Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


490 document(en) met "liefde" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Gaat de liefde van het toneel door de maag

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Door omstandigheden kwam De liefde van een terrorist echter terecht in het Fakkeltheater...De liefde van een terrorist (Fakkeltheater) Gelezen "Maar een bijna nog onrustbarender aspekt van de krisis was hel publiek, dat al te vaak verstek liet gaan...De liefde gaat bij haar gepaard met sociale status

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Hemel en leven en eeuwigheid, alles lokt ons, en zingt als 'n melkwit choor van duzend sinte Cecilias in het land waar de liefde, de liefde, Brabo...Liefde was snoepgoed, en vrijheid pap te dik om te slikken...eiland genageld met zes planken, zes voet den grond in. (uitvarend tot den uil) En gij, gij zwijgt; tart storm en stilte, gij kent geen ziel, geen wrok, geen liefde, geen haat, geen hitte-van-strijd

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Tegenstellingen Alle stukken die Globe vorig seizoen speelde, zijn terug te brengen tot eenzelfde thema: het zoeken naar liefde en geluk

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Al dansend geraakt men in een staat van ontheffing: "Aan de top wordt sport een vorm van liefde". Hun dansfiguren hebben dan ook meer gemeen met vliegen dan met dansen

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Het ene moment bedrijft hij diplomatie met zijn moeder, het volgende moment de liefde

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
bekent uw liefde voor Birgit, hoe noemt u haar ook weer...Liefde, echte liefde is gemaakt uit taaier stof...Gloster Hoe groot moet de liefde voor die dochter dan zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
De machines laten zich knuffelen, een lamp gaat pas branden wanneer ze wordt geaaid, een cirkelzaag schreeuwt om haar 'ontbijt', twee machines gaan een jaloers duel aan om aandacht en liefde

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Xenia's nederlaag en Marthes dood doen het verleden verstommen; door de liefde tussen Ann en David krijgen het heden en een positievere toekomst een kans...de tekst dekt Marthe het ene moment de tafel met liefde en is ze het volgende moment dood

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dus: de problemen van de liefde en de timiditeit bestaan niet meer...Hij moet zeker een ongelooflijk grote liefde hebben, maar met onverschilligheid of laisser-aller komt men nergens

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een parade van schuchtere liefde, pathetische liefde, gebroken liefde...Maar de vraag blijft knagen of de onrust en de onbeantwoorde liefde voor de vrouw van de professor niet te verkiezen zijn boven de orde van de psychische dood...met instemming van de heer des huizes; liefde is business en alles behalve romantisch ; geld en bezit zijn totaal onbelangrijk; een huwelijksaanzoek kun je doen als vingeroefening

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De aanvankelijke geestdrift van Starkadd hangt nauw samen met zijn liefde voor Froth, in wie hij de levenskracht herkent...Met passages waarin Starkadd toch in staat blijkt te zijn tot positief affectief gedrag of tot min of meer sublieme liefde, kan men binnen dit concept niks aanvangen, zij worden dan ook consequent...Daar vergelijkt hij, rondzeulend met een staande lamp, de liefde tot zijn eerste vrouw met de glans van een meteoor

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Naar men ons meedeelde zouden Johan en Immihan beste maatjes geweest zijn, zodat het niet is uitgesloten dat een onbegrepen, prille liefde aan de basis van het drama ligt...elk klein gebaar, in elke blik, in... Als jong meisje ben je gevoelig voor seinen die de liefde uitstraalt

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
die wanorde klinken de opwekkende woorden van de finale ("Alleen de liefde kan deze dag vol kwellingen, vol grollen en grillen, doen eindigen in vreugde en tevredenheid

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
liefde van een ander - ouder, kind, echtgenoot - te verwerven...Deze honger naar liefde overspoelt al het andere; hij maakt zelfs dat de grote tragedies en geheimen die in de loop van de plot opduiken en die dit stuk makkelijk tot een melodrama zouden kunnen maken...van het stuk zelf en inhoudelijk omdat dit stuk gaat over mensen die telkens beweren dat iemand van hen houdt, zonder dat daar één reëel teken van merkbaar is. Wat is 'ware liefde' als die nooit getoond

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Vanuit een diepe liefde en bekommernis voor het theater...Duiding Het is natuurlijk aardig van Poma te beweren dat "het pluralisme verzekerd en alles bespreekbaar is". En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Jaspaert en co "vanuit een diepe liefde...Om dan de discussies in de RAT op hun onpartijdigheid en 'liefde voor het theater' te kunnen beoordelen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Doe je ogen open, want daar is zij, stralender dan ooit, bliksemend met haar ogen vol liefde, straffend met haar zalvende gebaren, zij is de goedheid en de gestrengheid, de waarheid en...Hij had me opgenomen als een zoon, als een vriend; door je grootmoedigheid, door je menslievendheid, uit liefde zoals je zei...Ik eindig in de hoop dat je verzekerd bent van mijn aanhankelijkheid, liefde en hoogachting, Warwara Aleksejewna, en verblijf, je gewilligste dienaar, Makar Dewoesjkin

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
zeer korte black out, projekties, muziek) vijfde verschijning (De secretaresse) (Stemmen, onverstaanbaar, komen van alle kanten op de ik-figuur af Woede en liefde dooreen...Eerste bezoeker Evenals de jacht op geld en goed, evenals de zucht naar naam en faam, roem en eer, geluk in het spel of in de liefde... Ik-figuur drang naar macht en overheersing, naar zelfbehoud

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
hebben al diegenen die met hem werkten het zeer graag en met veel liefde gedaan

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
kozen vanaf het begin voor een experimente-lere vorm van theater met interessante produkties zoals Geloof Hoop en Liefde (Horvath) en Het Laxeermiddel (Feydeau); waren de eersten die bij ons Heiner Müller


Toon volgende resultaten