Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "maniëristische"Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
evenwel haar onmacht poogt te verhullen met maniëristische toevoegingen, die aan het geïmiteerde en geciteerde een aureool van originaliteit zouden moeten geven...En waar een echte ontwikkeling, een reële evolutie, een herbezinning op de bronnen, op de essentie van het goed gesneden maatpak ontbreken, moeten maniëristische trucs de schijn van vernieuwing, van

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar omdat de visie niets dwingends heeft, lijkt het op een lange maniëristische oefening

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Schlömer kan teren op techniek en gebruikt die ook efficiënt in een lyrische, soms wat maniëristische stijl

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Al deze verstilde, bijna maniëristische virtuositeit wordt geplaatst tegenover de kluchtfiguur van de knecht Sosias, virtuoos vertolkt door Udo Samel

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
De maniëristische lichamelijkheid en het gekunstelde spreken worden nooit verruild voor volkse gebaren of een naturalistische, 'Vlaamsche' dictie

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
de pathetische duetten in het tweede deel van de voorstelling valt bijvoorbeeld op hoe elke leegte inderhaast is toegedekt door maniëristische ports-de-bras en ports-de-tête

Nr. 91, April 2004 • Tom Janssens • Claustrofobische allures van een merknaam: Robert Wilsons...
Ook de opera seria bleek na een halve eeuw niet berekend op de maniëristische uitwassen waartegen ze eens tekeer ging