Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "met de Picasso" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Rigouts kreeg - na een mislukking met Domien De Gruyter, die men gevraagd had om daar eventjes een toneelafdeling te leiden-- de toneelgroep van De Nevelvlek in handen...Cruciale ontmoeting Je activiteiten bij de KNS werden zeker getekend door de ontmoeting met de schrijver Pavel Kohout...Met De Minerva wilde ik iets tonen over de politieke ontwikkeling tussen de wereldoorlogen

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Met Knack Magazine bent u niet alleen goed en degelijk geïnformeerd over de volledige aktualiteit in binnen- en buitenland, maar leeft u ook intenser mee in de boeiende wereld van de kunst en kuituur...Knack bericht over die wereld, zoals over de politiek: met een blik achter de schermen...voor 1 jaar Daarenboven ontvang ik nog 3 prachtige kunstreprodukties van Picasso gratis als welkomstgeschenk en ontvang ik ook nog als extraatje het teaterjaarboek Ik betaal nu nog niet maar

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...Orkater met Zie de Mannen vallen en latere deelgroepen als De Horde met Wangedachte of De Mexicaanse Hond met Graniet en De Wet van Luisman vestigden die reputatie...Ongeveer gelijktijdig met de constructivistische revolutie, experimenteerde men in West-Europa, vooral in en om het Bauhaus, met de zgn

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Wij gaan akkoord met u wanneer u de politisering van de huidige subsidiepolitiek aanklaagt, maar wij menen wél dat de overheid een taak heeft in de cultuurpolitiek...Als een andere theaterproducent er met 200 man op de scène slechts in slaagt 100 mensen in de zaal te krijgen, dan heeft hij gefaald...Maar stel dat er op de post van minister van cultuur iemand uit het vak zou zitten, die kunst au sérieux neemt, is er dan geen politiek denkbaar waarbij met hetzelfde budget de kunst gepromoveerd

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
de drie gevallen werd de doorgedreven profilering van overheidswege zelfs met meer middelen beloond...het NTG stippelde directeur Jef Demedts reeds sedert jaren zijn artistieke werking uit in nauwe samenspraak met een beleidsgroep waarin de belangrijkste huisregisseurs en de dramaturg zetelden...de drie geciteerde gevallen werd de voor het creatieve proces zo levensnoodzakelijke autonomie van de artistieke leider of leiding met de voeten getreden

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
13 Joshua Sobol met De Palestijnse in Antwerpen, pag...Van de lijst van door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde beroepsgezelschappen wordt dit jaar geen enkele groep geschrapt; De Tijd, waarin Akt/Vertikaal en De Witte Kraai samensmolten, en de...De Munt leeft intussen op gespannen voet met de regering

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Emoties Hoe kan de schelp van zijn lichaam de gloed van zijn geest weerstaan, denk ik, wanneer Kantor op 23 januari 1987 de kelder van de Cricoteek binnenstormt, in een lange zwarte jas en met...De ontmoeting met zijn persoonlijkheid en demiurgie is, in tegenstelling tot de optiek van traditionele theaterstages, zoals ik er ook een aantal op mijn "passief" heb, voornamelijk de ontmoeting met...Tijdens mijn verblijf in de Crico-teek heb ik kunnen zien met welke bijna onhoudbare spanning Kantor de vonk van een nieuwe creatie op zijn acteurs en op de grauwe ruimte doet overslaan

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De reputatie van het huis aan de Ringstraße, dat zich enkel vergeleken wil zien met de Scala, de Parijse Opera, Covent Garden en de Metropolitan, werd in de loop van een kleine honderd jaar gevestigd...Massenet (Davis, Samari-tani - uitwisseling met de Grand Opéra de Paris) met Carréras en Baltsa en nog eens Verdi, Otello (Metha, Wood - uitwisseling met de Scala di Milano) met Domingo...De ensceneringspraktijk blijkt zonder veel omhaal de traditionele theaterconventies te volgen, zij het wat opgevuld met de verworvenheden van Brecht, de absurdisten, de commedia dell'arte, enz

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het openingsbeeld van Russische Openbaring, de soldaat op de sokkel, opdoemend uit de mist met uitgestrekte armen als een gekruisigde, al dood en nog steeds bezig met sterven, was voor mij een veel...Dan worden de personages stil, eindigt het stuk, en verlaat de toeschouwer de zaal met de zekerheid dat broer en zus één en twee slechts zitten uit te blazen en krachten op te doen om de strijd zo...Was in het begin KNS de voortrekker met De Rebel, Euridice, Me-dea, Gasten op het Kasteel, De Wals van de Toreadors, Colombe en De Navel, dan bracht NTG na een bijzonder succesrijke Becket

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Uiteindelijk was het aan de dansers om de strijd met de zware en hinderlijke kostuums aan te gaan en een relatie met hun nieuwe gestalte op te bouwen, die bij allen begon bij haat, maar even...De thema's die Nietzsche beroerde, werden bepalend voor het verloop van de 20ste eeuw, met de tweede wereldoorlog als tragisch orgelpunt...Het theater, de wereld van de schijn, graaft zijn eigen graf wanneer het zich met de werkelijkheid inlaat," schrijft Schlemmer in het programmaboekje van de première

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
De "Ariane Mnouchkine van het Vlaamse kindertheater" spreekt zich in dit gesprek met Karel Van Keymeulen uit over wat haar bezighoudt in het theater: bij haar produkties, in haar werk met kinderen op...één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen frank omhoog en tevens werd het gezelschap gelauwerd met de Signaal-prijs, een initiatief van de Federatie van Erkende Vlaamse Culturele...De wisselwerking met de acteurs die bereid zijn op basis van een redelijke abstractie te werken maakt het spannend

