Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1145 document(en) met "maar" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Dit is een vamp uit een plaatjesboek, maar ook een parodie op dat vrouwencliché dat mannen hebben uitgevonden om het dan met het adjectief 'mannenvermoordend' verdacht te maken...De geslachtsleugen dat als vrouwen ergens zitten, al was het maar met een 'glaasje wijn', altijd op een man wachten, die dan de situatie uiteindelijk in de hand neemt, wordt verregaand voor schut...Misschien is hij alleen maar onuitstaanbaar omdat hij zoveel verlangens heeft' zegt Pina of nog: 'Je mag alleen uit nood brutaal tegen haar zijn, anders is het maar flauw

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Langzaam maar, verwijderde het zich en liet me, als door een floers, de bonte kleuren van het leven zien, bleek maar aangenaam...Weinig maar, maar iets...Voor een ogenblik maar, maar genoeg

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Beschikt het Belgische Centrum over eigen middelen ? Materieel heeft het Centrum geen middelen om bijvoorbeeld iemands reiskosten te helpen dragen, maar het kan bijvoorbeeld wel bemiddelen...Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om...een Vlaamse afdeling van de internationale organisatie voor theatertechnici (OISTT), maar het heeft jaren geduurd

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Publius is een accuraat historisch citaat, maar uit de tijd dat er geen pruiken werden gedragen...Het is niet gebaseerd op een foto, maar wel op een studie in perspectief...Op een gegeven ogenblik waren er zelfs plannen om Titus op te voeren, maar dat is dan telkens afgesprongen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Met welke consequenties nieuw en anders ? In het theater (maar niet daar alleen) treft je helaas de eindeloze herhaling van het bekende; critici interesseert enkel nog de dwingende noodzaak...Niet informatie over de wereld staat voorop, maar de manier waarop het theater deze informatie aanbiedt, hoe wij erachterkomen, wat ze ons doet door de eigen manier van aanbieden...Onverbiddelijk maar met een logica die tot inzicht wordt gebracht, niet vanuit een smaakvooroordeel

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Maar het is geen omkoperij: we laten ons niet meeslepen in de euforie...maar als het spektakel tegenvalt, laten wij dat ook blijken

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
10) maar met een abonnement bent u goedkoper af: 0 een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
10) maar met een abonnement bent u goedkoper af: * een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr...Zo kunt u bij de KB terecht voor vlotte betaalmiddelen in binnen-en buitenland, denk maar aan eurocheques, euro travellers cheques, Eurocard, vreemde munten . . . Bovendien kunt u kiezen uit een ruim

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Die Soldaten Die Soldaten (Opera van Frankfurt) Maar het sterkste moment van de voorstelling komt vrij vroeg op de avond...Zegingen niet alleen, maar slaan ook met lepels, koppen en glazen...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het duidt op een schoksgewijze ontwikkeling die niet uit wijsheid, maar uit boosheid geboren wordt en die achteraf zelfs geen ontwikkeling blijkt, maar een geïsoleerd, binnen een streng afgebakende...verworden, want niets verduidelijkend cynisme, nihilisme en ga maar door, op het hooste toerental, terwijl de wielen zich gek blijven draaien in een weliswaar andere polderklei, maar polderklei evengoed...maar wat (o ironie) een letterlijk en perfect toepasselijke - een aantal dingen heb gezien die alleen maar wild om zich heen sloegen zonder alternatieven te bieden of die mij niet toestonden te weten te

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Comedie (Roeselare) De Hoop (Waregem) 4. Een zeer formele maar beleidsmatig wel interessante constatering...De erkenning van deze cultuurwerking is van primair belang, al was het maar omdat het de instellingen in kwestie een onderhandelingsbasis geeft in hun relaties met andere instanties...Voor dergelijk werk mag men van de overheid verwachten dat het niet alleen opvolgt maar ook stimuleert, wat dan wel verregaande gevolgen kan hebben voor de infrastructuur, subsidiëring en

