Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "motie"Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten...Gerard Mortier) Motie 1. Het behoort tot de beschaving van een land en een volk dat over het kunst- en cultuurbudget NIET wordt gediscussieeerd als ware het een luxe

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Wanneer een kunstenaar behorend tot dit tijdsgewricht zegt dat hij iets op scène ‘mooi’ wil laten zijn, dan solliciteert hij openlijk naar een motie van wantrouwen

Nr. 114, December 2008 • Johan Reyniers • Redactioneel: Repertoiretoneel + Colofon
Vervolgens keurde het Vlaams Parlement een motie goed waarin de regering wordt gevraagd om de aandacht voor het klassieke repertoire aan te zwengelen

Nr. 114, December 2008 • Etcetera • De Gebeurtenissen
Het Vlaams Parlement keurt op 5 november een motie van Paul Delva (cd&v), Margriet Hermans (Open Vld) en Jo Vermeulen (sp.a) goed die de Vlaamse regering vraagt om de aandacht voor het klassieke