Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


871 document(en) met "moeten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een Parijs dat een grote puinhoop is, omdat alles wordt weggebroken om de stad het aanzien te geven zoals we 't nu kennen, met z'n brede boulevards en avenue's. De kleine winkeliers moeten verdwijnen...dat Parijs belanden onze brave burgers in een afzetters-restau-rant, bijna in de gevangenis, raken verzeild bij een louche huwelijksmakelaar en moeten tenslotte, zonder een sous op zak, moe en

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
voorbeeld willen geven van menselijk tekort, ze willen waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van het gebruik van de kunstpenis, moeten we eerst het woord 'theater' uit hogergenoemd begrip halen...moeten er dus een andere naam voor bedenken, waaruit nooit kan worden afgeleid dat er tussen 'traditioneel-burgerlijk' en 'theater' ook maar enige band zou kunnen bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Ze hebben blijkbaar gesnapt dat wij voor ons schamel loon heel hard zullen moeten werken...En er heel veel tijd zullen moeten insteken...Waar het bij een gewoon toneelspel al heel vlot zou moeten lopen tijdens de laatste repetitieweek, zitten we hier nog maar aan een stadium waarbij we de volgorde van de scènes beginnen te snappen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Ze moeten wél handig zijn, vooral soepel, en een groot verwerkingsmechanisme bezitten

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
De lyrische passages die de toeschouwer in staat moeten stellen af te drijven naar de wereld van de jonge geliefden, werden weggelaten, en wat nog overblijft aan poëtische bespiegelingen wordt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Soms gebruikt men voor "romances" ook "pastorales", een genre dat milieubewegingen toch zou moeten aanspreken, of niet...Het stuk contrasteert immers de sprookjesachtige, zonovergoten wereld van Belmonte waar liefde zou moeten heersen en vergane schepen weer terecht komen, met een Venetië waar geld en machtswellust

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Zij geven nu her en der in Vlaanderen initiatiecursussen, maar op eigen werk moeten we nog wel even wachten

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Vooreerst zijn er de danspassen die Pina voordoet en die de dansers dan inoefenen ('Jullie moeten dat meer chaotisch doen, niet zo in voorwaarts marsj

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik bedoel haast, ik zou het moeten kunnen denken...als hij eerst zou moeten verwerven wat hem nu met open handen wordt aangeboden, zou hij zijn krachten mannelijk inspannen en voelde zich stap voor stap bevredigd...Mooie bloemen moeten in de bloembedden hun brede wortels slaan

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Op dit ogenblik moeten wij, Vlamingen, inderdaad uitkijken naar een soliedere ledenbasis voor de Vlaamse afdeling...De autonome functie van de twee secties is de laatste tijd een beetje in verval geraakt en zou opnieuw moeten geactiveerd worden

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Maar de Romeinen moeten daar niet van weten...zijn aantekeningen lezen we: 'De kwestie van de mannelijkheid van de Hosenrollen: er moeten alleen maar tekens gegeven worden die het mannelijke aangeven...Geraamtes die door iemand moeten worden aangevuld

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik zeg dit niet omdat ik een boekhoudersziel heb, maar omdat de kunstenaars moeten beseffen dat het budget het beleid bepaalt en het geld het repertoire samenstelt...Merkwaardig omdat dit Laenen toelaat zich niets meer te moeten aantrekken van Sophocles bij het schrijven van zijn nieuw stuk en zodoende de meest abrupte en zinloze wijzigingen en toevoegingen te...Er wordt in Vlaanderen zo weinig over theater geschreven, dat men de neiging heeft te zeggen : elke bijdrage is welkom, maar ook hier moeten we onze eisen tot 'normale' proporties brengen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
en over het waarom daarvan moeten de contestanten maar eens grondig nadenken). De laatstgenoemde (waar gingen ze eigenlijk over

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
bandopnemer, scènedoeken, projectoren, praktikabels). Alle andere hebben minder en moeten bijgevolg vaak materialen huren...Vele centra moeten overigens nog duidelijk keuzes maken in hun beleid

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
De Horde en De Mexicaanse Hond, of de Dog-troep, Jozef van den Berg,... Wij werken daar nu één jaar aan maar zijn nog lang niet waar we wezen moeten

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Hij beoefent een ongereflecteerd mimetische kunst: het nabootsen van het "gewone", het "normale" geldt als norm, begrippen die tussen aanhalingstekens moeten, daar ze op een conventie berusten, die...Als we dit alles even op een algemener vlak tillen, moeten we onmiddellijk stellen dat zulk een moment van weigering erg belangrijk is in het verloop van de kunst van de twintigste eeuw

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Galloudec Voor jou zou het niet lastig moeten zijn de slaaf te spelen, Sasportas, in je zwarte huid, Sasportas Op de vlucht voor de zegevierende zwarte revolutie op Haïti heb ik me aangesloten bij de...Onze namen zullen niet in de schoolboeken staan en je bevrijder van Haïti, waar nu de bevrijde zwarten op de bevrijde mulatten aan het kloppen zijn of omgekeerd, je bevrijder zal nog lang moeten...Sterven moeten we allemaal, Debuisson

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Schuld van de regisseurs, zegt hij, die zijn teksten altijd presenteren alsof ze begrepen moeten worden...De lezers moeten zich in allerlei scheve bochten wringen om bij een zwak schijnsel de tekst te kunnen ontcijferen

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Als hun bedrijf gerationaliseerd wordt, moeten beide mannen een cursus volgen om het zetwerk via een computer te doen verlopen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De groep raakt het erover eens dat King Real zowel een binnen- als buitenspektakel moet kunnen zijn en dat alle attributen in één kist op wielen moeten kunnen, net zoals bij de vroegere nummers...Enkele realistische scènes leggen het loodje voor grote beelden en lichte truuks als het gebruik van junk-materiaal moeten plaats ruimen voor het grovere geschut van vuurwerk