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
De groteske vormgeving van Pablo Picasso is gereduceerd tot schuivende panelen, behangen met verscheurde reclameaffiches, en een Picasso-citaat, zijn 'kubistische stad': ontwerp van Pat Van Hemelrijck...de mensenrechten). Heeft dat iets te maken met het feit dat De Kunstopmeter over de nutteloosheid van de theaterwetenschap gaat...Nieuw wapenfeit in de VLOS-affaire is het debacle met King Arthur (Purcell), opgezet als coproduktie tussen Holland Festival, De Tijd en de VLOS: De lijd zou de artistieke ploeg samenstellen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
De vrouwen uit Platonovs verleden - Anna Petrovna en Sofia, nu getrouwd met Sergej Vojnitsjev, stiefzoon van Anna Petrovna -achtervolgen hem tot in de klas, nadat hij hen op het tuinfeest met hun en...Het slordig beschilderde doek aan de kant van de sluipweg, het 'natuurlijke' steegje links, de schoolbankjes, met namaakhout beplakt, lelijk glanzend: Peters esthetiek, vooral in zijn materiaalkeuzes...Het sfeervol acteren, met sterrenvirtuositeit of aandoenlijke onbeholpenheid, zoals Perceval dat in De Meeuw zijn gang laat gaan, staat haaks op de duidelijke Tsjechow, de toneelauteur met

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ze draaien van hem weg, nog met de handen op de eigen schouders en de armen voor de borst gekruist, alsof ze zichzelf vasthouden, bij elkaar houden...dynamische speelstijl waarin heel wat elementen uit de comedia dell'arte traditie verwerkt zaten (onder andere het spel met maskers, het akteren op de rand van de cabotinage) ; er was de noodzakelijke...De auteur besluit zijn artikel met de zin "De enige aangekondigde Vlaamse spreker, Toon Brouwers (als redactiechef van De Scène) stuurde zijn kat

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
schouders naar voren gestoken, gebalde vuisten of handen met gestrekte vingers... Alles geeft aan dat ze het "ouderwetse" concept van de schoonheid en de gratie achter zich heeft gelaten, dat ze het principieel...Ik ging Graham zien met de verwachting nog meer geschokt te zijn dan bij de samenwerking tussen Picasso, Cocteau en Massine (bij de Ballets Russes, ab). Ik was niet voorbereid op haar eenvoud en niet...Primitief was voor mij primitivisme, de Stra-vinsky van de Sacre en de Noces, met die veelheid van complexe kleuren, historische referenties en ingewikkelde orchestratie

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
was van een jarenlange samenwerking met de Brusselse regisseur Didier de Neck (van théâtre de la Galafronie). Tafelschuimer/Spoorloos ('81), De eerste held ('89) , en recentelijk De Roos van Cerzeto ('91...Deweerdt: Ik denk dat alles wat fundamenteel met kunst te maken heeft veel verwantschap vertoont met die eerste periode in je leven waar je onbewust en empirisch met de dingen omgaat...Persoonlijk werd ik in De roos van Cerzeto eerder geboeid door de bijna ambachtelijke manier waarop je met allerlei objecten het verhaal én de filmische dimensie ervan

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Alfred Jarry had op de drempel van de twintigste eeuw met zijn trilogie rond Ubu (1896) een groteske uitvergroting getoond van de meest verwerpelijke driften van de mens, August Strindberg hekelde de...De geschiedenis van Belgenland bevat met de werken van Charles de Coster (De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders...met ons verstand in de twintigste eeuw zitten, met onze verbeelding in de achttiende, met ons gevoel in de romantiek

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Dogtroep, Camilla Koevoets, Dibbes, en natuurlijk Rieks Swarte met zijn 'speelgoedtheater' waarin hij met al dan niet kleine objecten de mechanismen van het theater tot speelgoed maakt...Regen Als ik na de voorstelling met Hinderik de Groot praat, en zeg dat Regen onder andere het beeld schetst van iemand uit de jaren '70 die politiek-revolutionair actief is, maar...Scènes tegen de wand en met een of vele bedden wisselen elkaar af met scènes op straat, bij de stoeprand, waar het flink kan regenen

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
De ledematen kunnen binnen deze 'begrenzing' (de kinesfeer) trajecten beschrijven: 'trace-forms'. Forsythes 'nine-point' is een vergelijkbare methode, met dien verstande dat de danser zich een kubus...Samen met een groeiend aantal choreografen bestudeert hij met belangstelling de anatomie, fysiologie en de zintuiglijkheid van dansers (2). Het vormonderzoek van de highbrow abstracte dans lijkt...Roebana 8c Leine en Norton zijn de dansers druk in de weer met hun gewaarwordingen, zo intiem en individueel dat de ruimte als omgeving in het gedrang komt

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Balantsjivadze Toen Balanchine in 1922 nog maar net een jaar was afgestudeerd aan de Staatstheaterschool maakte hij al een ballet voor vijftien dansers met de titel De ontwikkeling van het...Apollo schetst met andere woorden in het kort de geschiedenis van dans naar ballet, een ontwikkeling die voorgesteld wordt als parallel met de ontwikkeling van de platte, reliëfloze weergave van het...De dansers van Forsythe hebben met de choreograaf een systeem ontwikkeld en dit geïnternaliseerd zodat zij in staat zijn om ter plekke, in improvisaties, de ruimte in beslag te nemen (Paul Derksen


Toon volgende resultaten