Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "liberale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Het goede liberale principe dat het geluk ligt aan de andere kant van de inspanning, maakt opgeld...En hoe blauw zijn de Poma-besluiten ? De groepen met een personele liberale binding kregen in 82-83 extra geld (Arena, Zwarte Komedie) of leveren relatief weinig in (Speel-teater, Zwarte Komedie...Arena). Het 'liberale' principe dat wie veel eigen inkomsten heeft ook veel subsidies krijgt lijkt vooral op te gaan voor Ensemble en TIL

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Zonder ironisch besef van de kloof tussen (liberale) dromen en praktische politieke daden...Misschien zou je een zekere bevoordeling van de liberale groepen... "Ja, ik heb dat gelezen...Liberale ideeën vind ik prima

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Ontvetten van de staat, noemen de liberale buiken dat

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Armslag voor de v.z.w, die liberale koppen in Brussel (onder wie de ondervoorzitter van de RAT) voorbereiden, om in de hoofdstad een jeugdtheater op te richten

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
instelling van openbaar nut, met een politiek samengestelde Raad van Beheer, waarin --traditioneel binnen het Vlaams-Brusselse kulturele leven-- de liberale invloed een belangrijke rol speelt Ook het NTG is een...KVS lag de herbenoeming van de liberale kandidaten voor de hand en ook in het Théâtre National zijn de politieke teerlingen ondertussen geworpen

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Gedurende vier jaar voerde hij een liberale cultuurpolitiek met de mond vol zelffinanciering en sponsoring, maar met de beurs stijf dicht

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
stand; en nu is dit naar de bedoelingen van de liberale minister van Cultuur Karel Poma aan herziening toe

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
af te schaffen of beperkt te betoelagen en zijn eigen liberale partijbeginselen 'vrijheid en vooruitgang' niet te dienen

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Een consequente liberale politiek dus

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
katholieke, socialistische en liberale pers, nu ook de Antwerpse Franstalige bladen, anders felle tegenstanders van De Gruyter, zich bij dit huldebetoon aansluiten: "Tous les intellectuels regretteront sa mort

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
alle andere gevallen moet volgens de liberale doctrine het marktmechanisme vrij spel gelaten worden, waarbij de overheid zich de rol van neutrale scheidsrechter toebedeelt

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Het heeft dus duidelijk niet alleen iets te maken met een liberale aanwezigheid in onze regering...Precies omdat er geen echt alternatief is buiten dat liberale model ziet men het in alle landen weer de bovenhand nemen...Baumol vertrekt ook van liberale, marktgeoriënteerde vooropstellingen

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Na zeven rechtse kabinetten in anderhalf jaar tijds kreeg een liberale minderheidsregering de kans voorzichtig een andere koers te varen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Privaatrechtelijk zou het nieuwe Wiener Theaterverbund als holding uitgebaat worden, of hoe ook hier de socialisten de crisis te lijf gaan met verrassend neo-liberale concepten

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Deze merkwaardige man past niet in de liberale euforie waarmee bijv...De krant deinsde er niet voor terug te bekennen: 'het toneel, het volkstoneel is dan ook een der machtigste agenten der liberale propagan-de' (A. Van Impe in Over Toneel). Terwijl Edmond Hendrickx al

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Ook de mogelijkheid -- die nog helemaal open ligt: een KB moet het regelen -- om gezelschappen te verplichten tot een minimumpercentage eigen inkomsten verraadt de liberale

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
oppositie in één pot politieke grijsheid gaar kookt : wat 'slecht' is in het nieuwe decreet is, volgens de cultuurminister, te wijten aan het compromis, en volgens de SP-cultuurcel aan de liberale stokpaardjes van

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het gaat eerder om een ruimer ideologisch conflict tussen 'oud' en 'nieuw', tussen de liberale Russische landadel en de democratische jeugd van 1860

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
liberale ideologie die de vrije markt als het leidende maatschappelijke beginsel beschouwde...Ze werd zelfs officieel van overheidswege bevorderd, zeker door de toenmalige, liberale minister van cultuur Patrick Dewael

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Heimwee en schijn Als de Gentse Opera wordt opgericht rond 1840 is de omwenteling van het ancien régime naar de negentiende eeuw een feit: een nieuwe klasse liberale, frans-talige