Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


61 document(en) met "modernisme" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Het is dus de hoogste tijd om even stil te staan bij het gebouw dat - en ik citeer uit de programmabrochure van het festival - 'destijds een speels en ongegeneerd modernisme in onze hoofdstad...Zijn bevlogen apologie van het modernisme zou wel eens kunnen omslaan in een loflied op de machtshonger van de projectontwikkelaren

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Zovele decennia na de futuristen moeten we droogweg constateren dat op de avant-garde een modernisme volgde dat er alsnog in is geslaagd om het ter dood veroordeelde corpus van de Kunst op een

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Against Interpretation legitimeerde zo ook op een eenvoudige maar hoogst effectieve wijze het tweede, naoorlogse leven van het modernisme in de Verenigde Staten...listen'. Omstreeks dezelfde tijd - we schrijven medio de jaren zestig - dat het modernisme in een officieel credo veranderde, ontwikkelde zich echter in Amerika, of juister: in New York, een daarvan volstrekt...Met de titel van een opstel van Jean-Francois Lyotard: 'zoiets als "communicatie"... zonder communicatie'. Voorbij het lege formalisme van het abstracte modernisme èn de overvolle naïviteit van het

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
En noem dat dan uitgebalanceerd hyperrealisme, of Kantoriaans transcendent realisme of politiek geëngageerde kroniekschrijving of symbolistisch post-modernisme

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Balanchine is en blijft een representant van het modernisme en Forsythe van het postmodernisme, waarin de autonomie van dans ten opzichte van de muziek, de individualiteit van de dansers ten opzichte

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Ik weet wel dat Baudelaire - meer dan een eeuw geleden - opgeroepen heeft tot het modernisme

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
De HLM-blokken in de banlieues, troosteloze getuigen van het failliete modernisme, met hun bevolking van grotendeels ontheemde allochtonen uit de vroegere kolonies, vormden de ideale humus voor een

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
Dit heilige kunstobject, uitnemend vertegenwoordiger van de seculiere eredienst die het modernisme is, gevaarlijk genoeg om (tweemaal) beschadigd te worden door een gestoorde, is hier een kitscherig...De verwijzingen naar Mark Rothko, gekweld mysticus en vertegenwoordiger bij uitstek van de messianistisch-religieuze kern van het modernisme in de schilderkunst, en Karel Goeyvaerts, van wie Vanrunxt

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
het modernisme betekent -, anderzijds zijn er kunstenaars die de fragmentatie als belangrijkste uitgangspunt nemen

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Conservatief modernisme En toch wordt er door de Amerikaanse avant-gardecritici zelden of nooit zo over Kylians werk geschreven...En dit bleven ze, ook wanneer het 'modernisme naar een andere versnelling schakelde in het Amerika van de jaren '80 en '90

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Dramaturgie en modernisme Naast de organisatorische reddingspoging sprong een dramaturgische ingreep van 1996 echter veel minder in het oog

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Modernisme Klamer: 'In de moderne kunst zie je een verglijding van figuratieve kunst, kunst die verhaalt of symboliseert, naar kunst die abstraheert...Wij noemen dat modernisme

Nr. 69, Januari 1999 • Inhoudstafel
39 Balanchines modernisme De Amerikaanse danscriticus David Michael Levin beschouwt het oeuvre van George Balanchine als zowat het belangrijkste momentum in de twintigste-eeuwse

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Met het modernisme werden krek dezelfde beperkingen als positieve factoren beschouwd en werden ze openlijk erkend...Het modernisme is hier het esthetische principe dat verklaart waarom het openbaren van dit soort van essentie wordt geprivilegieerd...Als we dus de mogelijkheid van Balanchines modernisme erkennen, moeten we inzien dat zijn kleurascetisme een esthetisch principiële zaak is. Het vertrouwde open toneel van de Balanchine

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
dan zeg maar de discussie of we na het modernisme en het postmodernisme terug moeten keren naar een nieuwe, primitieve, direct zintuiglijke en niet door het verstand gemediëerde (in jouw terminologie

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Het materiële leven, p. 12-13) De herhaalde vraag van Marguerite Duras om haar theaterteksten uitsluitend te verklanken, tekent haar als een kind van het modernisme, maar getuigt toch op de

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Rudi Laermans heeft over 'Pop-modernisme' een behartenswaardig essay geschreven in DWB 4/2000: Pop-Art of het ontledigde beeld

Nr. 76, Maart 2001 • Gerald Siegmund • Kammer/Kammer
een waarnemingscontinuüm en het doorbreken daarvan vormen de favoriete speeltuin van het klassieke modernisme

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
Bovendien hebben we gelukkig het modernisme achter ons gelaten

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Volgens Pascal Gielen heeft het westerse modernisme een tweetal strategieën ontwikkeld om die etnische kunst alsnog op een gelijkwaardige manier als de moderne westerse kunst te behandelen: ‘Enerzijds...etnische kunst heeft er decennialang voor gezorgd dat de Europese kunstmarkt gesloten bleef voor niet-westerse kunstenaars die zich het modernisme eigen hadden gemaakt


Toon volgende resultaten