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Dat ITI-werk is heel belangrijk maar ook heel gelimiteerd...De importfactor is dus wat afgezwakt, maar de exportfactor heeft veel meer kansen gekregen...De centra van het ITI in het buitenland worden er eventueel over ingelicht, maar voor de organisatie ervan kunnen zij niet zoveel doen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Nu wil men niet zich inleven, maar tonen, en dit aan de hand van gebaren die hun eigen onechtheid beklemtonen, zonder dat men nochtans afziet van de ambitie om uit te drukken, mee te delen, misschien...Als in het eerste bedrijf de vrouwen de man aan stukken rijten, is dit niet alleen een doortrekken van een vorm van aberrant feminisme, maar ook een citaat uit vorige spektakels, die rond de stof van...Maar ondertussen scoort het op allerlei onverwachte plaatsen verbluffende successen

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
De vertaler: Het is geen situatiedrama of ontwikkelingsdrama, maar een spel waarin de hoofdfiguur op zoek gaat naar iets, dat tenslotte hijzelf in zijn wezen blijkt te zijn...Van het begin tot de climax heeft een onderzoek plaats, met zijwegen, vergissingen, verdwalingen - maar desondanks en juist daardoor leidt dit onderzoek tenslotte tot een waarheid...De waarheid dat een mens, zoals hij is, niet wil zijn, het toch is, daarvan niet wil weten en het toch moet erkennen, uit zijn oorsprong wil vluchten maar het niet kan, en dan tenslotte liever blind

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik zal jou een geheim verklappen: zij is ook maar een hoer...Maar als men jou bezig hoort, Debuisson, zou men denken dat je alleen maar hebt gewacht op die generaal Bonaparte...Het is niet angst die mijn zenuwen doet trillen maar de vreugde om de dans

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
over de Macbeth-bewerking). maar geen specifiek of globaal onderzoek...De opzet van Genia Schulz wordt herhaald, maar dan op een zeer smalle basis...het kapitalisme) beschrijft, maar waarschuwen: "dat de meerduidigheid de klassevijand in de kaart speelt"; de West-duitsers zien overal zinspelingen op het stalinistisch regime

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Maar Mauser voert ook een boeiende dialoog met De Opdracht: Mauser: "Denn die Revolution zerreisst seine Masken" De Opdracht: "Die Revolution ist die Maske des Todes" Het resultaat is een...driehoeksverhouding die theoretisch na te trekken is, maar de lectuur nodeloos compliceert...Niet voor een idee over zo'n tekst, maar voor de woorden, de zinnen zoals Muller die neerschreef

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Na de voorstelling volgde een lang maar gedisciplineerd applaus...Ons wordt duidelijk gemaakt, dat in dit stuk niet over macht gesproken wordt, maar dat de macht concreet, d.i...De voorwerpen bemiddelen de machtsstrijd in hun nukkigheid (in een bepaalde scène toont de voogd hoe 'een' voogd een krant leest, hij vouwt ze op, alsmaar kleiner, probeert ze te verfrommelen, maar

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Maar ook Kroetz werd geconfronteerd met het feit dat de duivel als personage geloofwaardiger is dan de goede god...Angst Een van de sterke kanten van het NTG ligt zeker in de zuiver naturalistische speelstijl, maar wetend dat deze acteerwijze indruist tegen Kroetz' bedoelingen (die in dit stuk echter...stellen maar niet durven er ook antwoorden bij te bedenken

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Cairo had me gevraagd de regie te doen maar hij had alles al bedacht...Stelde ik een of andere beweging voor, zei Cairo, 'dat doe ik niet, dat is tegen mijn neger zijn'. (Lacht). Op zich vond ik dat niet erg, maar alle mensen uit die produktie, de twee muzikanten en de...De performers van de Engelse groep zijn duidelijk geen acteurs maar mensen met vooral beeldende interesse


Toon volgende resultaten