Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "mediakunstenaars"Nr. 63, Maart 1998 • (advertentie)
MAART - JULI 1998 ■ Tür üUHDEhll A^DSiATJUtt Ijtew-VutkL Jump Cut [Faust] Theater- en mediakunstenaars die klassieke theaterteksten koppelen aan nieuwe media in een gecontroleerd

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
mediakunstenaars kwaad bloed gezet...reactie vooral de afwezigheid van de mediakunstenaar in dit debat aan de kaak: 'In het stuk van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theater van tafel geveegd als niet ter zake doende...Om ze zo open en grondig mogelijk te voeren zal Etcetera in zijn volgende nummer (april 2003) aandacht besteden aan het werk van een aantal mediakunstenaars en aan het beleid terzake

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Maarten van den Abeele: Het leven in...
Qua inspiratie is er dus een wisselwerking tussen de podiumkunstenaars en de mediakunstenaars

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Wat die opdeling in disciplines betreft, vind ik dat mediakunstenaars, zoals ik, in een aparte discipline thuishoren

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Mediakunstenaars in het theater 'Als mediakunstenaars die actief zijn in het theater, hebben we een dubbel probleem...De mediakunstenaars hopen dat hun positie buiten het kunstendecreet hun toch al precaire status binnen de artistieke samenwerkingsverbanden tussen verschillende kunsttakken niet ten kwade komt...mediakunstenaars samen, zoals die uit de gesprekken met Peter Missotten en Walter Verdin naar voren kwamen, aangevuld met elementen uit een interne discussienota van Frank Theys

Nr. 86, April 2003 • (inhoud)
november Wie niet getroffen wordt, kan niks maken Marianne Van Kerkhoven in gesprek met theatermaker Peter van Kraaij 52 Mediakunstenaars in het theater De onzichtbaarheid van de...mediakunstenaar Marleen Baeten kadert enkele pijnpunten van mediakunstenaars die in het theater werken Walter Verdin: beeld - muziek - theater Walter Verdin vertelt over zijn werk in - en aan de rand van het

Nr. 86, April 2003 • (cover)
BRUSSEL 8 7 EURO Mediakunstenaars in het theater Kunst en censuur in Mechelen Peter van Kraaij 4.48 psychose kc nadine

Nr. 95, Februari 2005 • Sons & Lumières onderstreept de noodzaak voor...
Logischerwijs komen in de Parijse tentoonstelling belangrijke en gerenommeerde mediakunstenaars aan bod wiens werken speelden met de limieten van de ingezette media en daarmee hun domein en conceptie

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
DIGITAAL PLATFORM NIEUWE MEDIAKUNSTENAARS AAN HET WOORD Doorheen dit nummer staan gespreksfragmenten met makers op het scherp van technologie en kunst

Nr. 96, April 2005 • (colofon)
DIGITAAL PLATFORM 1 Nieuwe mediakunstenaars aan het woord Kurt Vanhoutte stelde voor Etcetera een compilatie samen van gesprekken met makers die technologie op een theatrale manier