Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


158 document(en) met "methode" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Shakespeares contrastieve methode

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Met elk nieuw stuk had Handke door middel van een nieuwe vorm (een reeds gebruikte verwordt immers tot een methode, tot routine) de oude (lees verouderde, dus valse) grammatica van het gebruikelijke

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het werk van Eva Bal blijft belangrijk, al is haar methode ondertussen beproefd en lijkt ze nog weinig te evolueren

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En de methode was waardevast: daar kwamen produkties uit en een bepaald publiek zag die zitten

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Vanuit dezelfde bekommernis is het ook te verklaren dat Cunningham het toeval ging gebruiken als choreografische methode, net zoals Cage vanaf de jaren vijftig als basis voor zijn aleatorische muziek

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Het is telkens anders; een 'methode' die nu wel weerkeert is dat we gelijktijdig op verschillende ideeën werken, maar niet tegelijkertijd: bij Route 1&9 bijvoorbeeld werkten we de ene dag op de Black

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het is telkens anders; een 'methode' die nu wel weerkeert is dat we gelijktijdig op verschillende ideeën werken, maar niet tegelijkertijd: bij Route 1&9 bijvoorbeeld werkten we de ene dag op de Black...Dit ruikt naar elitarisme en is bovendien een weinig praktische methode (maar allicht is dit een modernistisch bezwaar). Schechner bewondert tevens de toch formalistische abstractie van handelingenen

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Daardoor zit er veel meer methode in het DDR-theater...de Bondsrepubliek is er veeleer sprake van 'stijlen', iedere regisseur houdt er zijn eigen methode op na

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Dit ruikt naar elitarisme en is bovendien een weinig praktische methode (maar allicht is dit een modernistisch bezwaar). Schechner bewondert tevens de toch formalistische abstractie van handelingenen

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Zijn methode was erop gericht de zin voor ritme te ontwikkelen door klanken om te zetten in lichaamsbewegingen...Ondanks het feit dat de Duitse expressionistische dans een grote invloed heeft gehad op de hedendaagse danskunst, heeft ze geen nieuwe richting aangegeven, geen 'school' of welbepaalde methode

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Deze contrastieve (overigens postmodern aandoende) methode verklaart Bonds overvloedig gebruik van anachronismen waarbij onverhoedse juxtaposities van standpunten, waarden, personages of toestanden...Ze vergen een meer uitgesproken dialectische dramatische methode waarvan we de aanzet reeds vroeger zagen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Nu ik zelf regisseer, ontdek ik wat ik van hem geleerd heb: een groot gevoel voor timing en een zeer secure methode om teksten te ontleden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Het Vlaamse theaterbestel van toen had geen plaats voor een figuur als Verminnen en er was niemand die naast hem kon staan om hem een methode te leren waardoor hij zich zelf kon realiseren, ook al

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
De methode van Laban, de stof die daarin zit, d.w.z...Een heel leven is niet lang genoeg om die methode uit te werken

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
25 lessen, leert Dirk Lauwaert de methode 'al doende' kennen

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Een courante term binnen de workshop voor deze werkwijze was 'het Schnabel-idee' of 'de Schnabel-methode', genoemd naar de eclectische schilderwijze van de jonge Amerikaanse schilder Julian Schnabel

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Bij een conventionele methode (ook bij avant-garde-theater) gebruikt men literaire teksten: het uitgangspunt is daar het Werk

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Dat is misschien niet de beste methode maar wel de meest efficiënte omdat je zelf de zaken in de hand kunt houden en limieten kunt stellen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Zijn methode is radikaal maar onefficiënt: hij wordt een exhibitionist in 'de boskes' (zoals Sam Bogaerts dat schitterend vertaalt). De ironische Strauss herleidt Oberon niet tot een schertsfiguur...de methode mag dan al komisch brutaal zijn, de bedoeling is van goddelijke aard

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Volgens dezelfde methode componeerde hij ook de aria's voor de andere partijen: voor Giunnia beschikte hij over Anna de Amicis, een beroemde zangeres, die hij prompt voorzag van vier aria's "met de