Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "menswetenschappen"Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Aan de ene kant komt dit misprijzen uit de hoek van de theaterpraktijk zelf; aan de andere kant voelt de theaterwetenschap -- zoals de andere menswetenschappen -- zich vaak 'onbegrepen' door de...De menswetenschappen (waartoe het theoretische theateronderzoek behoort) hebben het in het verleden al vaker moeilijk gehad om het statuut van 'wetenschap' voor zich op te eisen...Het begrip 'wetenschap' wordt klassiek geassocieerd met begrippen als 'exactheid', "absolute objectiviteit', 'universele geldigheid': allemaal eigenschappen waarop de menswetenschappen moeilijk

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Tindemans een polemische stelling in. Zijn definitie van theaterwetenschap als een objectief-wetenschappelijke discipline hoort thuis in de veel bredere polemiek over de exactheid van de menswetenschappen of de

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Ze had de bestaande Belgische Franstalige instellingen, die nauwelijks openstonden voor de nieuwe, door de menswetenschappen aangebrachte interpretatieschema's of er niet op uit waren om nieuwe

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
een normatieve of receptie-esthetische categorie, dit zijn de grote vragen waarrond de meeste bijdragen uit het meer theoretische deel draaien, topics die de meeste menswetenschappen vandaag de dag bezig

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Een jaar geleden nog mocht de Robin Hood van de exacte wetenschap aanmeren in Antwerpen, waar hij het spilpunt was van een universitair congres georganiseerd door... de menswetenschappen

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Er heerst, door een bepaalde evolutie in de menswetenschappen, in veel discours over de 'jonge kunstenaar' een overdreven aandacht voor het sociologische

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
menswetenschappen een onschuldige, waardenvrije en neutrale bezigheid waren: plots 56 9 9 9 etcetera 91 werd duidelijk dat ook intellectuelen verantwoordelijkheid hadden

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Maar wetenschappelijke feiten, in elk geval als het gaat om creatieve wetenschappen, menswetenschappen, verschillen aanzienlijk van gewone feiten...Ik wil nu een poging tot een tweede stitch ondernemen, uitgaande van het vraagstuk van de relatie tussen bepaalde science-fiction­œuvres en dat wat we ‘menswetenschappen’ noemen, en daarbij neem ik...mogelijkheden om te handelen en voelen–, is wat we hadden kunnen verwachten van de menswetenschappen als ze binnen hun vakdomein hetzelfde soort risico hadden gecreëerd als de experimentele wetenschappen

Nr. 101, April 2006 • 
te eisen binnen de menswetenschappen