Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


91 document(en) met "meerderheid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vorig jaar ging de prijs met een nipte meerderheid naar Virginia Woolf

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Gent en Antwerpen die de meerderheid hadden in de raad van bestuur van de intercommunale, blonken niet uit door enthousiasme voor de nieuwe formule die ze door de toenmalige minister van Nederlandse

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Dit eerste succes bleek weinig concrete resultaten op te leveren, aangezien de rebellen volstrekt niet bij machte waren de meerderheid in de raadsvergadering in hun voordeel te wijzigen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De werkplaatsen programmeren en produceren projecten 'waarvan een meerderheid van het artistieke personeel aan niet meer dan drie produkties heeft deelgenomen'. Projecten met een meerderheid van

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De meerderheid van het publiek bestaat uit vrouwen (55%), best vertegenwoordigde leeftijdklasse is 25-34jaar, het opleidingsniveau ligt meestal in de buurt van het hoger onderwijs, drie vierde van het

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Zelfs al kijkt de massa ertegen aan als tegen een marginaal verschijnsel dat de meerderheid niet aanbelangt

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De meerderheid van de artistieke medewerkers aan werkplaatsprojecten mag niet meer dan vijf - het was drie- produkties ervaring hebben : het blijft wel absurd om 'jong talent' puur kwantitatief te...en misschien zal de meerderheid van de theatermakers zo'n evolutie ook ambiëren, maar het is niet het enige

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Dit voorstel werd met grote meerderheid verworpen door de Staten-Generaal van het Toneel, een vergadering bijeengeroepen op initiatief van de vakbonden

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
haalde net niet de volstrekte meerderheid in de Oostduitse Volkskammer . Tijdens de verkiezingsavond zag ik Angelika Domröse - die mij een week voordien nog verteld had welke lijken er allemaal uit de kast

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
de loop van deze eeuw werden een aantal wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die de structuur van ons denken kompleet onderuit halen, maar die tot nog toe niet door een meerderheid van de

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Elke keer blijkt opnieuw dat de discussie over het podiumdecreet enorm bemoeilijkt wordt door de absurde toestand van de Vlaamse Executieve, die vuur en water probeert te verzoenen, die meerderheid en

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
driften heersen, waarin de verantwoordelijken de moed verloren hebben de consensus van de meerderheid tegen te spreken

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
Voor jou is het noodzaak, maar dat is het voor de meerderheid niet

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Deze minderheid staat niet tegenover een eenduidige meerderheid

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Waarom nemen zoveel kleutervoorstellingen zonder nadenken het symbolische, ordenende, lineair verlopende communicatiepatroon over van de meerderheid van de voorstellingen voor volwassenen

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
onafhankelijken (vooral uit de perswereld). In het begin vormden de organisatoren van culturele centra de meerderheid, vanaf 1988 werd gestreefd naar een jury van 13 mensen: 6 van culturele centra

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
beide stukken is sprake van de dwingelandij van de meerderheid...Hij gedraagt zich gegriefd en als zijn broer hem onder de neus wrijft dat 'de meerderheid altijd gelijk heeft' replikeert hij: 'De meerderheid heeft nooit het recht aan haar zijde...veranderde in Dokter Stockmann en diens tekst afzwakte door er 'De zogenaamde meerderheid heeft nooit gelijk' en 'Een vijand van de zogenaamde meerderheid van het volk' van te maken

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Maar de hopelozen vormen nog steeds de meerderheid op deze aardbol

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Public Enemy is die van een enkeling tegenover een (sociaal-politieke) meerderheid

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Het ressentiment van de meerderheid van de bevolking tegenover minderheidsgroepen, zeker in economisch moeilijke tijden, is niet de fraaiste menselijke eigenschap


Toon volgende resultaten