Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


421 document(en) met "maatschappij" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Elke volgende stap in het verhaal brengt ons een trapje hoger in de maatschappij...Vanzelfsprekend werd dit stuk gelezen als een politieke parabel over het verval van de Westduitse maatschappij en haar inwoners, de klein-burgerij

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Maar geen spoortje van de zeggingskracht of van de integriteit, noch de betrokkenheid met de maatschappij of met het individu, noch de wil tot een relatie met de toeschouwers zoals in De Groene Tafel

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Hun eerste produktie als Maatschappij Discordia was An Ideal Husband van Oscar Wilde, het hoogtepunt van het voorbije seizoen in Nederland...Na een uitgebreid vertoog over de Nederlandse theatergeschiedenis sinds de Actie Tomaat, als antwoord op een vraag over 'Maatschappij Discordia en het theater in Nederland', concludeert JJL: "Waar wij...Over... Peter De Jonge en Klaas Tindemans UBER DIE DORPER auteur: Peter Handke; groep: Maatschappij Discordia; regie, toneelbeleid: Maatschappij Discordia; spelers: Jan-Joris Lamers

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
viertal Radeis belichaamt de maatschappij...Beetje weinig om model te staan voor de maatschappij maar er zijn slechter steekproeven...Radeis is wat de maatschappij is: een permanent conflict dat onderhuids woekert en zo nu en dan uit-ettert

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Daarin ligt de dimensie van hun onschuld: ze bewegen zich buiten de maatschappij, ze storen zich niet aan goed of kwaad

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ten eerste loopt Bond zo niet het risico zijn publiek te verliezen en ten tweede is geweld het symptoom bij uitstek van onze maatschappij...Een agressieve maatschappij kweekt schizofrene mensen omdat ze agressief en irrationeel sociaal gedrag uitlokt dat indruist tegen het menselijk verlangen naar redelijkheid...De scène en haar slot concretiseren wel allebei de natuurlijke alledaagsheid van leven en dood in een socialistische maatschappij die fel afsteekt tegen de irrationaliteit van Xenia's wereld met haar

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
vermoord' omdat hij die maatschappij niet kent, niet wil kennen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het effect van deze groteske omkeringen is de ontmaskering van een hypocriete, burgerlijke maatschappij...een maatschappij die (nog steeds) draait rond uiterlijkheden, werkt deze Baai-versie van Het Belang van Ernst vrij verhelderend als link tussen Oscar Wildes tijd en de huidige samenleving...Omdat Arme Cyrano de verplichting in de huidige maatschappij om wat het ook kost (geformaliseerd) gelukkig te zijn (niet snotteren als je verdriet hebt, de dood en zijn angsten verbergen, maar ook je

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Maar dat heeft niets met mannen en vrouwen te maken, eerder met de positie van vrouwen in de maatschappij

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
lijn tussen initiatief en respons, die streep van het voetlicht, soms moeilijk te overschrijden is. Toneel is nu eenmaal een aangelegenheid waarbij de hele maatschappij betrokken is, en die daardoor steeds

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
de beeldvorming, speelstijl en interpretatie worden getoetst aan onze tijd, aan onze maatschappij

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Naar het einde toe dikteren zij de ikfiguur wat hij allemaal moet doen om een waardig lid van de maatschappij ie zijn...auto-kritiek, die entoesiast al die grote koppen doen rollen tijdens het spel maar merken dat die grote koppen er het hoofd niet bij verliezen, die debateren over een klassenloze maatschappij en beseffen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
maatschappij

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Als ik gewoon naga hoe liefde, kunst, geloof, idealisme, verantwoordelijkheidszin, collectiviteit, geëvolueerd zijn, vervormd zijn door de impact van een westerse maatschappij die op efficiency

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik heb met de hele maatschappij gebroken om redenen, waarvan ik alleen het recht heb ze te beoordelen...Ik gehoorzaam dus niet aan de wetten van die maatschappij en ik verzoek u zich daar nimmer in mijn tegenwoordigheid op te beroepen...Dus vecht Nemo nu tegen de maatschappij in het algemeen

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Inhoudelijk kan men grof twee richtingen onderscheiden, een eerder realistische die veel aandacht besteedt aan de leefomstandigheden van de mens in de moderne massa-maatschappij, in de grootstad...Door de moord op de twee spartacistenleiders, begin 1919, eindigt de droom van een betere, vrijere maatschappij

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
alsook de discussie of 'proletarische' cultuur binnen een kapitalistische maatschappij so wie so mogelijk is, kwamen op dat moment in Berlijn weer aan de orde...de eigen tijd en de maatschappij tegemoet te treden...Ontgoocheling "Die hoop op veranderbaarheid van de maatschappij die ons nu zo absurd lijkt": het verhaal van het Brialmonttheater is blijkbaar het verhaal van een ontgoocheling, een

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Hun programma was dat theater een esthetisch instrument is waarmee men de werkelijkheid, de maatschappij en de geschiedenis kan waarnemen en verklaren

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
tot 'Stedelijke Schouwburg/Théâtre Communal'. Het werd een receptieve schouwburg waar volksmaatschappijen hun 'kosteloze vertoningen' brachten: de Maatschappij de Nieuwe Concerten kon er terecht, naast de


Toon volgende resultaten