Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


392 document(en) met "macht" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
wereld redden, We zijn barbaren, we hebben een enorme macht ontwikkeld maar we zijn niet in staat, door een gebrek aan culturele capaciteiten, met die macht om te gaan...De Barbaren aan de macht

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het wordt een conflict tussen verlangen en regels, tussen vrijheid en macht

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Française") nochtans geen macht uitoefenen wat betreft het beleid aldaar, want hij heeft die directeur niet benoemd

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
niemand ter werelt en macht verbien...' Brabo Schiet pistolen voor de leute

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Strindberg gaat het om een macht- strijd, en men kan na elke fase van het spel in feite de score opschrijven

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Als toeschouwer krijg je meer inzicht in machinaties van macht en mensen, maar alle handelingen en motieven die laveren tussen licht en schaduw, suggereren zonder expliciteit, zetten een denkproces op...Alles draait rond 'macht' in zijn maatschappelijke betekenis en als determinerende factor bij menselijke interactie...Het spel met de zeisen, waarmee de voorstelling begint, wordt tenslotte een danse macabre voor de personages en een overwinningszang van het volk dat de macht in handen krijgt

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Opzij hier kom ik, voel de zwelling van de fonkelnieuwe macht... Gloster (inspecteur) Denkt u, dat uw huwelijk daarop afgeknapt is? Jeronimus Mijn huwelijk afgeknapt...Voor zover dat in mijn macht ligt, mevrouw

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Erotiek en macht Luk Van Brussel (°1935) is van beroep wiskundeleraar, hoewel hij dit zelf zijn hobby noemt, theater is zijn 'echt' beroep...het verband tussen macht en erotiek, meestal gevat in onoverzichtelijke seksuele verhoudingen, komt hierin al naar voren

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het dramatische oeuvre van de Oostenrijker Peter Handke kan, vereenvoudigend, herleid worden tot twee dichotomieën : taal en theater, en macht en theater

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Half misdaadfeuilleton, half mythe, met een sterke klemtoon op het verband tussen erotiek en macht

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Het thema waarrond dit alles draait is Macht...Macht van de man over de vrouw, van de vrouw over de man, van het paar over het individu, van de gasten over de gastheer, van de fotograaf over het gefotografeerde, van de televisie over de kijker

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij moet als een goede huisvader zijn gezelschap leiden, binnen de perken van het budget dat hij van de inrichtende macht krijgt...Toen dat niet ging, zocht men een inrichtende macht in West-Vlaanderen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik wilde toen reeds uitgaan van de aftakeling van een tirannieke macht

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Het klavier is het verlengstuk van de macht van de dirigent-dienaar, de koning is machteloos...Daarin worden alle symbolen van de koninklijke macht bewaard en beheerd door Saemund: de kroonjuwelen, purperen mantel...Die macht is zijn doel (gemarkeerd door een witte kring op de vloer) en zijn middel is de intrige

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
boodschap die verre van overbodig is. Op het einde van de avond zingt het koor uit Alceste : L'enfer ne lui résiste pas, en dat wil Decorte als een zedenles met alle macht inprenten, want hij zet zijn...Agrippin wil haar vroegere macht herwinnen en complotteert met Britannicus...Tijdens een confrontatie krijgt Agrippin hem terug in het gareel -- Nero hangt de lange, rode, zijden sjaal die tegelijkertijd z'n macht en een navelstreng symboliseert, om de hals van Agrippin-- en

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Al deze taferelen van macht en heraldiek moeten ons eerbied inboezemen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Eerste bezoeker Evenals de jacht op geld en goed, evenals de zucht naar naam en faam, roem en eer, geluk in het spel of in de liefde... Ik-figuur drang naar macht en overheersing, naar zelfbehoud

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Etcetera 1, 3 en 5). De nieuwe produktie van Jan Fabre, De macht der theaterlijke dwaasheden, ging in première op 11 juni (Venetië); 15-16 juni (Nancy), 21-22 juni (Amsterdam), 24 juni (Rotterdam), 27

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Je krijgt de indruk dat de culturele macht m.b.t

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Trouwens, een theorie van Botho Strauss is dat de macht van de rede het individu in een nefaste richting van de verbeelding drijft, omdat de motor daarvan de angst is, de existentiële angst van de


Toon volgende resultaten