Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "machteloosheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
En na het besef van machteloosheid en het zelfmedelij-dende beklag komen bezinning en berusting

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Paul ik laat me niet verwarren door dit konverseren Flechsig nu gaat U te ver Daniel Paul door deze maskeraden die Zijn machteloosheid moeten verdoezelen Flechsig ik heb het nog aan Uw vrouw gezegd

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Uit de voorstelling spreekt machteloosheid en een grote angst

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Maar: om de conflictueuze familierelaties binnen het uitzichtloze isolement van de familie Pattini, om de zuivere kinderlijke liefde tussen Andrea en haar broer Thomas, om de machteloosheid van het

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Nu de kwaadheid om zoveel politieke onkunde en machteloosheid wat is weggeëbd, willen we deze avond liefst zo vlug mogelijk vergeten

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Agamemnon, de leider, die zijn machteloosheid nauwelijks kan verbergen en liefst de anderen de kastanjes uit het vuur laat halen; Achilles die zich hooghartig terugtrekt met zijn lustknaap Patrocles

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
En die al het geld dat hij voor die kruistocht verzameld had op één nacht in een of ander motel verdrinkt en op zijn eentje de machteloosheid van de hedendaagse Indianen pijnlijk realistisch

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Ik wil in de hoedanigheid van criticus die verantwoordelijkheid draagt voor de cultuur de volgende vragen over deze desillusie stellen: 1. Is het de desillusie over de machteloosheid van de

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
stokt hij en snikt: 'allemaal bloed...' Met dit beeld dringt er iets naar binnen: het bewustzijn én van zijn grote machteloosheid én van de diepe, hoopgevende waarde die hij hecht aan zijn cellospel

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
Een gevoel van machteloosheid heeft de plaats ingenomen van het revolutionaire idealisme van de nadagen van 1968...Een groot deel van de bevolking verdringt het gevoel van machteloosheid d.m.v...Maar juist in de erkenning van haar machteloosheid schuilt haar kracht: men zoekt geen ver voor zich uitliggende oplossingen meer, maar uitdrukkingsmiddelen

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
De onoprechtheid en de machteloosheid waarmee deze elementen binnengehaald worden, ontmasker je moeiteloos als geposeerd engagement

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
Er is wel degelijk een doel: het op afstand houden van ongemakkelijke emoties, van confrontaties met machteloosheid, angst, schuld, verantwoordelijkheid, lijden, de

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Ritsema • Het overkomt ons niet
De toeschouwer is niet langer op zoek naar de waarheid, maar hult zich in de schijngestalte van machteloosheid en gaat schuil achter een wolk van zelfbeklag

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Ironie is in mijn ogen iets geheel anders dan de 'onvruchtbare melancholie' of het teken van machteloosheid dat Humblet erin ziet; het is een besef van de relativiteit van het eigen gelijk en een

Nr. 53, December 1995 • (advertentie)
Maar ook: de machteloosheid tegenover iets waar niemand schuld aan heeft

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
Over de maatschappelijke en existentiële machteloosheid van de mens

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Ontgoocheling en machteloosheid over wat de oorlog Rachel en haar liefde heeft aangedaan nemen de bovenhand en driftig mept Rachel naar de vliegen die vreten aan de gapende wonden die de oorlog

Nr. 63, Maart 1998 • Geert Sels • Kan theater nog pijn doen?
deze bedding liep de voorstelling op een vrij homogene manier voort, zonder al te veel opstoten of afwijkingen; niet zozeer het blinde geweld, dan wel de machteloosheid van de theatertaal aannemelijk

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Machteloosheid van de door waarheid geobsedeerde; machteloosheid ook van de machthebber: de Koningin wil liefde

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
afstandelijke of algemeen geformuleerde reflectie over geheugen en vergeten, en over machteloosheid