Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


392 document(en) met "macht" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Reeds lang voor hij de macht overneemt, is zijn belang voor het publiek duidelijk

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
verslinden en er alle ijselijkheden van de aarde overbrengen; maar tien meter onder die oppervlakte houdt hun macht op ! O, mijnheer, leef, leef in de diepten van de zee

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
De precisie, overtuiging en gedrevenheid die het optreden van de acteurs in een voorstelling van Het is theater...en De macht... kenmerken, zijn het levende bewijs dat het fysiek trainingsprogramma...Het spel van de acteurs is gedeeltelijk De macht der theaterlijke dwaasheden een zelfverzekerd verder bouwen op de verworvenheden van de Fabriaanse acteerstijl...de terminologie van Jan Fabre: 'doen' én 'acteren', 'anti-sublimatie' én 'sublimatie'. In De macht... verschijnt een derde, 'over-gesublimeer-de' pool die het best gekarakterizeerd kan worden als

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Paul Verduyckt volgde een workshop in Leuven ter voorbereiding van Fabres nieuwe produktie De macht der theaterlijke dwaasheden...Fa-bres afbraakproces en decompositie van triviale handelingen doet fundamenteel hetzelfde: hij confronteert de toeschouwer met wat onzichtbaar is en stoot daarbij altijd op agressie en macht...macht der theaterlijke dwaasheden - Foto's Pathek T. Sellitto applaus van tiet is theater... Deze scène wordt trouwens herhaald aan het einde van de voorstelling én nauwkeuriger geduid: men herkent

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
acties op straat en op de barricades om een rechtvaardiger bewind -- in casu de Räterepublik van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en hun aanhangers --aan de macht te helpen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
de voor-etcetera-tijd bracht Radeis van 1977 af de revolutie zonder manifest; de onnozele kinderen waagden een greep naar de zachte macht, toen de schrikdraden van de speelse generatie nog geen...de niet eens pedante afbeelding van ongewone alledaagsheid glimt een verborgen choreografie op, een verlokkerige logica, een eigentijdse variant van die tijdeloze macht van het theater...Tegenover de telkens herhaalde, juiste, maar o zo makkelijk toe te juichen gedachten-gang: taal--macht--kwaad verkies ik Lindsay Kemps méér intense en minder comfortabele exploratie

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
allen welbekend van acht uur Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was en van televisie, ging in Venetië in première met De macht der theaterlijke dwaasheden

Nr. 8, September 1984 • Jaargang 2, nummer 8, september 1984 TIJDSCHRIFT...
ETCETERA Peter Stein met 'Die Neger' in Berlin-Brüssel Jan Fabre besluit trilogie met 'De Macht...' Franz Marijnen neemt Jules Verne in de boot

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
de anonieme macht van het geld

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De Macht der theaterlijke dwaasheden is een leuke en schitterende belevenis...Ik hoop dat de voorstelling, De macht der theaterlijke dwaasheden toch in Vlaanderen vertoond zal worden

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
slachtoffer van mezelf ben excuseert U me maar U vergist zich God is Krankzinnig niet ik het is niet mijn schuld dat Hij hoewel Hij in mijn macht

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
De macht der theater-lijke dwaasheden (Jan Fabre) - foto Patrick T. Sellitto Hyena (Vanrunxt) foto Anna Vandertaelen Droomspel (Folk-teatern i Gävleborg) foto David Skoog die...Ett litet Drömspel' (kindervoorstelling) Zweden ROSAS 'Fase' België STEVE PAXTON 'AVE NUE' USA Een produktie van Kaaitheater 85 JAN FABRE 'De Macht der

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Het voorrecht om officieren voor het leger te leveren, dat lang beschouwd was als de meest reële verantwoording voor het bestaan van de adel als klasse en dat haar macht had bezorgd, werd langzaam

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
afstand te doen van de macht...Later zal Silla het altijd hebben over zijn macht, ogenblikkelijk gevolgd door zijn milde zucht tot vergiffenis schenken (Forza en Clemenza zijn de twee operatieve woorden van de Silla-rol). Giunia...dimensie van het gedachtengoed van de achttiende eeuw je dierbaar is. Ik heb nog altijd oog voor de merkwaardige historische situatie, waarbij, tijdens het ancien régime, het afstand doen van de macht als een

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
absolutistische macht een verkoopprodukt geworden is. Vroeger werd muziek voor een bepaalde gelegenheid besteld, een keer opgevoerd en daarna niet meer

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Het provinciebestuur van Antwerpen trok zich inmiddels terug als "inrichten- de macht". Het is wel bereid nog drie jaar de huidige subsidie aan te houden, en nog eens twee

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Jan Fabre oogstte triomf in de Munt met zijn produktie De macht der theaterlijke dwaasheden (zie Etcetera 8). Ten slotte was er nog George Coates Performance Works met een soort Amerikaanse discoshow

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
als inrichtende macht, lot een v.z.w...Artistieke leidingen worden stilaan mee opgenomen in het pakket van 'te verdelen posten' die bij elke nieuwe politieke coalitie inzet worden van een strijd om macht en politieke invloed...Parallel hiermee stelt men ook vast, dat deze grotere politieke controle -- uiteraard-- resulteert of zal resulteren in het toekennen van een grotere macht aan de administratieve directeurs, die

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
tot de macht

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Maar als hij een ogenblik het geluk en de macht aan zijn kant krijgt, geniet hij met theatrale gebaren van zijn positie


Toon volgende resultaten