Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "nakende"Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Naar aanleiding van Cunninghams nakende bezoek aan België, portretteert Goedele De Keersmaeker de peetvader van de post-modern dance

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Marthes vastberaden vijandigheid en haar nakende dood wegens een bloedziekte dwingen Xenia tot een confrontatie die in haar nadeel beslecht wordt

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
Maar Richard laat het gebeuren; hij dirigeert zélf door subtiele zetten de toenadering en (nakende

Nr. 48, Februari 1995 • (advertentie)
Een pijnlijk ziekte, pijn en de nakende Zeven Klassieke Toneelstukken ironische tekst met een dood

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Narratieve poëzie in drie Stemmen' (Jürgen Pieters in De Morgen) 250,-BF Onze Lievevrouw van Pijn Bruno Mistiaen Een sadistische komedie over ziekte, pijn en de nakende dood

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Dan maar de de programmaverklaringen voor het nakende seizoen naast elkaar gelegd

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Bijgevolg zullen ze ongetwijfeld meespelen in de nakende subsidietoekenningen, impliciet of expliciet

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Het lijkt er de afgelopen maanden sterk op, dat zich met de nakende scheiding van de eeuwen een grotere socio-politieke bekommernis bij de Belgische bevolking heeft aangediend

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Juist als de moed ontbreekt om ze te stellen kan dat wijzen op stagnatie of zelfs nakende ondergang

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Op dit gegeven ontwierp Müller een vijfdelige tekst, die in 1987 voltooid werd en naar het zeggen van de auteur geschreven werd als een requiem op het nakende einde van het socialisme in Europa

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Ron stond als acteur zo sterk en was als mens blijkbaar zo in het reine met zijn nakende dood, dat hij constant op de dunne draad kon lopen waar zijn investering als mens en die als acteur samenvielen

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Achter dat alles gaat echter een kwetsbaarheid schuil, getekend door een stukgelopen huwelijk, een moeizame relatie tot zijn zoon en de angst voor een nakende dood omwille van longkanker

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
terugvinden; het is vooral de ondertussen gewijzigde maatschappelijke context (de oorlog in Kosovo, de nakende verkiezingen, de zich steeds meer commercieel en promotioneel profilerende podiumsector, enz

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Hopelijk zijn zij zich bewust van de nakende dood van het fenomeen stadstheater in Vlaanderen

Nr. 71, Maart 2000 • Jan Goossens • De stadstheaters als cultuurhuizen
En de voorspelling van 'de nakende dood van het fenomeen stadstheater in Vlaanderen' vind ik ronduit lachwekkend

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
Ondanks alarmerende berichten van de Blauwhelmen ter plekke over een nakende volkerenmoord, weigerden de regeringen en de VN blijkbaar de ernst van de situatie onder ogen te zien...ook een tekst opgenomen, met name de fax die ze gestuurd hebben naar de VN om hen te verwittigen van de nakende volkerenmoord

Nr. 86, April 2003 • They will love me for that wich...
aparte fragmenten worden context, oorzaak, voorbereiding en uitvoering van een nakende zelfmoord op een zeer minutieuze, bijna dogmatische manier door een ik-personage uit de doeken gedaan

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Die niet de kleertjes breit voor zijn nakende geboorte, maar het kind zelf uit het beeld van een dode boreling laat ontstaan

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Bovendien: happenings houden met het postulaat van een nakende bevrijding de idee van een autonome waarheid volkomen intact

Nr. 113, September 2008 • EveLyne Coussens • De huid herinnert zich alles
De nakende apocalyps blijft ver van ons bed, net zoals we ook door berichten in kranten of op tv over ecologische rampen, massaverkrachtingen of vervuiling nauwelijks nog worden geraakt