Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "marketing" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
jaarlijks voor 780 miljard dollar wordt bewapend, en dat er een jaarlijks bedrag van 1000 miljard dollar wordt neergeteld voor reclame en marketing

Nr. 75, Maart 2001 • Jan Bosteels • De Nachten durven niet mere te durven
De blijdschap voor, tijdens en na de Nachten 2001 is eigenlijk vooral een kwestie van geslaagde marketing

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
Ik kan me voorstellen dat je als stad -zelfs vanuit het vertrekpunt van city marketing- een voorbeeld kan stellen op dit terrein

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
het kwestieuze verhaal gaat het over imagovorming en city marketing, over het aanzien of symbolisch kapitaal van steden op de mondiale markt...instrumentaliseert, ten faveure van toerisme en city marketing

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
De manier waarop we werken gaat uit van een noodzaak, van de dynamiek die een idee genereert en heeft niets te maken met marketing

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
uitzicht biedt op city-marketing en dat cultuur daar dienstig kan voor zijn

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
op hun eigen marketing geïnterpreteerd

Nr. 89, December 2003 • Maartje Somers • Te consumeren met én zonder knipoog: Mijmeringen...
Anno 2003 valt op dat dit proces je in de eerste plaats doet denken aan direct marketing, een techniek waarvan contemporary democracy onmiskenbaar trekjes heeft overgenomen

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
En in zakenbladen als Capital draait alles rond vijandelijke overnames, productoffensieven, de verovering van markten, concurrentieslagen op de arbeidsmarkt, guerilla-marketing, revoluties

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De Escapist van de apocalypsgerieratie: De wondere...
magiërs hun verslag kunnen doen over samenzweringstheorieën, magische uitvindingen, marketing, religie en de wereld in het algemeen...Morrison zelf verwijst bijvoorbeeld naar marketing, naar McDonald's, als plekken waar de leerling-tovenaar zijn inspiratie moet zoeken

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
dit opzicht is Pablo in der Plusfiliale niet meer dan een satirisch en onbarmhartig doordenken van de marketing-strategieën die ketens als LIDL er in hun personeelsbeleid op nahouden

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout • Het artistieke vacuüm van het kapitalisme
over politieke marketing ne pas être sûr de ses investissements, des retombées du temps passé of de wapenindustrie, waagt zich in feite niet verder dan zijn eigen à réaliser ses productions

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
Een kritiek met 'vuile handen' die zich niet in zijn eigen cocon opsluit, maar zich verhoudt tot de veel onherbergzamere gebieden van economie, politiek, marketing en beursberichten

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
De avant-garde moet niet meer het vaandel dragen van de technologische innovatie, want goedkope productiewijzen en een massieve marketing brengen het nieuwste zo snel mogelijk bij zo veel mogelijk...productiewijzen, het waanzinnige tempo en de alomtegenwoordige marketing

Nr. 98, Januari 2005 • Raymond Frenken • Springdance 2005\ notes : Tussen het alledaagse...
die zin was het thema eerder onderdeel van het marketing- en educatieprogramma dan dat het een stevig fundament vormde voor de programmering van het festival

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
Biënnales blijken bovendien een perfecte tooi voor city marketing: plekken die op het punt staan te veranderen, of middelgrote steden die aan de aandacht van toeristen verloren dreigen te gaan

Nr. 99, December 2005 • Matthias Dusesoi • Kunst is een onderneming: Een case-study: Het...
Er is geen link met de centrale bedrijfscommunicatie, marketing, managementprogramma's of andere bedrijfsinterne afdelingen...Eveneens geloof ik in de mogelijkheid om artistieke projecten te laten ontstaan in overeenstemming met ondernemingen, zonder dat die kunst een instrument voor marketing wordt en toch de

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
De marketing wordt er nog strenger opgevolgd dan in de klassieke bedrijfsstructuren

Nr. 99, December 2005 • Van alle markten thuis
Het was trouwens opmerkelijk hoe enige gefundeerde kritiek op de marketing van kunst in beide gevallen afwezig was

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
Alle functies, alle diensten en alle bedienden die een wereld helpen creëren: onderzoek, marketing, ont- werp, communicatie, enzovoort...moeten jammer genoeg toegeven dat Deleuze gelijk had toen hij zei dat de onderneming een ziel heeft, dat marketing haar strategisch centrum geworden is, en dat reclamejongens nu 'creatievelingen' zijn...Ondernemingen investeren tot 40% van hun zakencijfer aan marketing, reclame, styling, design, enzovoort (in de Amerikaanse audiovisuele industrie gaat 50% van het budget van een film naar de promotie


Toon volgende resultaten