Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


234 document(en) met "minst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Het kansspel van de wapens had ik wel het minst met jou willen beproeven...Mij laat de rust het minst rust

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De pot wordt namelijk verdeeld onder diegenen met de uitgebreidste infrastructuur en dikwijls het minst interessante theater

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De eerstgenoemde en de minst erge, omdat ze tenminste duidelijk zijn in hun bedoelingen, worden door mensen die er blijk van hebben gegeven toch wel enig inzicht in het verschijnsel theater te

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
minst urgente probleem, maar toch essentieel

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Moeder Courage als stuk spreekt de Nieuwe Scène erg aan, misschien ook al omdat een tentversie ervan het minst voor de hand ligt...Verwarring De onduidelijkheid van de tekst blijft natuurlijk het minst verborgen voor het publiek...De simpele reden is makkelijk te noemen: acteurs worden ver gehouden van de voorbereidingen van een stuk maar bouwen wel voor zichzelf bepaalde verwachtingen op, en niet in het minst in verband met

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het theater van De Sluipende Armoede neemt een stelling in die op zijn minst controversieel is. In theaterkringen van nabij gevolgd en op de vingers gekeken en met een kleine schare fans, dreigt De

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
artistieke risico niet schuwt.Successen waren er, niet het minst voor de Vlaamse deelnemers, en, zoals een festivalganger opmerkte, "zelfs de mislukkingen waren zinvol". Een kleine geschiedenis van het

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De toeschouwers moeten niet noodzakelijk altijd gelijk krijgen, maar ze dienen op z'n minst au sérieux genomen te worden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De medewerking van mensen als Eugène Ionesco, Alain Robbe-Grillet of Nathalie Sarraute maakt een dergelijke onderneming zoniet interessant, dan toch op zijn minst avontuurlijk

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De dialectische vorm is natuurlijk de oprechtste en minst manipulatieve omdat ze de relativiteit van beide standpunten beklemtoont en het oordeel overlaat aan het publiek

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Niet het minst denk ik hier aan eigen auteurs

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Van de drie voorstellingen is deze zonder twijfel de meest eerlijke en integere in haar intenties, maar artistiek blijft zij de minst bevredigende

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Daar men weet hoe weerbarstig Decorte tegen het acteurs bedrijf is, en hoezeer hij het animale magnetisme wil afbreken, kan men zelfs opperen dat hij zijn eigen stijl het minst volgt in deze produktie...Teaterbulletin, april-mei 1984, p. 97) "Ik denk dat het toneel zich van alle kunsten het minst radikaal heeft ontwikkeld

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
dit een affiniteit met je eigen stukken (2) ? Ook daar worden dingen gezegd die niet in het minst logisch samenhangen

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
al zolang windstilte hebben gehad en mist zoals ik net zei Waarom zegt u niks U zou toch op z'n minst ahoi kunnen zeggen Hallo Klinkt bijna alsof u huilt U moet niet verdrietig zijn We zullen het wel

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
oneerlijk is de uitspraak dat het werk aan De Collega's slechts één facet is van het MMT "en toevallig het minst experimentele, het minst avantgardis-tische". Het MMT-werk heeft met avantgardisme of experiment

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Dat uit zich op zowat alle vlakken van deze voorstelling: laten we dat even op een rijtje zetten en bij het minst belangrijke beginnen...Erwartung is zijn eerste en minst bekende monodrama dat door de experimenten met tonale systemen en het zoeken naar nieuwe bronnen van harmonie en dissonanten in conflict kwam met het academisme en de

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Elk personage is voor ons herkenbaar, niet in het minst omdat Bogaerts ze naar de Vlaamse taaicontext heeft herschreven

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Zijn succes stijgt zienderogen, niet in het minst geholpen door de publiciteit van zijn acteursprestaties in verschillende films (Days of Heaven, Resurrection, Frances en The Right Stuff) en door zijn

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
minst vooruitgang heeft geboekt