Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "modieus" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Optimistische, goed-gekapte, modieus geklede praat-koppen, die wel mekaars klonen lijken

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Mijn inborst getrouw, hoop ik aldus tot een even chaotisch als overzichtelijk beeld te komen van wat, voorbijgaand of blijvend, beklijvend of onbelangrijk, modieus of overheersend was in dit decennium...Vier maanden later verwees Jan Decorte met zijn brisante enscenering van Hebbers Maria Magdalena eerder genoemd, modieus on-theater met één klap naar het rijk van de vergetelheid

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Veel produkties blijven hangen bij modieus gefriemel, bij een zeer simplificerende illustratieve manier van acteren waarbij woorden of een situatie uit de tekst letterlijk getoond worden ('il pleut

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Maar dat is een beetje modieus geworden en met Tsjechow interesseert me dat niet meer zo

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Dit procédé, dat de laatste tijd toch wel erg modieus aan het worden is, vindt in deze voorstelling zijn verantwoording in het feit dat het stuk geconcipieerd is als een soort groepsvertelling

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Ook hier weer heftige kritiek: te modieus, te pamflettair, te veel subjectivisme van een auto- ritair regisseur

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
De programmabrochure is voor een andere voorstelling gemaakt en lijkt een modieus vertoon van pseudo-engagement zoals we dat wel meer gezien hebben na 24 november

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Unicef verzet zich daarmee tegen 'modieus pessimisme': ondanks alle tegenslagen werd de voorbije vijftig jaar meer vooruitgang geboekt dan in de vorige 2000 jaar

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
lelijke onbewerkte houten meubels die modern ogen, zonder modieus te zijn

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Een technisch snufje dat modieus hedendaags oogt

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
ondertussen actueel en modieus geworden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
En ze zijn talrijk, de vrouwen: de oude en de jonge, de dikke, de in het zwart geklede, de met grijze en bruine regenjassen, de met hoge hakken, de met loshangend haar, de modieus geklede, de

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Braaf of modieus zowel als hysterisch en iconoclastisch, uiteindelijk schijnt er een defaitisme door want de anachronistische spanning die een opvoering betekent, wordt uitsluitend gereduceerd tot die

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Vooreerst maakte een totaal gebrek aan interesse voor en dus subsidiëring van popcultuur die cultuur enerzijds modieus, anderzijds vechtlustig en vrij

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
De schaarste waarin zijn werk terug te vinden is in de gespecialiseerde, Oost-Duitse boekhandel en waarover er over hem gesproken en geschreven wordt - anno 1986 was Brecht niet echt een modieus

Nr. 69, Januari 1999 • Alexander Baervoets • Manifest: De klassieke dans en wij
De overige spelers in het veld, die weinig of geen interesse hebben in (formele) dans, en die occasioneel ontlenen aan de klassieke dans, beogen niet veel meer dan een oppervlakkig modieus effect

Nr. 72, Juni 2000 • Marleen Baeten • De spannende concentratie van meerstemmigheid
Wat deze drie vrouwen doen is niet bepaald modieus of alledaags: onvertaalde gedichten van Goethe zingen en gelijktijdig niet-illustratieve beelden tot stand laten komen

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
Als slotsom krijg je dus een soort theater dat, ondanks een modieus vernisje en een spaarzaam snuifje maatschappijkritiek, oubolliger en zelfs minder suggestief overkomt dan een rechttoe rechtaan

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras • 'Gewoon een avondje schoonheid zaaien'
De djellaba wordt daardoor -naar westerse en beslist betwistbare smaakpatronen-even modieus als de minirok

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Ik wil immers op de eerste plaats vanuit mijn (halftijdse) praktijk in de basiseducatie enkele kanttekeningen maken bij de stilaan modieus wordende discussies over publieksverbreding in de kunsten


Toon volgende resultaten