

Nr. 42, Juni 1993 • Bruno Koninckx • (advertentie)
De publiekstribune in Zuidpool is in de lengte van de zaal opgesteld, zodat de scène tamelijk breed en ruim is. Bij het begin van de voorstelling is die scène bovendien helemaal leeg

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Het kost ons al moeite genoeg om niet al te duidelijk te laten merken dat het ons absoluut helemaal niets interesseert, zoals niets ons meer interesseert dat de lengte van een videoclip overschrijdt

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Dat leidt niet zelden tot reducerende en denigrerende opmerkingen als deze van Crato in Lucianus' dialoog Over het dansen 1-7: "Dat zou er nog aan ontbreken, dat ik met een baard van deze lengte en

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
per artikel, ongeacht de lengte, en 200 fr

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Maar als ze echt lang is, duurzaam en effectief, richt dan een ravage aan die met de lengte van je woede overeenstemt

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Ik zeg maar iets: een blad dat plaats biedt aan teksten waarvan de lengte wordt bepaald door de gedachtengang die erin wordt ontwikkeld en niet door een vooraf vastgelegde lay-out; een blad waarvan de

Nr. 55, April 1996 • Jan Goossens • Het theater in de woorden
de lengte werden aan beide zijden publiekstribunes gebouwd waartussen de acteurs speelden op een zowat vijf meter brede strook

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Ik merk bij mezelf dat de lengte van operaopvoeringen - ik denk hier aan de Tristan maar bijvoorbeeld ook aan Le Nozze di Figaro - bijzonder veel van mij vergt

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Meinwärts ordent hij steentjes volgens een afstand die bepaald wordt door de lengte van zijn op de grond uitgestrekte lichaam; in Chambre Séparée legt hij zich opnieuw neer en tast met gespreide armen

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Bij deze staafpoppen is de kop op een houten staaf bevestigd die in de lengte door het poppenlijf steekt zodat het lichaam op deze staaf om de eigen as kan draaien

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
Wanneer Vanrunxt zich ontdoet van broek en schoenen en we verwachten geconfronteerd te worden met de ware Vanrunxt, met de buitenmaatse lengte van de benen die, steeds verhuld in rokken en windsels

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Voorspelbare dialogen van elkaar ontmoetende kennissen, waarbij de hartelijkheid omgekeerd evenredig is met de lengte van de drie-woordzinnen, roepen de jaarlijkse vakanties aan zee op

Nr. 71, Maart 2000 • Pieter T'Jonck • Spelen met gebouwen
Bij aanvang van de voorstelling merkte je niets van de lengte van die gang, omdat je plaats nam op een podium dat dicht tegen het ene uiteinde van de gang geplaatst was

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Vijf keer na mekaar brengt een voorstelling van Decorte die tintelende verwarring in mijn hoofd, terwijl bijna alle Vlaamse voorstellingen mij in lengte van jaren alleen maar moe gemaakt hebben


Toon volgende resultaten