Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "misprijzen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
niet te rechtvaardigen misprijzen tegenover de cultuur, dat ons door crisis geteisterd systeem cynisch ten toon spreidt

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
EERSTE VERSCHIJNING Een ambachtsman slaat met een hamer op een sikkel om de snede te verdunnen, hij kijkt naar het bed met misprijzen, nadert, maakt in woede het kommunistisch teken en gooit

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Antwerpen is een schoolvoorbeeld, een levend bewijs van het faillissement van het Vlaamse theater-bestel : risicoloosheid, slaafsheid, arrogant misprijzen voor het 'andere', kortom alle gemeenplaatsen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Dat is meer dan een sterk staaltje misprijzen

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
belachelijk en, hoe kinderachtig dit ook lijkt, het maakt een jongeheer tot voorwerp van misprijzen of minstens van spotternij...mannen te misprijzen

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Ik daal weer af uit de toren zonder misprijzen, en ik zal onder je voeten lopen, nederig en berouwvol...Henri U hebt nooit misprijzen voor mij getoond...Alice Arbeiders misprijzen geen arbeiders

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
van Othello én een filosofische blauwdruk van zijn misprijzen voor de vrouw). In de Blauwe Maandag-versie wordt het "eerste bedrijf" (het deel van het stuk dat zich in Venetië afspeelt) afgesloten met

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Men kan dat misprijzen voor de tekstpoëzie noemen, of reductionisme, liever heet het tekstbewerking, en zelf betitelen ze zich graag als scenaristen, het distilaat een scenario

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
En toch: er bestaat zoiets als een dubbel misprijzen waarvan de theaterwetenschap zich af en toe -- terecht of ten onrechte -- het slachtoffer voelt...Aan de ene kant komt dit misprijzen uit de hoek van de theaterpraktijk zelf; aan de andere kant voelt de theaterwetenschap -- zoals de andere menswetenschappen -- zich vaak 'onbegrepen' door de...een bijdrage leveren tot het ontzenuwen van dit dubbele misprijzen

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Nochtans laat dit element van de plot heel duidelijk het misprijzen van Ayckbourn zien: de 'moord' is niet het signaal voor een algemene inkeer of bezinning

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Decorte zegt zulke ongerijmde dingen dat men hem met paternalistisch misprijzen blijft betuttelen (ik ben ouder dan vele van zijn achtervolgers en herinner me dat hij toen al vanuit de hoogte

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Deze onderdanigheid draait om in cynisch misprijzen, zodra Bokma, alleen achtergebleven, zich tot de zaal went

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Terugkerend naar het beeld van de rails, kunnen we ons afvragen of in die omstandigheden de rail van de Cultuur, vanwege het misprijzen door de Politiek, zich niet zal ingraven, en de trein van de...van de cultuur om universeel te worden en tegelijk geworteld te blijven in de eigen traditie, zeer precies de grens aangeeft tussen het respect voor de andere in haar oeuvres en het demagogisch misprijzen

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
kandidaten zijn de makkelijke prooi van komisch misprijzen...Maar de winnaars uit het stuk — de klasse van de eerste kapitalisten — worden op misprijzen onthaald

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Wie oorlog maakt heeft slechts recht op ons misprijzen

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Het tegengif van de haat en het misprijzen jegens die liefde moeten zijn gevoelswereld in balans houden

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Want je wordt sowieso geconfronteerd met heel wat misprijzen en afkeer

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
Die totale desillusie verschafte de Sarajevanen de mogelijkheid om de 'Europeanen' met misprijzen te behandelen, of tenminste met een sarcastische toon van vrijheid die afstak tegen de wroeging en het...Dat misprijzen richt zich niet eens op de vijand, maar op al diegenen die hun gerust geweten te bruinen leggen in de zon van de solidariteit

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
Een heidense kunst Het prostituerende, Dionysische karakter van de theaterkunst is de oorzaak van de moraliserende verachting en het intellectuele misprijzen die zij dikwijls heeft ondervonden

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
van de goede smaak moet zetten', dan voel ook ik alleen maar misprijzen