Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


307 document(en) met "mekaar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Als je die woorden naast mekaar zet, merk je hoe inhoudloos categorieën zijn...Een voorbeeld : twee mensen ontkleden zich en raken mekaar eventjes zacht aan...zo vat het programmablaadje Het Spaarvarken samen en meteen kent men de inhoud van één van de 175 (!) vaudevilles die de Parijzenaar Eugène Labiche (1815-1881) bij mekaar fabriceerde

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het komt me voor dat mensen van het theater mekaar graag recht doen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
deze disciplines evolueren ogenschijnlijk los van mekaar maar je vermoedt een irrationeel, absurd-associatief verband

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
feite gaat De Voetwassing echter over de eenzaamheid van jonge mensen, de communicatiestoornissen, de onmogelijkheid om met mekaar tot een vergelijk te komen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
waarbij twee families in het streven naar koninklijke macht mekaar genadeloos uitmoorden

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Het ligt voor de hand dat een en ander misloopt: er zinken nogal wat schepen, men raakt mekaar kwijt, enz...Festival van Avignon: Schroeter zorgde daar voor verwarring met het door mekaar halen van Schillers Don Carlos en Pirandello's Ce soir on improvise

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De wederzijdse uitwisseling, de inspiratie voor mekaar, de vreugde in het spel en in de eigen spontaneïteit herinneren me aan de repetities, die ik bij het Théâtre du Soleil heb gezien...Voor de meeste toeschouwers (en critici) wordt dat allemaal wat te veel omdat ze met het voorstel om het stuk aan mekaar te lijmen niets kunnen aanvangen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Die keuze bij het TNS om elk jaar aan een project te werken is niet zomaar toevallig, want zo luidt het: "met ons theaterwerk willen we onderzoeken hoe de ideologie in Frankrijk in mekaar zit". Andere...Het was nodig dat we eens wat afstand gingen nemen van mekaar

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Galloudec We zijn hier niet om mekaar onze huidskleur voor te houden, burger Sasportas...Sasportas We zijn niet gelijk, zolang we mekaar de huid niet hebben afgestroopt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Al die teksten samen bouwen een hecht oeuvre; de stukken verduidelijken mekaar, voeren als het ware een dialoog met veel stiltes, geruzie en momenten van verzoening; dezelfde motieven worden herhaald...Het is de taak van de analyticus zoveel mogelijk doorgangen tot het einde te gaan, toch altijd opnieuw kunnen beginnen, verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat het geheel niet uit mekaar valt...Dat men het met mekaar grondig oneens is, kan niet verbazen: de Oostduitse kritici vinden het treffend hoe Müller: de 'Vorgeschichte' (d.i

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
een boek oplevert, en opvoeringen volgen mekaar op de voet...Zo ontstaat een in aanzet eenvoudig driedelig grondplan : een voortoneel - het eigenlijke toneel - het achtertoneel, van mekaar gescheiden door resp...Alles loopt daar door mekaar: het heden sleept het verleden mee, de derde wereld ligt in Europa, enz

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Drie auteurs die in zowat alles van mekaar verschillen : nationaliteit (Kroetz is Westduitser, Handke Oostenrijker en Muller Oostduitser), leeftijd, theateridentiteit

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik puzzel de stukjes bij mekaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Acteurs reageren op een tekst en op mekaar (dus niet op een idee over de tekst, of op aanwijzingen van): wanneer Oedipous Jokaste een harde klap geeft, krijgt hij die wat later even hard terug...mekaar construeerde...Zo verschillende syndi- cale en politieke figuren als Jos Wijninckx, Jan Cap, Kris Merckx en Karel Heirbaut vonden mekaar rond de waarheid van het stuk

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Met als gevolg dat ze los van mekaar komen te staan en onbegrijpelijk worden

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Arca hebben we de meest waanzinnige dingen bij mekaar gespeeld...Als ze nu eens allemaal de koppen bij mekaar staken ?" Bert Van Tichelen is 34 jaar en volgde een regisseursopleiding aan het RITCS, acteerde in eindwerken van collega's en speelde met André

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ze omarmen mekaar zoals alleen grote geliefden dat kunnen...Ik heb zin om te roepen : "Blijf nog even samen ! Verlaat mekaar niet...Daarom vullen ze mekaar aan, hebben ze mekaar zelfs nodig

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Het post-industriele tijdvak en de post-moderne dans hebben met mekaar te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
nochtans, de mathematische en de alledaagse noemen - en hun wederzijds in mekaar grijpen, vormen het basisthema van het verhaal Rosas danst Rosas; midden in de dans namelijk, trekt...Dit is het begin van een emotionele draad die de bewegingen van Rosas danst Rosas aan mekaar reigt; dit is de andere helft van de woordenschat: je blouse rechttrekken, naar je nagels kijken, je rok...Een zeer harde muziek met metalen slagen zet in en, daarmee al meteen contrasterend, werpen de vier vrouwen warme en echte blikken naar mekaar: zoiets als 'ben je klaar

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Vijf keer na mekaar brengt een voorstelling van Decorte die tintelende verwarring in mijn hoofd, terwijl bijna alle Vlaamse voorstellingen mij in lengte van jaren alleen maar moe gemaakt hebben