Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "marxistische" • Resultaten 21 tot 30 worden getoondNr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
Precies drie maand eerder speelde in dezelfde ruimte Extacy +/- noil van Teatermaskinen, misschien wel het laatste nog actieve én gesubsidieerde marxistische theatercollectief in Europa

Nr. 88, September 2003 • Stefaan de Ruyck • Boerenpsalm
iedereen die ze bekleedt en hanteert dezelfde daden laat stellen'. Waarmee hij plotseling, uit het niets en eenmalig, terugplooit op een zuiver marxistische analyse van de maatschappij

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
marxistische en anarchistische schema's, die het analysekader van de zestiger jaren vormden...marxistische en anarchistische schema's, die het analysekader van de zestiger jaren vormden

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
Hemd en broek zijn elk op zich een symbool van een bepaalde bevrijding, een marxistische en een westers-liberale, die geëindigd is in een stringente groeps-dwang

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
12) Vergelijken we dit met Brooks preliminaire these over theater, dan gaat het om een meer democratische -je kan zelfs stellen, marxistische- verdeling van de productiemiddelen: er is niet langer

Nr. 99, December 2005 • Stien Michiels • Werelden creëren: Hedendaags kapitalisme en esthetische oorlogen
Dit zijn de echte wapens waarmee geest en lichaam worden veroverd en gevangen gezet, wapens die de marxistische theorie en de economische theorieën eenvoudigweg niet kunnen begrijpen...en niet werken). Produceren en realiseren van openbare, collectieve of gemeenschappelijke goederen Anders dan de samenwerking in de smithi-aanse en marxistische fabriek, produceert

Nr. 101, April 2006 • 9
Het was een afdeling van het marxistische Fedei en zocht naar een manier om voor de bevolking de context te schetsen van de Depressie en hoe die was ontstaan

Nr. 101, April 2006 • Elke Van Campenhout • Documentaire bedenkingen deel I
Het Newspaper Theatre was een afdeling van het marxistische Federal Theatre en zocht naar een manier om voor de bevolking de context te schetsen van de Depressie en hoe die was

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Hiermee stoten we op een zuivere omkering van de Marxistische overtuiging dat de economisch-ruimtelijke inrichting van de samenleving de basis is van de maatschappelijke constructie – de zogenaamde...het traditionele marxistische scenario is de ‘revolutionalisering’ van het proletariaat een logisch gevolg van haar plaats binnen de productieverhoudingen – een plaats die, in het geval van...Dit vaak hilarische schouwspel van elkaar bestrijdende creatieve facties mag ons echter niet verblinden voor de werkelijke ‘klassenstrijd’ – in de traditionele, marxistische betekenis van het woord

Nr. 107, Juni 2007 • Karel Vanhaesebrouck • De periferie in kaart gebracht
marxistische arbeidersbeweging vielen en tegen een specifieke vorm van oppressie reageerden