Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "mensbeeld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Uit dit document dient de theaterarcheo-loog veel later de omtrekken van een theaterpraktijk te peulen die tegelijk vorm geven aan een mensbeeld in een bepaalde tijd

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Opteren voor een repertoire-theater is ook opteren voor een bepaald mensbeeld...Maar met of zonder Freud, er wordt een bepaald mensbeeld duidelijk

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans • De cultuur ontwapent de kunst
de verzinner is van een verfoeilijk en achterhaald mensbeeld, maar omdat hij ook de bedenker is van merkwaardige muziek

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
meespeelden; welk mensbeeld de achtergrond vormde van de gedachten van voorgangers en pioniers

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Lévi-Strauss, hebben in de loop van deze eeuw essentiële toevoegingen gedaan aan ons mensbeeld

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
maar daarom niet minder verscheurd mensbeeld, een hersteld maar daarom niet geruststellender wereldbeeld te tonen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
die zin zou je het mensbeeld van Van Hove op een bepaalde manier "klassiek" kunnen noemen

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Maar in de loop van de 20e eeuw is het mensbeeld van gewetenloze alleenheersers à la Richard grondig bijgeschaafd, wat blijkt uit Claus' stuk: een 'propere rotzak' van dergelijke afmetingen is een

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Ik ervaar in discussies dat ik een ongenuanceerder mensbeeld heb dan Arne en Johan

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Het theater vanaf de jaren twintig getuigt zeer sterk van dit verschuivend, versplinterend en gekwetst mensbeeld...Telkens stortte het Westerse mensbeeld dat sedert het Classicisme en de Verlichting de blanke, mannelijke en katholieke Europeaan tot enige norm van kuituur en beschaving had verheven iets dieper

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
Ik ben een mismaakte en beantwoord niet aan jullie mensbeeld'. Tegelijkertijd dwingt hij ons positie te kiezen

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Wie dit huldeboek Carlos Tindemans leest, weet nu zeker dat een scherpe pen, een kritische geest en een groot hart voor theater het actuele mensbeeld op de Vlaamse scène decennia lang effectief hebben

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Fridrich (uit: Physique sacrée, 1732-1737, VI, pl.561) naar het feit dat deze Visible Male representatief is voor het mensbeeld waarmee kinderen nu en in de toekomst...Een mensbeeld, en met name een beeld van het menselijk lichaam, dat ingrijpend beïnvloed is door de digitale media

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Beide voorstellingen passen in het Maria Magdalena-concept: een aandachtige lezing van het klassieke repertoire, een enscenering die meedogenloos consequent is en anti-theatraal, een mensbeeld dat

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Ze wijst niet alleen op een ontwikkeling van het theater en van zijn expressiemiddelen, maar ook op een veranderend mensbeeld

Nr. 74, December 2000 • Sara De Bosschere • Ik kijk altijd vanuit mijn vak
Bij een mens die er nu zo uitziet, kan je ook meegeven dat die morgen misschien anders is. Juist de kwetsbaarheid is een mensbeeld dat ik wil gedeeld zien met de toeschouwer

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
Dat wijst op een mensbeeld dat ontwikkeling, inzicht, keuze, handeling, actie en catharsis niet alleen toelaat, maar ook vooronderstelt

Nr. 88, September 2003 • Geert Sels • Strengen van toevalligheid: Luk Perceval regisseert tweemaal...
Zelfs al kleeft een artiest een dergelijk mensbeeld aan, dan nog mag je verwachten dat hij het zich iets moeilijker maakt om dat thema ter sprake te brengen

Nr. 90, Februari 2004 • Marleen Baeten • In de ban van de grens: Groot...
Hoe worden de theatermiddelen in het begin van dit millennium ingezet als antwoord op de vercommercialiseerde wereld met zijn gedis-neyficeerde mensbeeld, waarin we allen -en niet alleen de kinderen...Representeert het theater deze wereld en dit mensbeeld, of sticht het verwarring

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
mensbeeld van Pollesch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK