Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "misbruikt" • Resultaten 21 tot 33 worden getoondNr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Lauwers speelt een duivels spel met de podiumkunst, ja hij misbruikt dit genre: zijn theaterwerk bezit een andere inzet dan zomaar-theater-maken...Deze bewust fragmentarisch gehouden opmerkingen staan overigens in het teken van de gedachte dat een sterk oeuvre door de kritiek of het commentaar kan, ja moet misbruikt worden

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
van quantumhealing, een holistische geneeskunde die het kwantumjargon misbruikt

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
het kan ons minder schelen, dat hij een onrijpe Brecht ombouwt tot een anti-Amerikaans Vietnampamflet maar we hebben er ernstig bezwaar tegen, dat de officiële schouwburg wordt misbruikt voor deze

Nr. 71, Maart 2000 • Pieter T'Jonck • Spelen met gebouwen
Sinds Brecht weten we allemaal dat er iets loos is met het illusionistische van het burgerlijk theater, omdat het zijn mobiliserende kracht haast fataal, zelfs onbewust, misbruikt om de werkelijke

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Jane is naakt onder het hemd dat ze draagt: ontroerend in haar liefde voor Garga, maar tegelijk ook hoerig èn misbruikt

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
Tezelfdertijd weerklinkt algauw de klacht misbruikt te zijn

Nr. 96, April 2005 • Bruno Pocheron • Reactive(s)
Ik krijg het gevoel datje onze stukken misplaatst en misbruikt als bouwstenen voor je argumentatie...Ik heb je artikel aandachtig gelezen en voel me verplicht om te reageren, niet omdat je niet van onze stukken houdt, maar omdat ik het gevoel krijg dat je ze misplaatst en misbruikt als bouwstenen...Op dezelfde manier heb je significante ideeën en probleemstellingen misplaatst, misbruikt of simpelweg laten verdwijnen om een tekst te produceren die ik alleen maar kan lezen als de geconstrueerde

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
over neonaticide in kranten, op het internet of in gespecialiseerde publicaties misbruikt worden voor het Goede Doel

Nr. 97, Juni 2005 • Liv Laveyne • COLUMN: Avant Gardner
Dyslexie moet een vreselijke ziekte zijn, maar het is een welkome remedie tegen een zo gratuit en misbruikt substantief als avant-garde...Daarom wantrouw ik dat woord: omdat het zo vaak misbruikt wordt als schaamlap voor al wat onbegrijpelijk is. Omdat ik een kunstenaar gerust wil vragen: kan u mij eens een concreet voorbeeld geven

Nr. 99, December 2005 • Ramona Verkerk • Warmhouwe
Ik meent dat wat of da ik zeg Ja nee de meeste mensen niet De meeste mensen zweren maar wat raak Die misbruiken de woorden Ik niet, ik misbruikt mijn woorden niet Ik het trouwes een gedich voor

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
speciaal ontworpen om misbruikt te worden door zo’n lompe instrumenten als een penis en kleine baby’s) die een te sterke barrière vormt opdat het virus zou kunnen binnendringen

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
te beschermen: armoedecultuurtheorieën bijvoorbeeld7 kunnen misbruikt worden om in naam van het respect voor de cultuur van een bepaalde groep – cultuur die de groep juist arm houdt – te beslissen dat

Nr. 110, Februari 2008 • Dirk Lauwaert • Kritiek der begeestering
misbruikt en aldus een leven blijft geven