Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


226 document(en) met "maatschappelijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
komedies zijn medeburgers alleen maar wat amuseren door ze voor schut te zetten ; hij had evenwel nooit de bedoeling om maatschappelijk geëngageerd te schrijven...Die maatschappelijk verankerde problematiek legt Botho Strauss verder bloot door het doorprikken van modeverschijnselen, hopeloze pogingen om een zin te geven aan het bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Ze preciseren een maatschappelijk klimaat en maken van Shakespeare een auteur van zijn tijd

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hier wordt tot kwaliteitstheater verheven wat zich afzet tegen de jammerkloot (*), al is het even verhullend, onduidelijk, nietszeggend, koud, maatschappelijk bevroren, ver van duiding, kritiek

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
zal Kurt, wiens vrouw en kind het slachtoffer werden van de milieuvervuiling (sluikstortingen) van het bedrijf waar Kurt werkt, naar de vakbond stappen: het maatschappelijk conflict wordt niet meer

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tasso loopt te ijsberen in zijn kamer en beseft vrij lucied wat hem overkomt: zonder dramatische aanleiding werd hij gekerkerd in zichzelf, de dichter wordt verboden maatschappelijk te functioneren

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Er wordt ook nergens gepoogd om het een breder maatschappelijk, artistiek of filosofisch kader mee te geven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Er wordt ook nergens gepoogd om het een breder maatschappelijk, artistiek of filosofisch kader mee te geven

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Maar die optie om ons, voor alles, maatschappelijk te scholen voerden we te rücksichtlos door

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Van de Velde ageert hier vanuit een centrum van maatschappelijk onbehagen en zijn beelden blijven symbolen die een aan te klagen situatie opvangen in overtrokken, bewust en opzettelijk overtrokken

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
op artistiek vlak het gamma willen bestrijken van boule- vard tot avant-garde; op maatschappelijk vlak zowel links als rechts willen staan: kan dat

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Dat is het maatschappelijk verkeer, die ruilhandel in kleinste menselijke ambities...En zoals dat pas geeft in het maatschappelijk verkeer, gebeurt alles in een sfeer van dommige vriendelijkheid

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Beide stukken zijn voorbeelden van Deichsels démarche om aan de hand van bestaande en uitgepuurde theatertradities problematieken uit ons huidig maatschappelijk bestel vorm te geven...Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken...Oscar Wilde weet immers ook van 'omkeren': elk begrip, elke maatschappelijk verankerde instelling, elke zekerheid of conventie wordt op zijn kop gezet

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
theaterwerkelijkheid die veel minder of helemaal niet begaan was met het maatschappelijk bewust maken van zijn publiek...De vraag rijst hierbij in hoeverre we hier te maken hebben met een achterhoedegevecht, het achter-nahollen van een in zijn vernieuwende kracht reeds uitgewerkt maatschappelijk klimaat; een mode dus...Zowel het maatschappelijk kader is een karikatuur (het vrouwenhuis, het feministje van dienst, het gekregen meubilair...) als het personage zelf

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Het stuk affirmeerde de VN&S-poëtologie op artistiek en maatschappelijk vlak en bracht bovendien de eerste dramatische realisatie van de gemeenschappelijke poëticale intenties van de groep, die af te

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Johan Ze zullen een maatschappelijk werkster naar Keiman sturen om over de zaak te praten...Woonkamer) Hilde De maatschappelijk werkster liep inderdaad binnen bij Keiman

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Een broer en een zus overtraden de regels van het maatschappelijk spel

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Ze zijn op zoek naar barsten in de welvoeglijkheid, naar wreedheid achter de façade van het gewone, naar evidente leugens die een maatschappelijk systeem dragen

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Maar niet alle tijdens de jaren twintig in Berlijn (en Duitsland) geproduceerde kunst is min of meer nadrukkelijk maatschappelijk geëngageerd

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
een veranderd maatschappelijk klimaat...De schrijnende contradictie van elk politiek gebonden theater tegenover een veranderd maatschappelijk klimaat

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De Bourla-schouwburg werkt trouwens als een erg goede barometer voor het maatschappelijk klimaat in de Metropool