Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


140 document(en) met "maker" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
She who once was the helmet-maker's beautiful wife (Love Theater) Foto B. van Dantzig Toen een groep Hongaarse theatermakers in 1977 Europa verliet en inscheepte voor New York noemden ze...Ook hun laatste produktie, She who once was the helmet-maker's beautiful wife blijft getekend door wat men de alledaagse werkelijkheid noemt, al is er in grotere mate een vorm van introspectie, van...Het is ongewoon dat dit soort She who once was the helmet-maker's beautiful wife (Love Theater) Foto B. van Dantzig humor van grappen zonder punchli-nes, die er niet

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Maar hoort dat ook niet tot het subtiele spel van de emotioneel-intellectuele uitwisseling die plaatsvindt tussen maker en ontvanger ? Het besef dat kunstbeleving inderdaad een hoogst subjectieve en

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
zegt de maker zelf...De signatuur van de maker van de voorstelling verdringt de schriftuur van de tekst; de tekst wordt snel, sentimenteel en opvallend ver-'designed'. Walt Disney is onder andere: negeren van de

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
De woorden zijn, door Hamlet-Syberberg, van hun rijke betekenis beroofd, ze dienen enkel als bewijsmateriaal in een historisch politiefeuilleton, dat de maker nu al tien jaar presenteert: wie heeft

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Als maker van die beelden heb je op de omstandigheden waarin ze worden bekeken geen enkele vat

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Johan De Boose zag het werk van de Russische theater maker Vladimir Klimenko (De Revisor en een Vinter-trilogie) en vergelijkt het met de schilderijen van diens landgenoot Malevitsj: het theater van

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
De maker legt geen logica op, de mensen moeten zelf de conclusies trekken

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
acteurs aanwezig zijn om onze verbeelding van maker en publiek op gang te brengen

Nr. 44, Februari 1994 • Bart Van den Eynde • Koning Lear tussen afstandelijkheid en soap
Het resultaat is een enscenering die op alle gebied degelijk is en duidelijk het meesterschap van zijn maker bewijst, maar die, op enkele momenten na, nooit echt vonken slaat

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
Geen is als eindstaat aan te duiden, want het werk onttrekt zich steeds aan de maker - en de uitvoerder

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Het blijft een stimulans voor het medium zelf en een noodzaak om de dialoog tussen maker en toeschouwer aan te zwengelen

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Ze is pleitbezorger van een zuiver 'technische' input, investeren in infrastructuur als middel tot kwaliteitsverhoging, nog altijd uitgaande van de zelfredzaamheid van de maker

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
De voyeuristische inkijk, bij voorkeur zonder enige merkbare bemiddelende ingreep van de tv-maker, in het miserabele leven van de ander is zondermeer in. Getuige daarvan het succes van Jambers en Co

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
van de maker moeten zijn

Nr. 49, April 1995 • Peter De Jonge • Privé-domein
Met de pruik van de grootmoeder uit She who once was the beautiful helmet-maker's wife lijkt hij ook zijn vermogen om van wanhoop poëzie te maken afgelegd te hebben

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Tindemans gebruikt deze plek, deze 'macht', om zijn mening over theater uitgebreid lezer, kijker, en maker in te peperen

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Ik, de maker van stukken...Ik, de maker van stukken...Net als Bertolt Brecht, die deze (hier licht geparafraseerde tekst) heeft geschreven, is Gerardjan Rijnders een maker van stukken

Nr. 52, Januari 1995 • Hugo Durieux • De gestoorde relatie tussen klank en beeld
Wat ik mij afvraag is: vindt zo'n maker dat dan niet frustrerend om zoveel verschillende informatie en moeite en visies en opvattingen in een werk te brengen, terwijl hij weet dat het publiek een

Nr. 52, Januari 1995 • Johan Thielemans • Het begrijpen als de dood van plezier...
Aan de ene kant is er het werk van de maker, en haaks daarop staat de ervaring van de toeschouwer...Neen, tijdens de vertoning wordt met al dit materiaal gewerkt, gespeeld en worden er allusies gemaakt, alsof we allemaal ingewijden zijn in de privé-wereld van de maker...En ergens knaagt toch de twijfel of de maker niet teveel uit het oog verliest dat zijn privé-universum vanzelfsprekend een gesloten boek is voor het publiek

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
Het gaat dan om kunstwerken waarmee de maker, vanwege de buitengewone betekenis die zij voor hem vertegenwoordigen, een extreem nauwe binding blijft behouden (...) Elke aantasting ervan kan, bij wijze


Toon volgende resultaten